Quay thử XSBD - Quay thử xổ số Bình Dương

Quay thử XSBD » thứ 2, ngày 05/12/2022

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 2-12-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » XS BD » XS BD ngày 2-12-2022

G8 24
G7 761
G6 5175 8280 8849
G5 2688
G4 90595 65452 59333 28291
24117 42108 91342
G3 77739 10692
G2 91943
G1 21794
ĐB 101095
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 4
3 3,9
4 9,2,3
5 2
6 1
7 5
8 0,8
9 5,1,2,4,5
Đầu Đuôi
8 0
6,9 1
5,4,9 2
3,4 3
2,9 4
7,9,9 5
- 6
1 7
8,0 8
4,3 9