App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSBDI - Quay thử xổ số Bình Định

Quay thử XSBDI » thứ 7, ngày 19/10/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 17-10-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » XS BDI » XS BDI ngày 17-10-2019

G8 36
G7 913
G6 9585 0268 3062
G5 1230
G4 27060 13504 51387 38213
09682 51682 58146
G3 47066 87536
G2 38373
G1 09145
ĐB 979905
Đầu Đuôi
0 4,5
1 3,3
2 -
3 6,0,6
4 6,5
5 -
6 8,2,0,6
7 3
8 5,7,2,2
9 -
Đầu Đuôi
3,6 0
- 1
6,8,8 2
1,1,7 3
0 4
8,4,0 5
3,4,6,3 6
8 7
6 8
- 9