Quay thử XSDNA - Quay thử xổ số Đà Nẵng

Quay thử XSDNA » thứ 3, ngày 07/12/2021

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 4-12-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » XS DNA » XS DNA ngày 4-12-2021

G8 64
G7 725
G6 7796 6282 7742
G5 3231
G4 46910 90441 18371 41260
13063 31003 36963
G3 30531 92229
G2 38453
G1 75494
ĐB 933605
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0
2 5,9
3 1,1
4 2,1
5 3
6 4,0,3,3
7 1
8 2
9 6,4
Đầu Đuôi
1,6 0
3,4,7,3 1
8,4 2
6,0,6,5 3
6,9 4
2,0 5
9 6
- 7
- 8
2 9