Quay thử XSDT - Quay thử xổ số Đồng Tháp

Quay thử XSDT » thứ 7, ngày 25/05/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 20-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » XS DT » XS DT ngày 20-5-2019

G8 30
G7 034
G6 6471 0194 7456
G5 1784
G4 09459 85219 27878 21361
58759 68216 57383
G3 04197 15260
G2 32913
G1 60158
ĐB 899473
Đầu Đuôi
0 -
1 9,6,3
2 -
3 0,4
4 -
5 6,9,9,8
6 1,0
7 1,8,3
8 4,3
9 4,7
Đầu Đuôi
3,6 0
7,6 1
- 2
8,1,7 3
3,9,8 4
- 5
5,1 6
9 7
7,5 8
5,1,5 9