App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSGL - Quay thử xổ số Gia Lai

Quay thử XSGL » thứ 5, ngày 17/10/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 11-10-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » XS GL » XS GL ngày 11-10-2019

G8 16
G7 039
G6 9695 9253 4060
G5 0729
G4 12953 38234 00820 01517
72027 79528 07234
G3 91911 93041
G2 56398
G1 56237
ĐB 676108
Đầu Đuôi
0 8
1 6,7,1
2 9,0,7,8
3 9,4,4,7
4 1
5 3,3
6 0
7 -
8 -
9 5,8
Đầu Đuôi
6,2 0
1,4 1
- 2
5,5 3
3,3 4
9 5
1 6
1,2,3 7
2,9,0 8
3,2 9