vnadssb.com

Quay thử XSMN - Quay thử xổ số miền nam

Quay thử XSMN » thứ 5, ngày 29/09/2022

Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 29-9-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN Ngày 29-9-2022

Tây Ninh
Mã: TN
Bình Thuận
Mã: BTH
An Giang
Mã: AG
G8
86
63
87
G7
814
914
922
G6
8532
4819
4701
5737
6633
5182
1570
4652
5476
G5
7233
0115
3298
G4
43180
43746
06553
49128
35145
39163
32821
63585
07683
53096
63567
93920
44065
00537
23955
77215
65121
31602
81337
29749
12915
G3
74567
65252
41349
72956
16864
60323
G2
42845
46979
15550
G1
30029
90998
00404
ĐB
415740
200611
519095
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 1 - 2,4
1 4,9 4,5,1 5,5
2 8,1,9 0 2,1,3
3 2,3 7,3,7 7
4 6,5,5,0 9 9
5 3,2 6 2,5,0
6 3,7 3,7,5 4
7 - 9 0,6
8 6,0 2,5,3 7
9 - 6,8 8,5
vnadssb.com