App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSMN - Quay thử xổ số miền nam

Quay thử XSMN » thứ 3, ngày 09/03/2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN Ngày 2-3-2021

Vũng Tàu
Mã: VT
Bến Tre
Mã: BTR
Bạc Liêu
Mã: BL
G8
94
43
93
G7
006
929
727
G6
9840
2128
2664
6378
2453
7583
2596
9281
2328
G5
6073
2014
8650
G4
88989
52451
71664
95394
52406
60497
45228
89695
26888
37896
38358
40492
09234
85418
26303
01398
94854
61166
15154
75704
59098
G3
46461
25981
53791
46008
04645
86346
G2
55773
78278
81467
G1
31954
29282
63027
ĐB
156089
354874
807364
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 6,6 8 3,4
1 - 4,8 -
2 8,8 9 7,8,7
3 - 4 -
4 0 3 5,6
5 1,4 3,8 0,4,4
6 4,4,1 - 6,7,4
7 3,3 8,8,4 -
8 9,1,9 3,8,2 1
9 4,4,7 5,6,2,1 3,6,8,8