Quay thử XSMN - Quay thử xổ số miền nam

Quay thử XSMN » thứ 4, ngày 18/05/2022

Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
Cần Thơ
Mã: CT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 18-5-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN Ngày 18-5-2022

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
98
59
17
G7
224
860
054
G6
8706
2281
4688
2134
3808
0709
4239
0484
7638
G5
3191
1584
0714
G4
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
G3
39408
13407
24151
34314
19977
22333
G2
60613
12901
80694
G1
24244
18325
79529
ĐB
547303
117782
995365
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 6,8,5,4,8,7,3 8,9,1 -
1 3 7,4 7,4,6,8
2 4,2 8,5 7,4,9
3 - 4,5 9,8,3
4 2,4 0 -
5 - 9,1 4
6 7 0 0,7,5
7 - 6 7
8 1,8 4,2 4,3
9 8,1,3 9,5 4