Quay thử XSMN - Quay thử xổ số miền nam

Quay thử XSMN » thứ 3, ngày 07/12/2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 30-11-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN Ngày 30-11-2021

Vũng Tàu
Mã: VT
Bến Tre
Mã: BTR
Bạc Liêu
Mã: BL
G8
87
27
98
G7
015
006
916
G6
3365
4312
1437
7453
1431
8035
6665
1436
0140
G5
3895
7129
6658
G4
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
29088
77730
51725
16550
33053
61367
50027
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
G3
79319
18996
27919
89765
22624
61251
G2
38438
38870
09605
G1
59439
46273
29021
ĐB
673483
218251
354545
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 1 6 2,5
1 5,2,5,9 9 6
2 6 7,9,5,7 5,4,5,4,1
3 7,9,8,9 1,5,0 6,0,5
4 - - 0,5
5 - 3,0,3,1 8,1
6 5,6 7,5 5
7 6 0,3 4
8 7,5,3 8 -
9 5,6 - 8