Quay thử XSMN - Quay thử xổ số miền nam

Quay thử XSMN » thứ 3, ngày 25/06/2019

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 18-6-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN Ngày 18-6-2019

Vũng Tàu
Mã: VT
Bến Tre
Mã: BTR
Bạc Liêu
Mã: BL
G8
10
42
15
G7
914
230
151
G6
6669
9662
9769
7951
1884
8120
0486
5829
2481
G5
2595
3152
8312
G4
73067
24119
69500
41222
85432
44672
88205
78598
55872
80225
39030
53974
67534
63297
04084
63614
89922
19079
84336
93571
95103
G3
89080
08736
33933
93332
19504
02724
G2
43683
07023
29777
G1
80286
42378
88409
ĐB
277462
579870
256612
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 0,5 - 3,4,9
1 0,4,9 - 5,2,4,2
2 2 0,5,3 9,2,4
3 2,6 0,0,4,3,2 6
4 - 2 -
5 - 1,2 1
6 9,2,9,7,2 - -
7 2 2,4,8,0 9,1,7
8 0,3,6 4 6,1,4
9 5 8,7 -