vnadssb.com

Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 5, ngày 29/09/2022

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 5 ngày 29-9-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 29-9-2022

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
91
93
00
G7
229
264
938
G6
2687
9104
4577
9763
2252
0237
6848
0138
4636
G5
8158
6770
8302
G4
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
04543
89481
27583
10426
58732
01091
39750
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
G3
05131
77562
23554
05877
70147
61044
G2
00772
82332
12791
G1
49273
04390
53124
ĐB
777677
745635
544167
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 - 0,2,0
1 - - 8
2 9,1 6 8,4
3 4,1 7,2,2,5 8,8,6,5
4 - 3 8,7,4
5 8 2,0,4 -
6 1,2 4,3 7
7 7,8,2,3,7 0,7 -
8 7,4,2 1,3 5,1
9 1,7 3,1,0 2,1
vnadssb.com