App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 3, ngày 09/03/2021

Quảng Nam
Mã: QNA
Đắk Lắk
Mã: DLK
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 2-3-2021

Quảng Nam
Mã: QNA
Đắk Lắk
Mã: DLK
G8
97
67
G7
510
504
G6
5906
3924
9580
6916
2722
9857
G5
6752
8025
G4
18803
91149
93886
18518
00853
12578
38209
03081
13803
12418
85647
27738
03012
78590
G3
30323
45185
17474
37266
G2
23711
94241
G1
22533
65365
ĐB
439867
289014
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 6,3,9 4,3
1 0,8,1 6,8,2,4
2 4,3 2,5
3 3 8
4 9 7,1
5 2,3 7
6 7 7,6,5
7 8 4
8 0,6,5 1
9 7 0