App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 5, ngày 22/08/2019

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 5 ngày 15-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15-8-2019

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
30
60
71
G7
641
001
895
G6
1027
8435
7019
2734
8498
0739
2257
7744
3501
G5
6395
5683
3948
G4
63974
69414
59059
78520
05691
95322
50175
02525
49408
62163
48880
04178
96518
81242
70320
03809
85258
25357
46238
55375
09410
G3
41943
78581
95014
87670
16430
96472
G2
77149
11441
68243
G1
80045
97351
10793
ĐB
799416
464659
504382
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 - 1,8 1,9
1 9,4,6 8,4 0
2 7,0,2 5 0
3 0,5 4,9 8,0
4 1,3,9,5 2,1 4,8,3
5 9 1,9 7,8,7
6 - 0,3 -
7 4,5 8,0 1,5,2
8 1 3,0 2
9 5,1 8 5,3