Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 3, ngày 07/12/2021

Quảng Nam
Mã: QNA
Đắk Lắk
Mã: DLK
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 3 ngày 30-11-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 30-11-2021

Quảng Nam
Mã: QNA
Đắk Lắk
Mã: DLK
G8
47
67
G7
775
827
G6
2769
7224
5528
5956
2653
1494
G5
2104
5045
G4
57444
18542
73209
07660
44201
19355
20842
82076
38898
24272
83125
46624
61340
61341
G3
44891
93797
29846
88153
G2
97296
74083
G1
86329
90046
ĐB
897037
049836
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 4,9,1 -
1 - -
2 4,8,9 7,5,4
3 7 6
4 7,4,2,2 5,0,1,6,6
5 5 6,3,3
6 9,0 7
7 5 6,2
8 - 3
9 1,7,6 4,8