Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 5, ngày 25/04/2019

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 5 ngày 25-4-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 25-4-2019

Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Bình Định
Mã: BDI
G8
80
79
20
G7
715
784
835
G6
1890
2118
5252
6327
1922
6993
3595
4342
2574
G5
0030
2753
1085
G4
79423
47116
56485
68174
90123
96440
03213
14174
77819
16866
39183
92084
83536
37675
05986
64284
08925
88591
95527
10915
95500
G3
17701
78247
68042
96342
56484
79430
G2
51164
76872
73470
G1
89118
90667
95349
ĐB
331815
250809
137538
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 9 0
1 5,8,6,3,8,5 9 5
2 3,3 7,2 0,5,7
3 0 6 5,0,8
4 0,7 2,2 2,9
5 2 3 -
6 4 6,7 -
7 4 9,4,5,2 4,0
8 0,5 4,3,4 5,6,4,4
9 0 3 5,1