Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 7, ngày 28/01/2023

Đắk Nông
Mã: DNO
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đà Nẵng
Mã: DNA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 ngày 21-1-2023

XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 21-1-2023

Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắk Nông
Mã: DNO
Đà Nẵng
Mã: DNA
G8
78
65
10
G7
504
265
490
G6
7886
3990
3227
0675
4165
3390
2479
6712
0494
G5
0165
8380
1210
G4
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
G3
46753
49698
44117
47904
99258
48994
G2
46729
81404
34028
G1
71403
40662
70057
ĐB
264606
441074
016979
Đầu Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
0 4,3,6 4,4 2
1 - 7 0,2,0
2 7,6,9 6 6,2,8
3 - 0 3
4 - 7 6,5
5 2,8,3 4,7 8,7
6 5 5,5,5,2 -
7 8,1,5 5,5,4 9,9
8 6,3,3 0,6 -
9 0,8 0 0,4,7,4
xoso66.io