App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 3, ngày 24/11/2020

Quảng Nam
Mã: QNA
Đắk Lắk
Mã: DLK
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 3 ngày 17-11-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17-11-2020

Quảng Nam
Mã: QNA
Đắk Lắk
Mã: DLK
G8
38
67
G7
350
610
G6
1302
9916
2309
6805
1377
2343
G5
8802
3799
G4
57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
35418
89002
80479
88549
78988
08002
91805
G3
00690
33694
03905
89458
G2
98190
23630
G1
91330
10547
ĐB
117224
183971
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 2,9,2,1 5,2,2,5,5
1 6 0,8
2 8,4 -
3 8,5,0 0
4 - 3,9,7
5 0,9 8
6 5 7
7 - 7,9,1
8 9 8
9 4,0,4,0 9