Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 3, ngày 25/06/2019

Quảng Nam
Mã: QNA
Đắk Lắk
Mã: DLK
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 3 ngày 18-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 18-6-2019

Quảng Nam
Mã: QNA
Đắk Lắk
Mã: DLK
G8
36
18
G7
594
634
G6
2727
8755
5275
0795
1691
1203
G5
6893
3101
G4
93560
70098
08082
93345
93383
97014
51992
62011
32189
26688
32863
19762
13339
33488
G3
72695
58979
41845
62610
G2
19599
36117
G1
65476
62514
ĐB
320586
230816
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 - 3,1
1 4 8,1,0,7,4,6
2 7 -
3 6 4,9
4 5 5
5 5 -
6 0 3,2
7 5,9,6 -
8 2,3,6 9,8,8
9 4,3,8,2,5,9 5,1