App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 6, ngày 06/12/2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 ngày 29-11-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 29-11-2019

Ninh Thuận
Mã: NT
Gia Lai
Mã: GL
G8
07
92
G7
129
868
G6
4817
4082
9136
1007
7883
7816
G5
7847
4754
G4
71569
47994
68539
68197
84822
50015
86815
75683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
G3
42642
64855
94264
96636
G2
18236
89623
G1
85081
82966
ĐB
895652
322168
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7 7,3
1 7,5,5 6
2 9,2 3,3
3 6,9,6 6
4 7,2 -
5 5,2 4,1
6 9 8,9,7,4,6,8
7 - -
8 2,1 3,3
9 4,7 2,1