App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSNT - Quay thử xổ số Ninh Thuận

Quay thử XSNT » thứ 7, ngày 04/07/2020

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » XS NT » XS NT ngày 3-7-2020

G8 54
G7 157
G6 6690 4539 2013
G5 2278
G4 23099 51279 31224 93193
31738 91434 42588
G3 81163 62558
G2 59717
G1 19612
ĐB 466520
Đầu Đuôi
0 -
1 3,7,2
2 4,0
3 9,8,4
4 -
5 4,7,8
6 3
7 8,9
8 8
9 0,9,3
Đầu Đuôi
9,2 0
- 1
1 2
1,9,6 3
5,2,3 4
- 5
- 6
5,1 7
7,3,8,5 8
3,9,7 9