App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSNT - Quay thử xổ số Ninh Thuận

Quay thử XSNT » thứ 4, ngày 04/08/2021

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 30-7-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » XS NT » XS NT ngày 30-7-2021

G8 10
G7 951
G6 7783 0561 1625
G5 1888
G4 25141 56204 28015 04728
38941 84309 20763
G3 20095 91438
G2 28352
G1 96733
ĐB 903997
Đầu Đuôi
0 4,9
1 0,5
2 5,8
3 8,3
4 1,1
5 1,2
6 1,3
7 -
8 3,8
9 5,7
Đầu Đuôi
1 0
5,6,4,4 1
5 2
8,6,3 3
0 4
2,1,9 5
- 6
9 7
8,2,3 8
0 9