App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSPY - Quay thử xổ số Phú Yên

Quay thử XSPY » thứ 4, ngày 23/06/2021

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 21-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » XS PY » XS PY ngày 21-6-2021

G8 75
G7 009
G6 1968 9333 1769
G5 5559
G4 54388 02070 70474 73367
12081 48913 52004
G3 34625 81083
G2 88367
G1 64120
ĐB 090797
Đầu Đuôi
0 9,4
1 3
2 5,0
3 3
4 -
5 9
6 8,9,7,7
7 5,0,4
8 8,1,3
9 7
Đầu Đuôi
7,2 0
8 1
- 2
3,1,8 3
7,0 4
7,2 5
- 6
6,6,9 7
6,8 8
0,6,5 9