App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSQNG - Quay thử xổ số Quảng Ngãi

Quay thử XSQNG » thứ 3, ngày 22/10/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 19-10-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » XS QNG » XS QNG ngày 19-10-2019

G8 29
G7 828
G6 0421 6713 9143
G5 3652
G4 21761 83526 14729 60320
17983 21146 80511
G3 48370 86862
G2 71972
G1 84444
ĐB 899227
Đầu Đuôi
0 -
1 3,1
2 9,8,1,6,9,0,7
3 -
4 3,6,4
5 2
6 1,2
7 0,2
8 3
9 -
Đầu Đuôi
2,7 0
2,6,1 1
5,6,7 2
1,4,8 3
4 4
- 5
2,4 6
2 7
2 8
2,2 9