Quay thử XSQNG - Quay thử xổ số Quảng Ngãi

Quay thử XSQNG » thứ 3, ngày 23/04/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-4-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » XS QNG » XS QNG ngày 20-4-2019

G8 50
G7 519
G6 7158 1050 9544
G5 5143
G4 51728 41859 77215 93249
14069 63185 47769
G3 66888 71415
G2 25216
G1 81992
ĐB 402123
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5,5,6
2 8,3
3 -
4 4,3,9
5 0,8,0,9
6 9,9
7 -
8 5,8
9 2
Đầu Đuôi
5,5 0
- 1
9 2
4,2 3
4 4
1,8,1 5
1 6
- 7
5,2,8 8
1,5,4,6,6 9