Quay thử XSQT - Quay thử xổ số Quảng Trị

Quay thử XSQT » thứ 7, ngày 25/05/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 23-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » XS QT » XS QT ngày 23-5-2019

G8 29
G7 883
G6 6902 3679 3230
G5 3923
G4 40581 03779 50407 23331
78601 67477 21020
G3 63373 48819
G2 38226
G1 90123
ĐB 791109
Đầu Đuôi
0 2,7,1,9
1 9
2 9,3,0,6,3
3 0,1
4 -
5 -
6 -
7 9,9,7,3
8 3,1
9 -
Đầu Đuôi
3,2 0
8,3,0 1
0 2
8,2,7,2 3
- 4
- 5
2 6
0,7 7
- 8
2,7,7,1,0 9