App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSQT - Quay thử xổ số Quảng Trị

Quay thử XSQT » thứ 3, ngày 17/09/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 12-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » XS QT » XS QT ngày 12-9-2019

G8 42
G7 491
G6 2966 7490 7719
G5 6913
G4 36666 47706 45736 18941
35738 24347 90121
G3 66695 22326
G2 62929
G1 30572
ĐB 130781
Đầu Đuôi
0 6
1 9,3
2 1,6,9
3 6,8
4 2,1,7
5 -
6 6,6
7 2
8 1
9 1,0,5
Đầu Đuôi
9 0
9,4,2,8 1
4,7 2
1 3
- 4
9 5
6,6,0,3,2 6
4 7
3 8
1,2 9