Quay thử XSQT - Quay thử xổ số Quảng Trị

Quay thử XSQT » thứ 3, ngày 16/07/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 11-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » XS QT » XS QT ngày 11-7-2019

G8 15
G7 317
G6 3695 0888 3548
G5 2004
G4 61431 04610 10978 41007
95826 79831 41347
G3 37822 63009
G2 45451
G1 69092
ĐB 517076
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 5,7,0
2 6,2
3 1,1
4 8,7
5 1
6 -
7 8,6
8 8
9 5,2
Đầu Đuôi
1 0
3,3,5 1
2,9 2
- 3
0 4
1,9 5
2,7 6
1,0,4 7
8,4,7 8
0 9