Quay thử XSVL - Quay thử xổ số Vĩnh Long

Quay thử XSVL » thứ 7, ngày 28/01/2023

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 27-1-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » XS VL » XS VL ngày 27-1-2023

G8 98
G7 978
G6 9228 3053 9514
G5 2694
G4 91447 75644 16375 63365
08545 93752 53057
G3 14392 45874
G2 80817
G1 81031
ĐB 528265
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7
2 8
3 1
4 7,4,5
5 3,2,7
6 5,5
7 8,5,4
8 -
9 8,4,2
Đầu Đuôi
- 0
3 1
5,9 2
5 3
1,9,4,7 4
7,6,4,6 5
- 6
4,5,1 7
9,7,2 8
- 9