App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSVL - Quay thử xổ số Vĩnh Long

Quay thử XSVL » thứ 3, ngày 20/08/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 16-8-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » XS VL » XS VL ngày 16-8-2019

G8 14
G7 102
G6 7768 4821 4262
G5 0057
G4 65916 69108 73124 16037
07880 62852 77668
G3 36742 85316
G2 87392
G1 62162
ĐB 034722
Đầu Đuôi
0 2,8
1 4,6,6
2 1,4,2
3 7
4 2
5 7,2
6 8,2,8,2
7 -
8 0
9 2
Đầu Đuôi
8 0
2 1
0,6,5,4,9,6,2 2
- 3
1,2 4
- 5
1,1 6
5,3 7
6,0,6 8
- 9