App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSVL - Quay thử xổ số Vĩnh Long

Quay thử XSVL » thứ 5, ngày 21/11/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-11-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » XS VL » XS VL ngày 15-11-2019

G8 95
G7 240
G6 3888 1075 1730
G5 9420
G4 29578 33454 74450 75761
98094 14431 25166
G3 32780 89430
G2 66275
G1 40295
ĐB 865438
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0
3 0,1,0,8
4 0
5 4,0
6 1,6
7 5,8,5
8 8,0
9 5,4,5
Đầu Đuôi
4,3,2,5,8,3 0
6,3 1
- 2
- 3
5,9 4
9,7,7,9 5
6 6
- 7
8,7,3 8
- 9