App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Quay thử XSVT - Quay thử xổ số Vũng Tàu

Quay thử XSVT » thứ 5, ngày 14/11/2019

G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-11-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » XS VT » XS VT ngày 12-11-2019

G8 00
G7 590
G6 9311 7472 6460
G5 8803
G4 33947 85175 72544 62088
98286 63240 77811
G3 48318 67975
G2 97676
G1 46666
ĐB 161625
Đầu Đuôi
0 0,3
1 1,1,8
2 5
3 -
4 7,4,0
5 -
6 0,6
7 2,5,5,6
8 8,6
9 0
Đầu Đuôi
0,9,6,4 0
1,1 1
7 2
0 3
4 4
7,7,2 5
8,7,6 6
4 7
8,1 8
- 9