Soi cầu bạch thủ XSMB, 3 ngày trước 21/03/2019

Đầu 0 00
1 lần
01
1 lần
02
2 lần
04
6 lần
Đầu 1 13
1 lần
17
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
23
2 lần
27
1 lần
Đầu 3 30
2 lần
31
2 lần
32
3 lần
33
1 lần
34
2 lần
35
2 lần
36
2 lần
37
4 lần
38
2 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
3 lần
41
1 lần
42
2 lần
43
1 lần
44
1 lần
45
3 lần
46
1 lần
47
5 lần
48
2 lần
49
4 lần
Đầu 5 50
3 lần
51
2 lần
52
1 lần
54
2 lần
55
3 lần
56
2 lần
57
7 lần
58
2 lần
59
2 lần
Đầu 6 60
2 lần
61
1 lần
64
1 lần
67
5 lần
69
1 lần
Đầu 7 71
3 lần
74
2 lần
75
1 lần
79
2 lần
Đầu 8 80
1 lần
82
2 lần
83
3 lần
84
4 lần
85
1 lần
86
2 lần
87
6 lần
88
1 lần
89
1 lần
Đầu 9 90
1 lần
92
1 lần
93
1 lần
94
2 lần
97
1 lần

» Hướng dẫn soi cầu bạch thủ XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu bạch thủ XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 21-3-2019

ĐB 43185
G1 07303
G2 49568 58668
G3 65443 97464 24322
50874 67075 16672
G4 3720 5302 5434 1653
G5 8898 3490 3670
0704 7019 9615
G6 748 477 009
G7 22 18 71 78

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 20824
G1 01740
G2 08150 76859
G3 77257 99634 09195
73097 84124 65293
G4 4451 8567 2454 8293
G5 2186 2703 3827
8519 2139 0401
G6 395 841 056
G7 49 27 85 83

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 39473
G1 88431
G2 31815 38423
G3 64458 89906 03787
27881 94072 71547
G4 5191 5100 9125 0817
G5 8470 8897 3780
7097 7989 1463
G6 754 571 139
G7 32 39 05 47

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 41334
G1 84633
G2 72738 00524
G3 18777 03831 84391
89767 83971 46277
G4 6034 2275 0216 2821
G5 9548 1032 2492
4431 5680 1932
G6 794 392 508
G7 31 62 72 67