App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Soi cầu bạch thủ XSMB, 3 ngày trước 20/09/2019

Đầu 0 00
1 lần
02
1 lần
03
1 lần
04
6 lần
05
2 lần
07
1 lần
08
1 lần
09
1 lần
Đầu 1 13
2 lần
14
3 lần
15
2 lần
Đầu 2 20
4 lần
22
3 lần
23
1 lần
25
1 lần
26
1 lần
27
1 lần
28
3 lần
29
1 lần
Đầu 3 30
3 lần
32
2 lần
33
1 lần
34
1 lần
36
1 lần
37
1 lần
38
1 lần
Đầu 4 40
3 lần
41
1 lần
43
4 lần
44
5 lần
45
1 lần
46
1 lần
Đầu 5 50
2 lần
51
2 lần
52
1 lần
53
3 lần
54
3 lần
56
1 lần
58
1 lần
Đầu 6 60
3 lần
63
1 lần
64
4 lần
65
1 lần
67
1 lần
69
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
72
1 lần
Đầu 8 80
4 lần
82
1 lần
84
4 lần
86
1 lần
Đầu 9 90
2 lần
95
1 lần
98
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu bạch thủ XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu bạch thủ XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 20-9-2019

ĐB 02376
G1 28487
G2 31125 61008
G3 80165 48033 96770
26101 29253 40460
G4 4440 6056 7593 8101
G5 2498 1355 0030
6556 8453 3044
G6 086 834 046
G7 35 83 88 44

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 80620
G1 39822
G2 69856 74778
G3 50068 14155 18910
84788 56245 45623
G4 0021 0006 5561 6930
G5 3805 1380 2804
2825 0649 0998
G6 560 879 372
G7 85 27 74 84

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 10846
G1 09403
G2 36095 54578
G3 56910 61229 06208
42636 85233 25649
G4 2154 9378 4047 6421
G5 5542 8919 5530
0497 6647 9770
G6 539 467 822
G7 41 85 06 93

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 86201
G1 44072
G2 82825 80905
G3 94169 09372 68711
02728 91707 18548
G4 5011 4252 9315 8024
G5 7475 4649 5915
3234 9549 2253
G6 067 161 641
G7 57 82 78 49