App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Soi cầu bạch thủ XSMB, 4 ngày trước 26/01/2019

Đầu 0 05
1 lần
06
1 lần
07
3 lần
Đầu 1 12
1 lần
15
1 lần
17
1 lần
18
1 lần
Đầu 2 22
1 lần
25
1 lần
26
1 lần
27
1 lần
Đầu 3
Đầu 4 40
2 lần
45
3 lần
47
1 lần
48
1 lần
Đầu 5 52
3 lần
55
2 lần
56
3 lần
57
2 lần
Đầu 6 67
1 lần
Đầu 7 74
1 lần
76
1 lần
77
1 lần
Đầu 8 82
1 lần
87
1 lần
Đầu 9 95
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu bạch thủ XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu bạch thủ XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 26-1-2019

ĐB 62279
G1 66943
G2 22093 92817
G3 34335 46698 10329
63784 57742 61250
G4 0066 5021 7259 0059
G5 7184 4591 2398
8646 0186 8611
G6 425 443 869
G7 65 33 36 39

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 95565
G1 31663
G2 92374 72652
G3 53401 82456 76801
72109 64210 15377
G4 2696 0661 6027 1009
G5 5880 0194 2866
3941 1653 7485
G6 197 722 373
G7 90 97 23 99

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 69336
G1 65487
G2 33847 82018
G3 80846 95080 09696
00557 73663 56925
G4 5326 5749 1579 9919
G5 2777 5262 5416
0712 2006 3111
G6 840 634 596
G7 94 33 32 24

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 17810
G1 36003
G2 24319 95465
G3 59880 79925 99726
26965 40159 07814
G4 9152 7336 9103 6144
G5 4323 8819 7127
4898 6770 7637
G6 550 440 991
G7 40 11 22 36

5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 40829
G1 68434
G2 88818 57861
G3 95658 31448 52838
39008 11262 25792
G4 3964 6652 7374 5203
G5 8316 2547 7973
6425 4080 0584
G6 275 758 205
G7 79 68 97 88