App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 28/02/2020

Đầu 0 05
1 lần
06
1 lần
07
2 lần
08
2 lần
Đầu 1 11
1 lần
14
1 lần
15
1 lần
16
1 lần
17
2 lần
18
2 lần
Đầu 2 21
2 lần
22
1 lần
25
1 lần
28
2 lần
Đầu 3 30
2 lần
31
1 lần
36
1 lần
37
2 lần
Đầu 4 40
1 lần
41
1 lần
45
3 lần
46
1 lần
47
2 lần
48
4 lần
49
3 lần
Đầu 5 51
1 lần
52
1 lần
55
1 lần
56
1 lần
58
2 lần
Đầu 6 60
1 lần
62
1 lần
65
4 lần
66
3 lần
67
2 lần
68
5 lần
69
2 lần
Đầu 7 79
2 lần
Đầu 8 81
1 lần
84
2 lần
87
1 lần
88
1 lần
Đầu 9 91
1 lần
95
1 lần
98
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 28-2-2020

ĐB 45982
G1 62271
G2 76182 59955
G3 72241 64855 42396
76780 05407 18088
G4 0834 0924 1415 6482
G5 0609 5070 1146
4157 9139 3659
G6 804 723 789
G7 65 98 27 96

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 26422
G1 29343
G2 35383 77943
G3 62852 93482 53844
55177 79573 40786
G4 3712 0691 5662 2082
G5 3891 9905 7400
6147 7958 6420
G6 194 020 360
G7 52 81 07 06

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 23146
G1 98019
G2 87234 29114
G3 91980 99298 92782
18805 91851 02412
G4 9570 4164 8316 1663
G5 1814 6391 8882
5430 7287 3653
G6 403 810 362
G7 83 96 47 19

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 37376
G1 12891
G2 22279 64999
G3 31411 55239 92987
31305 21887 46023
G4 9693 9579 0168 4861
G5 8140 1306 9418
4642 9004 6377
G6 948 266 172
G7 50 76 24 36