App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 25/09/2020

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 27
1 lần
Đầu 3 30
2 lần
31
2 lần
34
2 lần
36
1 lần
38
1 lần
Đầu 4 41
1 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
1 lần
54
1 lần
56
1 lần
59
1 lần
Đầu 6
Đầu 7 72
2 lần
73
2 lần
75
1 lần
Đầu 8 80
1 lần
81
1 lần
83
1 lần
84
1 lần
86
1 lần
87
1 lần
89
1 lần
Đầu 9 90
1 lần
94
1 lần
96
1 lần
97
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 25-9-2020

ĐB 98018
G1 47391
G2 46411 34513
G3 02594 91533 20134
73795 31040 19707
G4 6049 1001 4034 5340
G5 0915 8701 5417
9493 1237 7007
G6 672 078 318
G7 02 77 78 65

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 87082
G1 76056
G2 80203 89491
G3 12192 24493 66130
10791 57269 23850
G4 9267 3392 6448 2186
G5 6469 1667 7674
7842 3543 0005
G6 480 305 679
G7 66 61 99 84

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 97711
G1 12267
G2 16032 77137
G3 81737 72642 89269
84036 78487 52367
G4 1831 7410 8361 6474
G5 1620 6218 1693
1963 1311 0526
G6 151 741 001
G7 35 42 99 86

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 87486
G1 91069
G2 65300 14647
G3 04126 79476 78861
75217 65897 49586
G4 1687 5488 3167 3158
G5 5874 9738 5945
5309 4693 8233
G6 384 090 746
G7 06 25 86 80