App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 24/06/2021

Đầu 0 02
2 lần
04
1 lần
08
1 lần
Đầu 1 11
2 lần
12
1 lần
19
1 lần
Đầu 2 20
2 lần
23
1 lần
24
1 lần
25
1 lần
27
1 lần
29
2 lần
Đầu 3 30
1 lần
38
1 lần
39
1 lần
Đầu 4 41
1 lần
42
2 lần
44
1 lần
48
1 lần
49
1 lần
Đầu 5 52
2 lần
53
2 lần
54
4 lần
55
1 lần
56
2 lần
57
3 lần
58
2 lần
59
3 lần
Đầu 6 60
1 lần
61
2 lần
62
2 lần
63
1 lần
64
1 lần
65
1 lần
67
3 lần
68
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
71
2 lần
72
2 lần
73
1 lần
74
1 lần
76
1 lần
77
2 lần
Đầu 8 81
1 lần
85
1 lần
87
2 lần
88
1 lần
89
3 lần
Đầu 9 90
1 lần
91
1 lần
93
1 lần
94
1 lần
97
1 lần
98
2 lần
99
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 24-6-2021

ĐB 17879
G1 77328
G2 12410 69282
G3 95919 47894 54722
13959 12972 80067
G4 4175 4355 0992 8562
G5 6486 1704 8635
2385 9439 9824
G6 844 819 537
G7 22 96 35 52

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 98699
G1 23243
G2 10587 50359
G3 23984 81110 19506
85967 02124 61768
G4 1950 2058 2434 4736
G5 7115 8566 4682
1294 1596 4060
G6 287 817 933
G7 32 17 41 54

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 34505
G1 41158
G2 46686 84680
G3 65752 98202 01898
72132 77218 11699
G4 4601 7796 2920 3030
G5 6545 0718 3173
7947 7279 4242
G6 546 309 896
G7 17 68 58 60

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 60141
G1 13125
G2 97526 07411
G3 02348 16469 75483
27117 72331 15000
G4 1858 0980 5835 0763
G5 9059 7098 5702
5425 6504 2830
G6 381 910 232
G7 20 73 72 89