Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 20/05/2019

Đầu 0 01
3 lần
02
1 lần
03
2 lần
04
3 lần
07
1 lần
Đầu 1 11
1 lần
12
2 lần
13
1 lần
15
1 lần
16
1 lần
17
2 lần
18
3 lần
19
2 lần
Đầu 2 20
2 lần
22
1 lần
24
3 lần
29
2 lần
Đầu 3 30
2 lần
31
2 lần
33
1 lần
34
3 lần
35
2 lần
36
1 lần
38
1 lần
39
1 lần
Đầu 4 48
3 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
2 lần
54
1 lần
55
1 lần
56
1 lần
57
2 lần
58
2 lần
Đầu 6 61
1 lần
64
1 lần
65
2 lần
67
2 lần
68
2 lần
69
3 lần
Đầu 7 70
2 lần
71
2 lần
72
2 lần
73
1 lần
74
3 lần
75
1 lần
77
1 lần
78
2 lần
79
1 lần
Đầu 8 80
1 lần
81
1 lần
82
1 lần
84
1 lần
85
2 lần
87
1 lần
89
2 lần
Đầu 9 90
1 lần
93
1 lần

» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 20-5-2019

ĐB 43464
G1 93972
G2 68146 13245
G3 63982 99181 35268
27480 59551 49534
G4 2781 1382 9744 8878
G5 2181 7683 5356
0520 3021 9102
G6 807 376 552
G7 60 01 47 15

2. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 20112
G1 93858
G2 16996 72107
G3 39550 52015 61595
77482 07613 31996
G4 0225 7577 9976 6368
G5 5144 7703 1841
2886 2487 4869
G6 557 594 385
G7 68 49 44 15

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 92849
G1 00559
G2 29651 34273
G3 13382 58591 11158
15549 92309 28277
G4 7652 6684 6421 5766
G5 6999 3505 5416
5169 3740 7973
G6 136 761 834
G7 67 19 57 54

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 10532
G1 89701
G2 62850 33857
G3 78704 82581 44059
37501 81191 16255
G4 1515 1612 6947 2886
G5 1775 7604 9546
7980 4601 3484
G6 035 215 349
G7 00 05 45 54