App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 04/07/2020

Đầu 0 00
3 lần
02
1 lần
04
1 lần
05
5 lần
06
1 lần
09
2 lần
Đầu 1 10
1 lần
11
1 lần
12
2 lần
14
1 lần
15
4 lần
16
1 lần
18
4 lần
Đầu 2 20
2 lần
22
1 lần
27
3 lần
Đầu 3 31
1 lần
32
1 lần
33
1 lần
35
2 lần
Đầu 4 40
1 lần
42
1 lần
45
3 lần
46
1 lần
48
1 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
1 lần
51
1 lần
52
2 lần
53
1 lần
54
1 lần
55
2 lần
56
1 lần
57
1 lần
58
1 lần
59
3 lần
Đầu 6 60
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
71
2 lần
72
1 lần
73
1 lần
75
3 lần
78
1 lần
Đầu 8 80
2 lần
82
2 lần
83
1 lần
84
2 lần
85
2 lần
89
1 lần
Đầu 9 91
1 lần
92
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 4-7-2020

ĐB 77775
G1 02917
G2 92075 95679
G3 34008 02955 63385
53599 00340 54607
G4 1211 2080 8508 2732
G5 1906 5140 1899
1189 5095 4187
G6 217 051 670
G7 33 07 54 19

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 58827
G1 67119
G2 20017 74828
G3 15849 42557 70152
05128 97170 90611
G4 4839 9882 7284 5102
G5 6746 0342 7729
9252 7816 7478
G6 789 958 247
G7 32 27 98 06

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 61129
G1 69904
G2 71780 01538
G3 21787 54690 70085
91151 57731 48787
G4 0101 6384 1856 7735
G5 1653 2824 2027
9922 1686 8012
G6 059 160 648
G7 76 51 95 79

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 44435
G1 95361
G2 32743 77297
G3 45653 44668 14502
51671 45385 52095
G4 9221 5165 9374 1987
G5 3928 6088 8155
2749 3543 6596
G6 404 726 937
G7 86 91 00 55