Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 07/12/2022

Đầu 0 01
1 lần
02
1 lần
03
2 lần
04
1 lần
05
4 lần
08
1 lần
09
2 lần
Đầu 1 14
4 lần
15
4 lần
16
4 lần
18
1 lần
19
4 lần
Đầu 2 25
1 lần
Đầu 3 31
1 lần
34
1 lần
37
1 lần
39
2 lần
Đầu 4 41
1 lần
44
2 lần
45
2 lần
46
3 lần
47
1 lần
48
1 lần
49
3 lần
Đầu 5 53
1 lần
55
1 lần
59
1 lần
Đầu 6 61
1 lần
65
3 lần
66
1 lần
67
1 lần
68
1 lần
69
1 lần
Đầu 7 75
2 lần
76
2 lần
77
1 lần
78
1 lần
79
1 lần
Đầu 8 80
1 lần
81
1 lần
82
1 lần
84
1 lần
85
4 lần
86
4 lần
87
2 lần
88
2 lần
89
4 lần
Đầu 9 94
1 lần
95
3 lần
99
2 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 7-12-2022

ĐB 85979
G1 67578
G2 85693 37767
G3 89918 12526 46158
15673 55054 04465
G4 4373 1431 3191 0987
G5 0625 0865 0896
2031 7384 4830
G6 056 906 867
G7 17 04 81 79

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 84807
G1 10590
G2 38307 69793
G3 36043 76178 78033
76510 11583 97318
G4 4473 7652 2207 6470
G5 4564 5870 5993
4683 1527 1686
G6 447 068 934
G7 56 01 58 94

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 13454
G1 99442
G2 86182 23838
G3 83464 48820 30683
55403 87940 69185
G4 9528 9318 0371 6934
G5 9092 0654 5542
1536 7600 1112
G6 360 056 159
G7 41 70 91 63

4. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 05028
G1 94007
G2 18783 39801
G3 50296 49926 94188
85957 88720 36286
G4 7781 9228 6483 6636
G5 5841 9320 2564
5651 9661 6285
G6 517 782 277
G7 21 10 67 39