Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 05/07/2022

Đầu 0 00
1 lần
03
1 lần
04
2 lần
05
1 lần
08
1 lần
09
3 lần
Đầu 1 10
5 lần
11
3 lần
13
2 lần
14
2 lần
15
3 lần
16
1 lần
17
1 lần
18
1 lần
19
2 lần
Đầu 2 20
2 lần
21
1 lần
25
1 lần
26
2 lần
28
1 lần
Đầu 3 39
1 lần
Đầu 4 41
1 lần
43
1 lần
44
2 lần
45
2 lần
49
1 lần
Đầu 5 58
1 lần
Đầu 6 60
1 lần
61
1 lần
62
1 lần
63
1 lần
64
2 lần
65
4 lần
66
1 lần
69
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
74
1 lần
78
2 lần
79
1 lần
Đầu 8 84
1 lần
86
1 lần
87
1 lần
88
1 lần
89
1 lần
Đầu 9

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 5-7-2022

ĐB 68404
G1 87375
G2 99531 72909
G3 16651 85886 17190
97486 12030 22813
G4 4054 1125 5766 2925
G5 2043 8711 6194
4454 5014 7003
G6 694 206 634
G7 73 27 12 66

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 50239
G1 18777
G2 50753 62864
G3 16731 96862 69049
55288 95452 71575
G4 6884 0301 9014 1040
G5 2311 8973 3138
4068 9350 9570
G6 534 520 085
G7 93 10 08 58

3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 86690
G1 00944
G2 08354 56997
G3 37618 26670 35119
32760 52753 06126
G4 5496 7992 9661 7956
G5 5000 7140 6545
0912 6326 8136
G6 400 632 125
G7 91 05 33 73

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 50554
G1 26597
G2 71762 44601
G3 96368 65980 74760
70786 58689 20359
G4 3659 9883 5277 1696
G5 8466 5247 7508
9632 7530 8386
G6 485 868 202
G7 78 42 39 53