Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 13/11/2018

Đầu 0 00
7 lần
01
1 lần
02
1 lần
04
2 lần
05
3 lần
06
2 lần
07
1 lần
09
1 lần
Đầu 1 10
1 lần
16
1 lần
17
1 lần
18
2 lần
19
2 lần
Đầu 2 20
3 lần
22
2 lần
23
1 lần
25
1 lần
26
1 lần
Đầu 3 30
1 lần
31
1 lần
34
1 lần
38
1 lần
39
2 lần
Đầu 4 40
1 lần
44
1 lần
45
1 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
1 lần
53
1 lần
56
2 lần
57
1 lần
58
1 lần
Đầu 6 60
5 lần
61
2 lần
64
1 lần
65
1 lần
66
1 lần
67
1 lần
68
5 lần
69
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
73
1 lần
76
1 lần
78
1 lần
Đầu 8 80
2 lần
82
4 lần
84
2 lần
85
4 lần
86
3 lần
87
1 lần
88
3 lần
89
1 lần
Đầu 9 90
3 lần
91
1 lần
92
5 lần
93
1 lần
94
3 lần
95
1 lần
98
1 lần
99
2 lần

» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 13-11-2018

ĐB 07459
G1 27920
G2 98362 95934
G3 29468 37276 40075
04905 78665 78108
G4 9768 1874 8024 0416
G5 6069 8671 8911
8350 6580 4001
G6 864 904 957
G7 30 82 77 02

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 20970
G1 22084
G2 00209 87804
G3 10201 70052 40817
91950 51599 31477
G4 7171 5268 5269 9489
G5 6290 2304 0234
5656 1059 3558
G6 403 755 319
G7 28 16 31 94

3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 65771
G1 12518
G2 35791 13320
G3 16710 32624 45320
91317 66184 58081
G4 7931 7117 9518 6252
G5 1203 7738 0727
1164 7684 4968
G6 653 489 357
G7 41 60 32 27

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 04284
G1 15217
G2 77215 58638
G3 84461 42542 81734
08015 00481 03823
G4 3052 0546 3396 1024
G5 7259 9857 3981
6830 9875 5855
G6 950 962 650
G7 90 58 93 40