App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Soi cầu MB, 5 ngày trước 03/08/2020

Đầu 0 02
3 lần
03
2 lần
06
2 lần
09
1 lần
Đầu 1 10
1 lần
14
1 lần
15
1 lần
18
1 lần
19
1 lần
Đầu 2 20
2 lần
21
1 lần
22
2 lần
24
1 lần
25
2 lần
28
2 lần
29
2 lần
Đầu 3 34
1 lần
36
1 lần
38
1 lần
39
1 lần
Đầu 4 42
1 lần
49
2 lần
Đầu 5 51
1 lần
55
2 lần
Đầu 6 61
1 lần
62
2 lần
64
2 lần
65
3 lần
68
2 lần
69
2 lần
Đầu 7 74
1 lần
76
1 lần
Đầu 8 80
1 lần
81
2 lần
82
4 lần
84
3 lần
85
1 lần
86
2 lần
88
2 lần
89
3 lần
Đầu 9 90
1 lần
91
1 lần
92
4 lần
93
2 lần
94
2 lần
95
4 lần
96
2 lần
99
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 3-8-2020

ĐB 02836
G1 17739
G2 83199 41288
G3 39790 00210 40555
56056 67292 22705
G4 4384 5028 9522 4619
G5 3983 6315 5489
1832 5554 6959
G6 264 195 824
G7 65 35 36 49

2. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 57611
G1 53204
G2 45723 66225
G3 78295 29499 34657
73208 35456 82761
G4 5230 8213 6912 3355
G5 6467 6380 0682
3164 7900 6970
G6 993 992 119
G7 03 06 00 71

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 86012
G1 32501
G2 65179 29479
G3 10769 14801 70706
67691 14159 52104
G4 9534 1043 8496 8956
G5 5165 5403 4675
4690 0671 1348
G6 944 629 987
G7 23 97 63 01

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 14362
G1 38252
G2 63687 65066
G3 45102 19956 15629
04103 72915 59617
G4 5571 9646 7871 9392
G5 3032 4535 0105
8993 6895 5871
G6 028 512 633
G7 42 81 03 87

5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 45563
G1 38211
G2 20937 32223
G3 31881 13631 48786
42172 28213 88641
G4 0111 1000 8121 9412
G5 2904 4170 0402
8438 3172 9489
G6 114 064 041
G7 95 97 23 39

6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 63717
G1 68586
G2 28579 09181
G3 69627 85349 96179
76393 80298 77570
G4 3806 7649 8953 1113
G5 9690 5129 9966
4809 3192 4095
G6 862 117 471
G7 78 23 54 64