App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Soi cầu MB, 5 ngày trước 27/05/2020

Đầu 0 00
1 lần
01
1 lần
02
1 lần
04
1 lần
06
1 lần
07
1 lần
08
1 lần
09
3 lần
Đầu 1 10
2 lần
11
2 lần
12
1 lần
15
1 lần
16
1 lần
18
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
22
1 lần
24
1 lần
25
1 lần
26
2 lần
28
2 lần
29
1 lần
Đầu 3 31
1 lần
32
2 lần
33
1 lần
Đầu 4 40
3 lần
41
1 lần
43
2 lần
45
1 lần
47
1 lần
48
1 lần
Đầu 5 50
2 lần
52
3 lần
53
1 lần
54
1 lần
55
2 lần
56
2 lần
58
3 lần
59
2 lần
Đầu 6 60
3 lần
61
1 lần
62
1 lần
64
1 lần
65
1 lần
Đầu 7 76
1 lần
77
2 lần
78
1 lần
Đầu 8
Đầu 9 90
1 lần
91
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 27-5-2020

ĐB 06561
G1 61403
G2 18807 00310
G3 45555 10205 66260
07051 09084 45474
G4 9773 5356 8014 7498
G5 4610 0043 9973
0230 1522 1164
G6 675 187 962
G7 48 68 91 39

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 29154
G1 10231
G2 72151 37224
G3 37088 24661 17564
36179 90044 01748
G4 3374 7589 7515 1394
G5 9469 7601 6082
1709 4165 7397
G6 051 155 510
G7 71 50 00 61

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 67211
G1 38314
G2 77817 84447
G3 81110 46431 87685
91275 69911 15960
G4 7347 5053 7539 1000
G5 7585 0343 8124
0287 0211 2441
G6 524 953 120
G7 99 12 78 64

4. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 81779
G1 30531
G2 03586 66082
G3 93365 20748 75056
96191 55615 33595
G4 0337 0432 8836 8514
G5 5483 8187 8946
3350 6883 3585
G6 382 748 714
G7 22 57 12 19

5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 98991
G1 71131
G2 17093 47125
G3 73439 39302 99701
47115 13509 32597
G4 2177 8176 9570 1081
G5 6837 5584 3039
4606 0193 1302
G6 024 784 811
G7 71 58 81 77

6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 27298
G1 91982
G2 77118 97508
G3 77150 83797 45298
91081 28951 79440
G4 2982 1536 4939 6112
G5 9377 1367 8442
9625 1141 7384
G6 826 398 337
G7 78 93 87 66