App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Soi cầu MB, 5 ngày trước 19/01/2020

Đầu 0 01
1 lần
02
2 lần
04
1 lần
Đầu 1 11
1 lần
13
1 lần
Đầu 2 22
1 lần
23
1 lần
24
1 lần
26
1 lần
27
2 lần
29
1 lần
Đầu 3 32
1 lần
33
1 lần
Đầu 4 46
1 lần
Đầu 5 52
1 lần
56
1 lần
57
1 lần
Đầu 6 61
3 lần
63
2 lần
Đầu 7 72
3 lần
75
1 lần
79
1 lần
Đầu 8
Đầu 9 90
2 lần
92
1 lần
93
1 lần
94
1 lần
95
1 lần
96
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 19-1-2020

ĐB 70921
G1 78137
G2 52621 09836
G3 49174 25062 29639
72434 50650 72551
G4 2876 1724 2521 0811
G5 2216 4705 1224
5372 5371 6946
G6 939 228 392
G7 23 11 34 95

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 34706
G1 91118
G2 29837 38146
G3 01080 08089 62709
14042 77255 32218
G4 7951 0481 4730 3337
G5 9871 3345 9998
3635 0850 8174
G6 849 764 801
G7 89 71 59 48

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 97571
G1 47197
G2 47647 17744
G3 47592 26520 30084
79871 81710 50342
G4 9731 0247 2568 7406
G5 0171 9849 8978
7302 5438 0464
G6 646 470 572
G7 74 71 84 28

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 72782
G1 22594
G2 39470 47122
G3 93338 58150 78231
16644 36281 68512
G4 5160 5620 1592 3662
G5 4591 6532 0312
9899 2437 1629
G6 189 483 518
G7 93 71 64 19

5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 26710
G1 35188
G2 25581 88005
G3 69977 85413 61620
04874 09021 00033
G4 8791 9127 8770 6440
G5 2126 3362 0322
1381 4294 6889
G6 151 333 401
G7 54 24 84 33

6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 32164
G1 40635
G2 37076 15567
G3 92691 33281 74665
39526 92296 83870
G4 1990 8996 7469 0883
G5 9658 8317 9144
8111 0488 5748
G6 702 712 628
G7 12 18 07 97