App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Soi cầu MB, 5 ngày trước 03/08/2021

Đầu 0 02
1 lần
03
3 lần
04
1 lần
05
1 lần
08
1 lần
Đầu 1 11
2 lần
13
2 lần
14
1 lần
15
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
22
1 lần
25
1 lần
Đầu 3 33
1 lần
34
2 lần
35
1 lần
36
1 lần
37
1 lần
Đầu 4 43
1 lần
48
2 lần
49
1 lần
Đầu 5 53
1 lần
54
1 lần
56
1 lần
Đầu 6 60
1 lần
64
1 lần
68
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
73
1 lần
74
1 lần
75
2 lần
76
1 lần
79
1 lần
Đầu 8 85
1 lần
86
1 lần
Đầu 9 91
1 lần
92
1 lần
93
1 lần
94
1 lần
95
1 lần
96
1 lần
99
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 3-8-2021

ĐB 10004
G1 11355
G2 59096 48107
G3 92669 83783 21445
04439 83220 17396
G4 6205 4183 7593 2181
G5 6375 0632 1913
6866 5399 0180
G6 501 431 945
G7 42 13 61 53

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 71424
G1 01082
G2 35981 28691
G3 98350 38957 19491
64270 62415 46173
G4 0712 4253 8081 9582
G5 9402 3740 1725
0914 7478 8409
G6 216 604 659
G7 03 47 12 73

3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 88081
G1 34286
G2 12650 78390
G3 65925 29421 79263
20662 91370 06502
G4 5515 5202 8485 5405
G5 4259 6115 5263
9048 8120 9098
G6 899 010 422
G7 26 31 33 02

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 62914
G1 46071
G2 98980 95741
G3 26539 31784 96085
46547 71258 97111
G4 6982 5615 1519 2688
G5 9506 8130 3488
5421 3537 7014
G6 575 826 238
G7 27 66 82 96

5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 94715
G1 51666
G2 78150 32755
G3 46918 97507 17363
26054 70336 40135
G4 6372 8921 1153 7468
G5 7527 7835 9979
7559 6165 7850
G6 729 628 115
G7 72 86 43 82

6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 10326
G1 11116
G2 23458 10215
G3 48644 96909 32894
73537 43671 81008
G4 7112 6533 1692 0017
G5 3137 8084 0306
9276 8785 5336
G6 852 172 490
G7 91 50 79 69