App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Soi cầu MB, 5 ngày trước 30/03/2020

Đầu 0 02
1 lần
03
1 lần
08
2 lần
09
1 lần
Đầu 1 10
2 lần
11
1 lần
13
1 lần
15
1 lần
18
1 lần
19
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
21
1 lần
23
1 lần
25
2 lần
29
2 lần
Đầu 3 30
2 lần
33
2 lần
34
3 lần
38
1 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
2 lần
41
1 lần
43
1 lần
44
1 lần
45
2 lần
Đầu 5 54
2 lần
57
1 lần
59
1 lần
Đầu 6 68
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
71
1 lần
Đầu 8 82
1 lần
83
1 lần
89
1 lần
Đầu 9 90
2 lần
93
1 lần
96
1 lần
98
1 lần
99
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 30-3-2020

ĐB 42902
G1 92559
G2 98712 08709
G3 03080 71055 13663
02249 36140 28867
G4 1559 3221 3343 0895
G5 4639 7093 8482
4906 2576 9849
G6 314 495 258
G7 55 94 79 05

2. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 28914
G1 63988
G2 66992 90797
G3 99095 26209 16780
19311 58837 67813
G4 5147 2189 6051 0363
G5 3597 7479 9223
4583 2266 4751
G6 342 556 502
G7 24 66 52 88

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 91159
G1 40109
G2 87459 66379
G3 97314 60879 30091
10908 57906 96546
G4 6281 0402 5637 7531
G5 3528 3363 6791
7953 1195 6735
G6 815 758 345
G7 74 03 10 23

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 33555
G1 52557
G2 50894 51062
G3 17067 41228 31970
92048 36571 26045
G4 4978 9209 8932 8979
G5 9923 2793 6344
1138 5679 5484
G6 204 276 911
G7 82 38 99 54

5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 94135
G1 22095
G2 09748 36993
G3 72676 03613 18638
00004 49295 78138
G4 0172 3503 5464 8693
G5 4512 8354 8195
3258 7506 9634
G6 910 855 136
G7 06 93 82 80

6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 54296
G1 54643
G2 85240 19833
G3 47082 32268 46213
34273 56000 09457
G4 5564 0066 2488 4437
G5 7455 3884 3745
8018 4711 4882
G6 184 517 673
G7 68 19 21 48