Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bình Định trong vòng 30 ngày trước 24/06/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 20
-
06
13
-
06
06
-
06
30
-
05
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 0
02-20 12 3
03-30 1 1
04-40 21 3
05-50 1 1
06-60 0
07-70 21 3
08-80 1 1
09-90 1 1
11-66 211 4
12-21 0
13-31 11 2
14-41 0
15-51 1 1
16-61 1 1
17-71 111 3
18-81 1 1
19-91 0
22-77 1 1
23-32 2 2
24-42 1 1
25-52 1 1
26-62 0
27-72 112 4
28-82 1 1
29-92 11 2
33-88 1 1
34-43 11 2
35-53 0
36-63 1 1
37-73 0
38-83 1 1
39-93 11 2
44-99 1 1
45-54 0
46-64 1 1
47-74 11 2
48-84 11 2
49-94 1 1
56-65 12 3
57-75 211 4
58-85 11 2
59-95 2 2
67-76 1 1
68-86 1 1
69-96 12 3
78-87 0
79-97 11 2
89-98 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.