App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bến Tre trong vòng 30 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
Tổng lượt về
00-55 0
01-10 11 2
02-20 0
03-30 1 1
04-40 11 2
05-50 0
06-60 2 2
07-70 23 5
08-80 11 2
09-90 0
11-66 0
12-21 11 2
13-31 1 1
14-41 1 1
15-51 1 1
16-61 1 1
17-71 1 1
18-81 0
19-91 0
22-77 0
23-32 11 2
24-42 1 1
25-52 1 1
26-62 11 2
27-72 11 2
28-82 21 3
29-92 11 2
33-88 0
34-43 1 1
35-53 1 1
36-63 11 2
37-73 2 2
38-83 21 3
39-93 0
44-99 1 1
45-54 1 1
46-64 11 2
47-74 1 1
48-84 111 3
49-94 113 5
56-65 221 5
57-75 12 3
58-85 1 1
59-95 0
67-76 12 3
68-86 11 2
69-96 0
78-87 1 1
79-97 1 1
89-98 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.