App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 1 1
02-20 11 2
03-30 11 2
04-40 1 1
05-50 1 1
06-60 11 2
07-70 21 3
08-80 0
09-90 0
11-66 1 1
12-21 1 1
13-31 11 2
14-41 1 1
15-51 1 1
16-61 21 3
17-71 1 1
18-81 0
19-91 1 1
22-77 2 2
23-32 0
24-42 12 3
25-52 1 1
26-62 1 1
27-72 211 4
28-82 1 1
29-92 111 3
33-88 11 2
34-43 1 1
35-53 11 2
36-63 11 2
37-73 11 2
38-83 0
39-93 1 1
44-99 11 2
45-54 121 4
46-64 0
47-74 11 2
48-84 111 3
49-94 11 2
56-65 11 2
57-75 1 1
58-85 1 1
59-95 1 1
67-76 0
68-86 1 1
69-96 1 1
78-87 11 2
79-97 0
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.