Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đồng Nai trong vòng 30 ngày trước 24/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 22
-
05
15
-
05
08
-
05
01
-
05
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 1 1
02-20 0
03-30 1 1
04-40 2 2
05-50 11 2
06-60 1 1
07-70 11 2
08-80 1 1
09-90 2 2
11-66 0
12-21 0
13-31 1 1
14-41 111 3
15-51 1 1
16-61 2 2
17-71 1 1
18-81 13 4
19-91 1 1
22-77 111 3
23-32 11 2
24-42 1 1
25-52 11 2
26-62 0
27-72 1 1
28-82 111 3
29-92 1 1
33-88 1 1
34-43 0
35-53 11 2
36-63 2 2
37-73 311 5
38-83 11 2
39-93 0
44-99 1 1
45-54 0
46-64 0
47-74 1 1
48-84 1 1
49-94 11 2
56-65 1 1
57-75 11 2
58-85 211 4
59-95 0
67-76 11 2
68-86 1 1
69-96 0
78-87 13 4
79-97 1 1
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.