App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 30 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 18
-
09
14
-
09
11
-
09
07
-
09
04
-
09
31
-
08
28
-
08
24
-
08
Tổng lượt về
00-55 12 3
01-10 1 1
02-20 1 1
03-30 11 2
04-40 11 2
05-50 111 3
06-60 111 3
07-70 21 3
08-80 111 3
09-90 21 3
11-66 111 3
12-21 22 4
13-31 1 1
14-41 11 2
15-51 111 3
16-61 23 5
17-71 2 2
18-81 111 3
19-91 121 4
22-77 111 3
23-32 321 6
24-42 111 3
25-52 1112 5
26-62 1111 4
27-72 12 3
28-82 121 4
29-92 111 3
33-88 111 3
34-43 11 2
35-53 21111 6
36-63 1211 5
37-73 1 1
38-83 111 3
39-93 0
44-99 11 2
45-54 1 1
46-64 11 2
47-74 11 2
48-84 2212 7
49-94 1 1
56-65 12 3
57-75 11111 5
58-85 211 4
59-95 311 5
67-76 11 2
68-86 0
69-96 0
78-87 1111 4
79-97 1 1
89-98 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.