App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đắk Nông trong vòng 30 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
Tổng lượt về
00-55 2 2
01-10 1 1
02-20 1 1
03-30 1 1
04-40 1 1
05-50 1 1
06-60 1121 5
07-70 1 1
08-80 2 2
09-90 11 2
11-66 11 2
12-21 11 2
13-31 2 2
14-41 1 1
15-51 1 1
16-61 0
17-71 0
18-81 0
19-91 11 2
22-77 1 1
23-32 0
24-42 1 1
25-52 3 3
26-62 0
27-72 1 1
28-82 2 2
29-92 111 3
33-88 11 2
34-43 11 2
35-53 11 2
36-63 1 1
37-73 1 1
38-83 0
39-93 12 3
44-99 11 2
45-54 1 1
46-64 1 1
47-74 0
48-84 1 1
49-94 0
56-65 11 2
57-75 1 1
58-85 0
59-95 11 2
67-76 1 1
68-86 11 2
69-96 211 4
78-87 0
79-97 112 4
89-98 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.