vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Đắk Nông trong vòng 30 ngày trước 14/08/2022

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất Loto cặp MB
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất lô cặp

Ngày - Tháng 13
-
08
06
-
08
30
-
07
23
-
07
16
-
07
Tổng lượt về
00-55 0
01-10 121 4
02-20 1 1
03-30 0
04-40 0
05-50 11 2
06-60 21 3
07-70 221 5
08-80 1 1
09-90 0
11-66 2 2
12-21 111 3
13-31 1111 4
14-41 1 1
15-51 1 1
16-61 11 2
17-71 1 1
18-81 111 3
19-91 11 2
22-77 11 2
23-32 2 2
24-42 11 2
25-52 122 5
26-62 0
27-72 0
28-82 1 1
29-92 0
33-88 12 3
34-43 121 4
35-53 0
36-63 2 2
37-73 1 1
38-83 12 3
39-93 12 3
44-99 111 3
45-54 1 1
46-64 121 4
47-74 2 2
48-84 11 2
49-94 11111 5
56-65 0
57-75 11 2
58-85 111 3
59-95 0
67-76 0
68-86 11 2
69-96 0
78-87 1 1
79-97 1 1
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

vnadssb.com