Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 ngày trước 24/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 20
-
05
13
-
05
06
-
05
29
-
04
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 0
02-20 0
03-30 1 1
04-40 11 2
05-50 11 2
06-60 11 2
07-70 11 2
08-80 2 2
09-90 0
11-66 1 1
12-21 11 2
13-31 112 4
14-41 2 2
15-51 1 1
16-61 211 4
17-71 1 1
18-81 0
19-91 12 3
22-77 0
23-32 11 2
24-42 1 1
25-52 0
26-62 0
27-72 1 1
28-82 1 1
29-92 11 2
33-88 0
34-43 11 2
35-53 111 3
36-63 0
37-73 111 3
38-83 121 4
39-93 0
44-99 1 1
45-54 0
46-64 0
47-74 0
48-84 1 1
49-94 11 2
56-65 11 2
57-75 111 3
58-85 1 1
59-95 21 3
67-76 111 3
68-86 111 3
69-96 1 1
78-87 1 1
79-97 11 2
89-98 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.