Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Gia Lai trong vòng 30 ngày trước 15/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
Tổng lượt về
00-55 11 2
01-10 1 1
02-20 1 1
03-30 111 3
04-40 11 2
05-50 21 3
06-60 111 3
07-70 1 1
08-80 1 1
09-90 2 2
11-66 1 1
12-21 2 2
13-31 11 2
14-41 1 1
15-51 11 2
16-61 1 1
17-71 1 1
18-81 11 2
19-91 1 1
22-77 1 1
23-32 11 2
24-42 2 2
25-52 0
26-62 1 1
27-72 1 1
28-82 1 1
29-92 11 2
33-88 0
34-43 1 1
35-53 11 2
36-63 1 1
37-73 4 4
38-83 1 1
39-93 0
44-99 0
45-54 21 3
46-64 1 1
47-74 1 1
48-84 1 1
49-94 0
56-65 0
57-75 1 1
58-85 2 2
59-95 1 1
67-76 1 1
68-86 11 2
69-96 111 3
78-87 12 3
79-97 11 2
89-98 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.