Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Hậu Giang trong vòng 30 ngày trước 15/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 13
-
07
06
-
07
29
-
06
22
-
06
Tổng lượt về
00-55 11 2
01-10 0
02-20 1 1
03-30 1 1
04-40 1 1
05-50 0
06-60 1 1
07-70 0
08-80 1 1
09-90 111 3
11-66 121 4
12-21 1 1
13-31 1 1
14-41 0
15-51 0
16-61 12 3
17-71 1 1
18-81 1 1
19-91 1 1
22-77 1 1
23-32 111 3
24-42 11 2
25-52 12 3
26-62 11 2
27-72 11 2
28-82 11 2
29-92 0
33-88 1 1
34-43 1 1
35-53 11 2
36-63 1 1
37-73 1 1
38-83 1 1
39-93 111 3
44-99 21 3
45-54 21 3
46-64 11 2
47-74 0
48-84 1 1
49-94 1 1
56-65 1 1
57-75 3 3
58-85 1 1
59-95 12 3
67-76 111 3
68-86 1 1
69-96 0
78-87 1 1
79-97 1 1
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.