Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Kiên Giang trong vòng 30 ngày trước 31/01/2023

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất Loto cặp MB
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất lô cặp

Ngày - Tháng 29
-
01
22
-
01
15
-
01
08
-
01
Tổng lượt về
00-55 2 2
01-10 1 1
02-20 1 1
03-30 12 3
04-40 1 1
05-50 0
06-60 1 1
07-70 0
08-80 1 1
09-90 1 1
11-66 1 1
12-21 11 2
13-31 11 2
14-41 1 1
15-51 1 1
16-61 11 2
17-71 111 3
18-81 1 1
19-91 0
22-77 0
23-32 31 4
24-42 1 1
25-52 1 1
26-62 0
27-72 1 1
28-82 12 3
29-92 2 2
33-88 1 1
34-43 12 3
35-53 1 1
36-63 21 3
37-73 1 1
38-83 1 1
39-93 1 1
44-99 1 1
45-54 2 2
46-64 131 5
47-74 1 1
48-84 1 1
49-94 11 2
56-65 13 4
57-75 1 1
58-85 0
59-95 0
67-76 11 2
68-86 11 2
69-96 11 2
78-87 1 1
79-97 0
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.