Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kon Tum trong vòng 30 ngày trước 24/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 19
-
05
12
-
05
05
-
05
28
-
04
Tổng lượt về
00-55 0
01-10 0
02-20 1111 4
03-30 11 2
04-40 11 2
05-50 1 1
06-60 2 2
07-70 0
08-80 121 4
09-90 2 2
11-66 2 2
12-21 0
13-31 1 1
14-41 1 1
15-51 2 2
16-61 0
17-71 2 2
18-81 1 1
19-91 1 1
22-77 1 1
23-32 1 1
24-42 1 1
25-52 21 3
26-62 11 2
27-72 0
28-82 1 1
29-92 111 3
33-88 12 3
34-43 0
35-53 0
36-63 1 1
37-73 3 3
38-83 11 2
39-93 11 2
44-99 1 1
45-54 1 1
46-64 1 1
47-74 11 2
48-84 1 1
49-94 1 1
56-65 1 1
57-75 12 3
58-85 1 1
59-95 1 1
67-76 1 1
68-86 0
69-96 11 2
78-87 11 2
79-97 3 3
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.