Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Long An trong vòng 30 ngày trước 06/12/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất Loto cặp MB
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất lô cặp

Ngày - Tháng 04
-
12
27
-
11
20
-
11
13
-
11
Tổng lượt về
00-55 0
01-10 1 1
02-20 21 3
03-30 0
04-40 11 2
05-50 1 1
06-60 1 1
07-70 0
08-80 1 1
09-90 1 1
11-66 1 1
12-21 1 1
13-31 1 1
14-41 112 4
15-51 12 3
16-61 11 2
17-71 0
18-81 0
19-91 111 3
22-77 11 2
23-32 112 4
24-42 0
25-52 0
26-62 1 1
27-72 11 2
28-82 1 1
29-92 211 4
33-88 2 2
34-43 11 2
35-53 2 2
36-63 111 3
37-73 1 1
38-83 21 3
39-93 1 1
44-99 0
45-54 1 1
46-64 11 2
47-74 11 2
48-84 1 1
49-94 0
56-65 0
57-75 1 1
58-85 21 3
59-95 22 4
67-76 0
68-86 0
69-96 21 3
78-87 1 1
79-97 0
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.