App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Long An trong vòng 30 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
Tổng lượt về
00-55 2 2
01-10 1 1
02-20 1 1
03-30 1 1
04-40 0
05-50 111 3
06-60 11 2
07-70 1 1
08-80 11 2
09-90 1 1
11-66 121 4
12-21 0
13-31 0
14-41 1 1
15-51 1 1
16-61 1 1
17-71 0
18-81 11 2
19-91 13 4
22-77 11 2
23-32 0
24-42 111 3
25-52 11 2
26-62 111 3
27-72 1 1
28-82 1 1
29-92 1 1
33-88 0
34-43 1 1
35-53 0
36-63 2 2
37-73 21 3
38-83 2 2
39-93 11 2
44-99 0
45-54 11 2
46-64 1 1
47-74 1 1
48-84 1 1
49-94 11 2
56-65 12 3
57-75 11 2
58-85 1 1
59-95 1 1
67-76 111 3
68-86 11 2
69-96 1 1
78-87 11 2
79-97 0
89-98 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.