App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 ngày trước 01/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất Loto cặp MB
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất lô cặp

Ngày - Tháng 26
-
06
19
-
06
12
-
06
05
-
06
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 12 3
02-20 1 1
03-30 0
04-40 1 1
05-50 0
06-60 1 1
07-70 1 1
08-80 0
09-90 11 2
11-66 0
12-21 12 3
13-31 1 1
14-41 1 1
15-51 0
16-61 111 3
17-71 12 3
18-81 122 5
19-91 1 1
22-77 1 1
23-32 2 2
24-42 0
25-52 2 2
26-62 1122 6
27-72 11 2
28-82 2 2
29-92 2 2
33-88 0
34-43 0
35-53 11 2
36-63 0
37-73 0
38-83 11 2
39-93 1 1
44-99 1 1
45-54 12 3
46-64 0
47-74 11 2
48-84 21 3
49-94 0
56-65 1 1
57-75 11 2
58-85 121 4
59-95 0
67-76 0
68-86 11 2
69-96 11 2
78-87 1 1
79-97 0
89-98 2 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.