vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 ngày trước 28/09/2022

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất Loto cặp MB
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất lô cặp

Ngày - Tháng 23
-
09
16
-
09
09
-
09
02
-
09
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 2 2
02-20 0
03-30 1 1
04-40 1 1
05-50 1 1
06-60 1 1
07-70 0
08-80 0
09-90 11 2
11-66 11 2
12-21 11 2
13-31 11 2
14-41 1121 5
15-51 2 2
16-61 0
17-71 121 4
18-81 1 1
19-91 1 1
22-77 11 2
23-32 12 3
24-42 1 1
25-52 1 1
26-62 1 1
27-72 0
28-82 0
29-92 11 2
33-88 11 2
34-43 11 2
35-53 1 1
36-63 1 1
37-73 0
38-83 121 4
39-93 11 2
44-99 0
45-54 111 3
46-64 1 1
47-74 1 1
48-84 1 1
49-94 1 1
56-65 1 1
57-75 1 1
58-85 11 2
59-95 12 3
67-76 11 2
68-86 1 1
69-96 21 3
78-87 11 2
79-97 0
89-98 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

vnadssb.com