App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 ngày trước 21/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 18
-
09
11
-
09
04
-
09
28
-
08
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 1 1
02-20 22 4
03-30 0
04-40 111 3
05-50 11 2
06-60 0
07-70 0
08-80 13 4
09-90 1 1
11-66 0
12-21 111 3
13-31 1 1
14-41 1 1
15-51 2 2
16-61 0
17-71 1 1
18-81 1 1
19-91 1 1
22-77 0
23-32 111 3
24-42 1 1
25-52 12 3
26-62 11 2
27-72 11 2
28-82 11 2
29-92 0
33-88 1 1
34-43 0
35-53 1 1
36-63 0
37-73 211 4
38-83 311 5
39-93 11 2
44-99 111 3
45-54 11 2
46-64 0
47-74 0
48-84 11 2
49-94 11 2
56-65 0
57-75 1 1
58-85 0
59-95 122 5
67-76 0
68-86 0
69-96 11 2
78-87 1 1
79-97 1 1
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.