App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Tây Ninh trong vòng 30 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
22
-
08
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 121 4
02-20 1 1
03-30 0
04-40 11 2
05-50 1 1
06-60 1 1
07-70 11 2
08-80 111 3
09-90 11 2
11-66 0
12-21 111 3
13-31 111 3
14-41 1 1
15-51 1111 4
16-61 2 2
17-71 1 1
18-81 1 1
19-91 2 2
22-77 1 1
23-32 1 1
24-42 1 1
25-52 111 3
26-62 111 3
27-72 1 1
28-82 11 2
29-92 1121 5
33-88 12 3
34-43 2 2
35-53 0
36-63 1 1
37-73 1 1
38-83 11 2
39-93 11 2
44-99 11 2
45-54 0
46-64 11 2
47-74 1 1
48-84 0
49-94 12 3
56-65 111 3
57-75 11 2
58-85 1 1
59-95 1 1
67-76 1 1
68-86 111 3
69-96 111 3
78-87 0
79-97 111 3
89-98 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.