Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 ngày trước 23/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất cặp loto

Ngày - Tháng 18
-
03
11
-
03
04
-
03
25
-
02
Tổng lượt về
00-55 21 3
01-10 11 2
02-20 1 1
03-30 1 1
04-40 0
05-50 11 2
06-60 2 2
07-70 0
08-80 1 1
09-90 211 4
11-66 0
12-21 1 1
13-31 2 2
14-41 111 3
15-51 1 1
16-61 0
17-71 111 3
18-81 0
19-91 0
22-77 2 2
23-32 111 3
24-42 1 1
25-52 11 2
26-62 1 1
27-72 112 4
28-82 0
29-92 0
33-88 0
34-43 1 1
35-53 0
36-63 1 1
37-73 113 5
38-83 1 1
39-93 11 2
44-99 1 1
45-54 112 4
46-64 11 2
47-74 12 3
48-84 0
49-94 0
56-65 11 2
57-75 11 2
58-85 1 1
59-95 1 1
67-76 11 2
68-86 1 1
69-96 0
78-87 1 1
79-97 1 1
89-98 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.