App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê XSAG tần suất loto xổ số An Giang trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
Tổng lượt về
00 111 3
01 11 2
02 11 2
03 1 1
04 111 3
05 111 3
06 211 4
07 12 3
08 11111 5
09 0
10 1 1
11 1 1
12 11 2
13 21 3
14 11111 5
15 11 2
16 1111 4
17 1 1
18 1 1
19 121 4
20 11 2
21 11 2
22 12 3
23 11 2
24 1 1
25 1 1
26 1111 4
27 11 2
28 1 1
29 11111 5
30 111 3
31 11 2
32 1 1
33 1 1
34 11 2
35 111 3
36 11 2
37 11 2
38 11 2
39 11 2
40 112 4
41 11 2
42 111 3
43 111 3
44 21 3
45 11 2
46 111 3
47 1111 4
48 11 2
49 112 4
50 21 3
51 2 2
52 2111 5
53 0
54 11 2
55 1 1
56 0
57 1 1
58 1 1
59 1 1
60 0
61 1111 4
62 111 3
63 11 2
64 11 2
65 1 1
66 2 2
67 111 3
68 112 4
69 2 2
70 1111 4
71 1 1
72 111 3
73 0
74 111111 6
75 0
76 31 4
77 11 2
78 1 1
79 1 1
80 111 3
81 1111112 8
82 11 2
83 1 1
84 11 2
85 11 2
86 1 1
87 111 3
88 11 2
89 111 3
90 11111 5
91 11 2
92 1 1
93 111 3
94 1 1
95 21 3
96 111 3
97 111 3
98 11 2
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSAG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 11 lần 60 0 lần
57 11 lần 53 1 lần
90 11 lần 75 1 lần
06 11 lần 56 2 lần
81 10 lần 01 2 lần
16 9 lần 27 2 lần
63 8 lần 17 3 lần
68 8 lần 59 3 lần
77 8 lần 58 3 lần
69 7 lần 73 3 lần