App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê XSAG tần suất loto xổ số An Giang trong vòng 99 ngày trước 27/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 23
-
01
16
-
01
09
-
01
02
-
01
26
-
12
19
-
12
12
-
12
05
-
12
28
-
11
21
-
11
14
-
11
07
-
11
31
-
10
24
-
10
Tổng lượt về
00 11 2
01 1112 5
02 11 2
03 111 3
04 1 1
05 1 1
06 11 2
07 111 3
08 1 1
09 111 3
10 111 3
11 111 3
12 12 3
13 11111 5
14 1111 4
15 2 2
16 11 2
17 12 3
18 2 2
19 1 1
20 111 3
21 11 2
22 11 2
23 0
24 11 2
25 111 3
26 111 3
27 11 2
28 112 4
29 1111 4
30 111 3
31 111 3
32 111 3
33 111 3
34 111 3
35 111 3
36 11111 5
37 11 2
38 11 2
39 11 2
40 1111 4
41 1 1
42 12 3
43 1 1
44 31 4
45 111 3
46 11 2
47 221 5
48 0
49 1111 4
50 0
51 1 1
52 11 2
53 11 2
54 0
55 2111 5
56 1 1
57 112 4
58 1 1
59 1 1
60 11 2
61 0
62 11113 7
63 1 1
64 11 2
65 12 3
66 21 3
67 21 3
68 11111 5
69 11 2
70 111 3
71 111 3
72 111 3
73 21 3
74 1 1
75 211 4
76 11 2
77 111111 6
78 0
79 1 1
80 11 2
81 0
82 211 4
83 1112 5
84 111 3
85 0
86 0
87 12 3
88 121 4
89 11 2
90 1211 5
91 111 3
92 111 3
93 12 3
94 1 1
95 1 1
96 11 2
97 1 1
98 111 3
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSAG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
88 11 lần 50 1 lần
62 11 lần 94 1 lần
29 9 lần 51 1 lần
92 9 lần 61 1 lần
46 9 lần 78 1 lần
14 9 lần 43 1 lần
82 8 lần 05 1 lần
83 8 lần 27 2 lần
22 8 lần 23 2 lần
33 8 lần 48 2 lần