App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê XSAG tần suất loto xổ số An Giang trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 08
-
04
01
-
04
25
-
03
18
-
03
11
-
03
04
-
03
25
-
02
18
-
02
11
-
02
04
-
02
28
-
01
21
-
01
14
-
01
07
-
01
Tổng lượt về
00 0
01 0
02 1111 4
03 1 1
04 11111 5
05 1 1
06 11 2
07 111 3
08 112111 7
09 1 1
10 1 1
11 1121 5
12 11111 5
13 1 1
14 11111 5
15 11 2
16 1111 4
17 11 2
18 111 3
19 11 2
20 1 1
21 11 2
22 1 1
23 1111111 7
24 1 1
25 1111 4
26 1111 4
27 1 1
28 11 2
29 1111 4
30 1 1
31 11111 5
32 21 3
33 2111 5
34 1 1
35 11 2
36 11111 5
37 1 1
38 11 2
39 111 3
40 11 2
41 11 2
42 111 3
43 11 2
44 11 2
45 111 3
46 1 1
47 1 1
48 11 2
49 111 3
50 112 4
51 111 3
52 21211 7
53 211 4
54 11 2
55 111 3
56 1 1
57 111 3
58 0
59 1 1
60 1 1
61 1111 4
62 111 3
63 11 2
64 111 3
65 2111 5
66 11 2
67 11111 5
68 11 2
69 111 3
70 111111 6
71 112 4
72 11 2
73 1 1
74 11 2
75 1 1
76 11 2
77 1 1
78 1 1
79 211 4
80 2 2
81 121 4
82 11111 5
83 11 2
84 1 1
85 21 3
86 111 3
87 1 1
88 1 1
89 11 2
90 1 1
91 11 2
92 1 1
93 11 2
94 111 3
95 2 2
96 1 1
97 1 1
98 0
99 21 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSAG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
52 13 lần 75 1 lần
81 12 lần 73 1 lần
23 10 lần 56 1 lần
08 10 lần 60 1 lần
02 9 lần 01 2 lần
67 9 lần 03 2 lần
70 9 lần 92 2 lần
14 9 lần 24 2 lần
16 8 lần 09 2 lần
61 8 lần 10 2 lần