App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê XSBD tần suất loto xổ số Bình Dương trong vòng 99 ngày trước 18/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
07
-
06
31
-
05
24
-
05
17
-
05
10
-
05
03
-
05
26
-
04
19
-
04
12
-
04
Tổng lượt về
00 11 2
01 121 4
02 11111 5
03 1111 4
04 1 1
05 111 3
06 11 2
07 111 3
08 111 3
09 11 2
10 11 2
11 0
12 1 1
13 111 3
14 11 2
15 1111 4
16 0
17 1111 4
18 11 2
19 1 1
20 212 5
21 11 2
22 1 1
23 111 3
24 11 2
25 111 3
26 121 4
27 112 4
28 1 1
29 1112 5
30 111 3
31 11 2
32 111 3
33 1 1
34 11 2
35 1 1
36 1 1
37 11111 5
38 11 2
39 11 2
40 11 2
41 0
42 111 3
43 1 1
44 1 1
45 1111 4
46 1 1
47 0
48 111 3
49 1 1
50 1111 4
51 11 2
52 1111 4
53 11 2
54 22 4
55 111 3
56 111 3
57 11211 6
58 1 1
59 111 3
60 111 3
61 1 1
62 111 3
63 1 1
64 21 3
65 1221 6
66 111111 6
67 111 3
68 21 3
69 0
70 1 1
71 1 1
72 1 1
73 221 5
74 1111 4
75 11 2
76 1111 4
77 11111 5
78 112 4
79 11 2
80 1211 5
81 1111 4
82 1112 5
83 11 2
84 2 2
85 111 3
86 11 2
87 1 1
88 111 3
89 0
90 0
91 0
92 121 4
93 11 2
94 111 3
95 11 2
96 111 3
97 112 4
98 0
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
82 14 lần 98 1 lần
85 11 lần 49 1 lần
20 11 lần 99 2 lần
02 11 lần 16 2 lần
03 10 lần 44 2 lần
96 10 lần 22 2 lần
23 9 lần 19 2 lần
50 9 lần 69 2 lần
65 9 lần 90 2 lần
94 8 lần 04 2 lần