App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê XSBD tần suất loto xổ số Bình Dương trong vòng 99 ngày trước 12/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 08
-
11
01
-
11
25
-
10
18
-
10
11
-
10
04
-
10
27
-
09
20
-
09
13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
09
-
08
Tổng lượt về
00 1 1
01 111 3
02 11112 6
03 1 1
04 0
05 3 3
06 11 2
07 11111 5
08 121 4
09 11 2
10 11 2
11 11 2
12 1111 4
13 1 1
14 12 3
15 111111 6
16 1 1
17 111 3
18 111111 6
19 11122 7
20 11 2
21 111 3
22 1111 4
23 111 3
24 12 3
25 0
26 111 3
27 1 1
28 11 2
29 11 2
30 11 2
31 11111 5
32 111 3
33 1111 4
34 0
35 0
36 1 1
37 11 2
38 12 3
39 1 1
40 0
41 112 4
42 0
43 112 4
44 11111 5
45 1 1
46 1 1
47 111 3
48 11 2
49 111 3
50 1 1
51 11 2
52 1 1
53 11111 5
54 11 2
55 1 1
56 1121 5
57 21 3
58 112 4
59 11 2
60 11 2
61 1111 4
62 11 2
63 0
64 2 2
65 11 2
66 11 2
67 1211 5
68 1 1
69 1111 4
70 1 1
71 111 3
72 1 1
73 0
74 3 3
75 11 2
76 0
77 111 3
78 1111 4
79 2 2
80 111 3
81 2 2
82 11111 5
83 1111 4
84 11 2
85 121 4
86 111 3
87 1 1
88 11 2
89 1 1
90 111 3
91 211 4
92 1111 4
93 111 3
94 11 2
95 11 2
96 1 1
97 11 2
98 11 2
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 11 lần 35 0 lần
82 11 lần 16 1 lần
15 10 lần 40 2 lần
78 9 lần 04 2 lần
20 9 lần 36 2 lần
19 9 lần 72 2 lần
18 9 lần 89 2 lần
92 9 lần 00 3 lần
65 9 lần 42 3 lần
85 8 lần 39 3 lần