App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê XSBD tần suất loto xổ số Bình Dương trong vòng 99 ngày trước 28/02/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 28
-
02
21
-
02
14
-
02
07
-
02
31
-
01
24
-
01
17
-
01
10
-
01
03
-
01
27
-
12
20
-
12
13
-
12
06
-
12
29
-
11
22
-
11
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 111 3
03 11 2
04 11 2
05 111 3
06 11 2
07 1 1
08 1 1
09 12211 7
10 0
11 1 1
12 11 2
13 0
14 12 3
15 111 3
16 2 2
17 111 3
18 111121 7
19 111 3
20 11111 5
21 111 3
22 11 2
23 1 1
24 111111 6
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 112121 8
29 111 3
30 111 3
31 11 2
32 11 2
33 0
34 11 2
35 11 2
36 11211 6
37 111 3
38 111 3
39 1 1
40 11 2
41 21 3
42 2 2
43 0
44 11111 5
45 11 2
46 1 1
47 0
48 111 3
49 0
50 11111 5
51 12 3
52 11 2
53 1111 4
54 11 2
55 1111 4
56 11111 5
57 1 1
58 1111 4
59 1 1
60 12 3
61 111 3
62 211 4
63 2 2
64 1111 4
65 111 3
66 112 4
67 1 1
68 112 4
69 1 1
70 11 2
71 311 5
72 111 3
73 1 1
74 11 2
75 11111 5
76 11111 5
77 1111 4
78 21 3
79 111 3
80 111 3
81 1 1
82 112 4
83 11 2
84 1 1
85 11 2
86 11 2
87 1111 4
88 1111 4
89 11112 6
90 111 3
91 11 2
92 111 3
93 111 3
94 111 3
95 111 3
96 111 3
97 0
98 0
99 311111 8

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
18 13 lần 13 1 lần
99 12 lần 73 1 lần
53 10 lần 46 2 lần
56 10 lần 25 2 lần
28 10 lần 34 2 lần
19 10 lần 35 2 lần
44 10 lần 39 2 lần
02 9 lần 40 2 lần
09 9 lần 42 2 lần
82 9 lần 63 2 lần