App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê XSBD tần suất loto xổ số Bình Dương trong vòng 99 ngày trước 14/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 09
-
04
02
-
04
26
-
03
19
-
03
12
-
03
05
-
03
26
-
02
19
-
02
12
-
02
05
-
02
29
-
01
22
-
01
15
-
01
08
-
01
Tổng lượt về
00 0
01 111 3
02 11 2
03 11 2
04 111 3
05 111 3
06 11 2
07 11112 6
08 21111 6
09 11 2
10 11 2
11 11111 5
12 1 1
13 1 1
14 111 3
15 11 2
16 1111 4
17 1 1
18 12 3
19 11 2
20 0
21 11 2
22 1111 4
23 11111 5
24 1121 5
25 2 2
26 1111 4
27 1211 5
28 221 5
29 111 3
30 121 4
31 1 1
32 1111 4
33 11 2
34 111 3
35 11 2
36 21 3
37 0
38 11 2
39 1111 4
40 11 2
41 112 4
42 1 1
43 11 2
44 0
45 11111 5
46 1111 4
47 111 3
48 21 3
49 1111 4
50 0
51 11 2
52 211 4
53 11121 6
54 0
55 11 2
56 111 3
57 1 1
58 0
59 1 1
60 1121 5
61 1111 4
62 111 3
63 11 2
64 11111 5
65 11 2
66 0
67 111 3
68 11 2
69 2112 6
70 1 1
71 1 1
72 1 1
73 1 1
74 0
75 0
76 1 1
77 121 4
78 111 3
79 11111 5
80 1111 4
81 2 2
82 12 3
83 11 2
84 11 2
85 111 3
86 111 3
87 11 2
88 11 2
89 1 1
90 11 2
91 11 2
92 11 2
93 221 5
94 0
95 0
96 11 2
97 1 1
98 1 1
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
93 12 lần 00 1 lần
07 11 lần 66 1 lần
11 11 lần 95 1 lần
61 11 lần 94 2 lần
47 10 lần 58 2 lần
28 10 lần 59 2 lần
89 9 lần 75 2 lần
16 9 lần 13 2 lần
53 9 lần 44 3 lần
54 8 lần 57 3 lần