App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê XSBD tần suất loto xổ số Bình Dương trong vòng 99 ngày trước 03/08/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 30
-
07
23
-
07
16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
11
-
06
04
-
06
28
-
05
21
-
05
14
-
05
07
-
05
30
-
04
Tổng lượt về
00 1 1
01 11 2
02 11 2
03 2111 5
04 1 1
05 11 2
06 1211 5
07 11 2
08 111 3
09 211 4
10 11 2
11 1 1
12 1 1
13 0
14 0
15 111 3
16 111 3
17 111 3
18 1 1
19 1 1
20 11 2
21 11 2
22 1 1
23 1 1
24 1 1
25 2 2
26 0
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 11 2
31 1 1
32 11 2
33 1111 4
34 1 1
35 11 2
36 11 2
37 1111 4
38 11 2
39 0
40 1 1
41 11 2
42 121 4
43 1111 4
44 1 1
45 0
46 0
47 11 2
48 1 1
49 111 3
50 1 1
51 11 2
52 11 2
53 1 1
54 11 2
55 11 2
56 1 1
57 11 2
58 0
59 0
60 111 3
61 31 4
62 1 1
63 0
64 1 1
65 11 2
66 1 1
67 111 3
68 0
69 1111 4
70 112 4
71 111 3
72 0
73 11 2
74 111 3
75 1 1
76 1 1
77 1 1
78 11 2
79 1 1
80 0
81 0
82 11 2
83 11 2
84 0
85 11 2
86 1 1
87 312 6
88 1 1
89 11 2
90 0
91 11 2
92 11 2
93 11 2
94 11 2
95 1211 5
96 1 1
97 11 2
98 111 3
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
60 10 lần 58 0 lần
69 10 lần 00 1 lần
08 9 lần 44 1 lần
61 9 lần 72 1 lần
99 8 lần 66 1 lần
87 8 lần 50 1 lần
07 8 lần 63 2 lần
52 8 lần 20 2 lần
16 7 lần 81 2 lần
79 7 lần 76 2 lần