App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê XSBD tần suất loto xổ số Bình Dương trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 20
-
09
13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
09
-
08
02
-
08
26
-
07
19
-
07
12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
Tổng lượt về
00 111 3
01 1111 4
02 12111 6
03 1111 4
04 1 1
05 311 5
06 11 2
07 11111 5
08 21111 6
09 11 2
10 0
11 1 1
12 1111 4
13 1 1
14 0
15 111 3
16 0
17 11 2
18 1111111 7
19 21 3
20 1122 6
21 11 2
22 11 2
23 11111 5
24 21 3
25 0
26 1111 4
27 1 1
28 11 2
29 0
30 111 3
31 1111 4
32 11 2
33 11111 5
34 1 1
35 0
36 1 1
37 1111 4
38 21 3
39 11 2
40 1 1
41 1 1
42 0
43 121 4
44 111111 6
45 1111 4
46 1 1
47 0
48 1111 4
49 111 3
50 111 3
51 11 2
52 11 2
53 11111 5
54 11 2
55 11 2
56 21111 6
57 21112 7
58 111 3
59 11 2
60 1 1
61 111 3
62 1 1
63 11 2
64 2 2
65 11 2
66 11 2
67 1 1
68 2 2
69 11 2
70 111 3
71 1 1
72 11 2
73 0
74 31 4
75 111 3
76 111 3
77 111111 6
78 111 3
79 2111 5
80 111 3
81 11 2
82 1111 4
83 1111 4
84 11 2
85 21111 6
86 1111 4
87 11 2
88 11 2
89 1 1
90 11 2
91 112 4
92 111 3
93 111 3
94 11 2
95 11 2
96 1 1
97 111 3
98 1 1
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
85 11 lần 98 1 lần
82 10 lần 47 1 lần
50 9 lần 16 1 lần
02 9 lần 28 2 lần
65 9 lần 89 2 lần
74 9 lần 72 2 lần
05 9 lần 36 2 lần
77 9 lần 41 2 lần
57 9 lần 90 2 lần
80 9 lần 49 3 lần