App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 14/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 08
-
04
01
-
04
25
-
03
18
-
03
11
-
03
04
-
03
25
-
02
18
-
02
11
-
02
04
-
02
28
-
01
21
-
01
14
-
01
07
-
01
Tổng lượt về
00 12 3
01 21 3
02 1 1
03 111111 6
04 121 4
05 11 2
06 1111 4
07 111 3
08 111 3
09 111 3
10 1 1
11 0
12 12 3
13 1211 5
14 11 2
15 111 3
16 111 3
17 1 1
18 1114 7
19 1 1
20 11 2
21 1 1
22 11 2
23 11 2
24 0
25 11 2
26 11 2
27 11 2
28 21 3
29 111 3
30 111 3
31 211 4
32 1 1
33 11 2
34 0
35 1211 5
36 111 3
37 111 3
38 111 3
39 11111 5
40 1 1
41 111111 6
42 11 2
43 1121 5
44 11 2
45 11 2
46 0
47 1111 4
48 0
49 1 1
50 111 3
51 1111 4
52 12 3
53 11 2
54 11111 5
55 121 4
56 2 2
57 1111 4
58 11 2
59 1 1
60 11 2
61 21 3
62 111 3
63 1 1
64 111 3
65 111 3
66 1 1
67 2 2
68 12 3
69 12 3
70 2 2
71 1 1
72 111 3
73 21 3
74 14 5
75 111 3
76 11 2
77 11 2
78 111 3
79 11 2
80 111 3
81 11 2
82 1111 4
83 2111 5
84 2211 6
85 11 2
86 111 3
87 111 3
88 111 3
89 11 2
90 1 1
91 0
92 1 1
93 0
94 11 2
95 11 2
96 0
97 0
98 111 3
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
39 12 lần 71 1 lần
03 11 lần 91 1 lần
74 10 lần 90 2 lần
43 10 lần 63 2 lần
84 10 lần 59 2 lần
85 10 lần 21 2 lần
06 9 lần 48 3 lần
05 9 lần 23 3 lần
83 9 lần 22 3 lần
40 9 lần 81 3 lần