App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 13/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 07
-
11
31
-
10
24
-
10
17
-
10
10
-
10
03
-
10
26
-
09
19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
22
-
08
15
-
08
08
-
08
Tổng lượt về
00 11 2
01 111 3
02 11 2
03 111 3
04 111111 6
05 11 2
06 1 1
07 1111 4
08 2 2
09 11121 6
10 111 3
11 11 2
12 11 2
13 122 5
14 0
15 11 2
16 0
17 21 3
18 11 2
19 1 1
20 1111 4
21 0
22 11 2
23 1 1
24 1 1
25 11 2
26 1211 5
27 111 3
28 11 2
29 111 3
30 1111 4
31 211 4
32 0
33 1 1
34 11 2
35 0
36 12 3
37 1 1
38 11111 5
39 11 2
40 11 2
41 111 3
42 11 2
43 111 3
44 11111 5
45 11 2
46 111 3
47 111 3
48 111 3
49 1 1
50 111 3
51 0
52 0
53 1 1
54 1 1
55 111 3
56 0
57 1112 5
58 111 3
59 111 3
60 121 4
61 11111 5
62 11111 5
63 1 1
64 11 2
65 1 1
66 111 3
67 111 3
68 1111 4
69 1 1
70 1 1
71 1111 4
72 112 4
73 1111 4
74 11 2
75 1111 4
76 11 2
77 11 2
78 1112 5
79 1111 4
80 11111 5
81 2 2
82 2111 5
83 1 1
84 0
85 1211 5
86 13 4
87 1 1
88 11111 5
89 0
90 11 2
91 1 1
92 1 1
93 111 3
94 0
95 1111 4
96 111 3
97 11 2
98 2 2
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
85 11 lần 89 0 lần
09 11 lần 54 1 lần
38 10 lần 52 1 lần
30 10 lần 51 1 lần
61 10 lần 83 2 lần
66 9 lần 94 2 lần
75 9 lần 18 2 lần
62 9 lần 14 2 lần
60 9 lần 21 2 lần
04 9 lần 24 3 lần