App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 03/08/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 30
-
07
23
-
07
16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
11
-
06
04
-
06
28
-
05
21
-
05
14
-
05
07
-
05
30
-
04
Tổng lượt về
00 1111 4
01 1 1
02 11 2
03 11 2
04 1111 4
05 11 2
06 0
07 211 4
08 0
09 111 3
10 1 1
11 21 3
12 1111111 7
13 1 1
14 11 2
15 1 1
16 21211 7
17 111 3
18 111 3
19 111 3
20 211 4
21 11 2
22 11 2
23 11111 5
24 11 2
25 11111 5
26 11111 5
27 1121 5
28 11 2
29 0
30 111 3
31 11 2
32 11 2
33 1 1
34 1211 5
35 121 4
36 111 3
37 11 2
38 0
39 1 1
40 111111 6
41 1 1
42 1 1
43 11 2
44 1 1
45 1 1
46 11111 5
47 12 3
48 0
49 11 2
50 121 4
51 111 3
52 0
53 112 4
54 0
55 112 4
56 11111 5
57 1 1
58 1 1
59 211 4
60 112 4
61 11 2
62 1211 5
63 111 3
64 11 2
65 11 2
66 0
67 11 2
68 0
69 111111 6
70 1 1
71 1111 4
72 2 2
73 1 1
74 1 1
75 111 3
76 11 2
77 12 3
78 11 2
79 111112 7
80 11 2
81 0
82 11 2
83 0
84 1 1
85 11211 6
86 1 1
87 111111 6
88 1 1
89 1 1
90 11 2
91 1 1
92 121 4
93 11 2
94 11 2
95 11 2
96 11 2
97 111 3
98 2111 5
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
34 10 lần 08 0 lần
16 10 lần 66 0 lần
60 9 lần 83 0 lần
98 9 lần 52 1 lần
62 9 lần 42 1 lần
79 9 lần 89 1 lần
07 9 lần 28 2 lần
85 9 lần 15 2 lần
09 9 lần 80 2 lần
40 8 lần 29 2 lần