App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 16/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 1 1
03 1111 4
04 111 3
05 1121 5
06 1111 4
07 11 2
08 111 3
09 111111 6
10 2 2
11 11 2
12 1211 5
13 1 1
14 11 2
15 1111 4
16 1 1
17 11111 5
18 41 5
19 2 2
20 1 1
21 0
22 1 1
23 0
24 11 2
25 11 2
26 111 3
27 111 3
28 11 2
29 11 2
30 1111 4
31 11 2
32 22 4
33 11 2
34 111 3
35 1 1
36 111 3
37 111 3
38 111 3
39 121112 8
40 12111 6
41 1 1
42 11 2
43 12 3
44 12 3
45 21 3
46 11 2
47 12 3
48 1 1
49 1111 4
50 111 3
51 11 2
52 0
53 1 1
54 1 1
55 11111 5
56 11 2
57 1 1
58 1111 4
59 1 1
60 111 3
61 11 2
62 1 1
63 1 1
64 11 2
65 111 3
66 11 2
67 1 1
68 221 5
69 0
70 0
71 1 1
72 111 3
73 1111 4
74 41112 9
75 1 1
76 2 2
77 11 2
78 11 2
79 111 3
80 121 4
81 1 1
82 1 1
83 111 3
84 121 4
85 112 4
86 111 3
87 11 2
88 0
89 1111 4
90 1 1
91 1 1
92 11 2
93 1 1
94 11 2
95 111 3
96 1 1
97 11111 5
98 111 3
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
40 13 lần 52 0 lần
85 12 lần 13 1 lần
12 12 lần 41 1 lần
74 12 lần 81 1 lần
98 9 lần 91 2 lần
43 9 lần 57 2 lần
09 9 lần 61 2 lần
05 9 lần 75 2 lần
27 8 lần 44 3 lần
39 8 lần 88 3 lần