App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 21/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
22
-
08
15
-
08
08
-
08
01
-
08
25
-
07
18
-
07
11
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
Tổng lượt về
00 1111 4
01 11111 5
02 121 4
03 111 3
04 111 3
05 1 1
06 111 3
07 2 2
08 21 3
09 11 2
10 112 4
11 111 3
12 11 2
13 1 1
14 0
15 11 2
16 111 3
17 2111 5
18 1 1
19 11 2
20 1121 5
21 2 2
22 11 2
23 12 3
24 0
25 1111 4
26 211 4
27 111 3
28 1 1
29 111 3
30 11111 5
31 11 2
32 0
33 1121 5
34 11 2
35 1 1
36 0
37 0
38 11111 5
39 1 1
40 0
41 11112 6
42 1 1
43 111 3
44 11 2
45 11 2
46 1111 4
47 11 2
48 111 3
49 11 2
50 1111 4
51 0
52 0
53 111 3
54 0
55 111 3
56 1 1
57 21 3
58 11 2
59 111 3
60 11111 5
61 1111 4
62 11111 5
63 11 2
64 11 2
65 11 2
66 11 2
67 11 2
68 1111 4
69 1 1
70 0
71 1111 4
72 11211 6
73 11 2
74 21 3
75 1111 4
76 1 1
77 121 4
78 12 3
79 11 2
80 11111 5
81 1 1
82 111 3
83 1 1
84 111 3
85 121 4
86 1311 6
87 11 2
88 1 1
89 0
90 111 3
91 1 1
92 111 3
93 111 3
94 11 2
95 1111 4
96 11 2
97 1 1
98 2 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
01 11 lần 83 1 lần
72 10 lần 51 1 lần
17 10 lần 99 2 lần
08 9 lần 37 2 lần
30 9 lần 94 2 lần
19 9 lần 18 2 lần
85 9 lần 36 2 lần
61 9 lần 39 2 lần
38 9 lần 52 2 lần
41 9 lần 54 2 lần