App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 20/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 18
-
07
11
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
13
-
06
06
-
06
30
-
05
23
-
05
16
-
05
09
-
05
02
-
05
25
-
04
18
-
04
Tổng lượt về
00 1111 4
01 11 2
02 212 5
03 111 3
04 11 2
05 12 3
06 1 1
07 2 2
08 12 3
09 1112 5
10 11 2
11 11 2
12 11 2
13 111 3
14 11 2
15 11111 5
16 11 2
17 11111 5
18 0
19 1122 6
20 211 4
21 2 2
22 111 3
23 0
24 11 2
25 1111 4
26 2 2
27 121 4
28 11 2
29 11 2
30 1121 5
31 0
32 21111 6
33 21 3
34 111 3
35 11 2
36 0
37 11 2
38 11111 5
39 11 2
40 2 2
41 121 4
42 11 2
43 11 2
44 111 3
45 12 3
46 111 3
47 11 2
48 0
49 11 2
50 111 3
51 1 1
52 1 1
53 11 2
54 0
55 1 1
56 111 3
57 1 1
58 1 1
59 12 3
60 111 3
61 1112 5
62 12 3
63 11 2
64 1 1
65 11111 5
66 11211 6
67 1211 5
68 111 3
69 121 4
70 111 3
71 1 1
72 111 3
73 1 1
74 111 3
75 11111 5
76 11 2
77 111 3
78 11 2
79 1 1
80 0
81 111 3
82 12 3
83 1 1
84 111112 7
85 21111 6
86 111 3
87 1 1
88 11 2
89 0
90 1 1
91 11 2
92 111 3
93 11 2
94 1 1
95 11 2
96 0
97 1 1
98 11 2
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 12 lần 23 0 lần
08 11 lần 90 1 lần
33 10 lần 36 2 lần
15 10 lần 31 2 lần
19 10 lần 18 2 lần
32 9 lần 83 2 lần
35 9 lần 89 2 lần
09 9 lần 28 2 lần
34 9 lần 94 2 lần
67 9 lần 37 3 lần