App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 21/09/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
09
09
-
09
02
-
09
26
-
08
19
-
08
12
-
08
05
-
08
29
-
07
22
-
07
15
-
07
08
-
07
01
-
07
24
-
06
17
-
06
Tổng lượt về
00 111 3
01 111 3
02 1111 4
03 12 3
04 111 3
05 11111 5
06 1 1
07 111 3
08 11 2
09 0
10 2 2
11 1111 4
12 1121 5
13 12 3
14 11 2
15 11 2
16 111 3
17 11 2
18 1 1
19 11 2
20 2 2
21 1 1
22 1111 4
23 113 5
24 1 1
25 11 2
26 11111 5
27 11 2
28 11 2
29 0
30 11 2
31 1 1
32 112 4
33 1 1
34 2 2
35 1121 5
36 111111 6
37 111 3
38 11 2
39 1 1
40 111 3
41 11 2
42 2 2
43 212 5
44 2 2
45 111 3
46 1 1
47 111111 6
48 1 1
49 12 3
50 1 1
51 211 4
52 212 5
53 11 2
54 1 1
55 11 2
56 11 2
57 11 2
58 0
59 21 3
60 111111 6
61 1 1
62 111 3
63 1112 5
64 12 3
65 1111 4
66 11 2
67 111 3
68 111 3
69 11 2
70 111 3
71 1 1
72 11 2
73 0
74 1 1
75 21 3
76 1111 4
77 11 2
78 12 3
79 11 2
80 11 2
81 1 1
82 11 2
83 212121 9
84 11 2
85 111 3
86 11111 5
87 0
88 1 1
89 11 2
90 11 2
91 1 1
92 1 1
93 0
94 0
95 1111 4
96 21 3
97 11 2
98 11 2
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
83 14 lần 94 0 lần
47 12 lần 93 0 lần
60 9 lần 73 0 lần
05 9 lần 46 1 lần
62 9 lần 48 1 lần
35 9 lần 87 1 lần
57 8 lần 34 2 lần
86 8 lần 24 2 lần
52 8 lần 09 2 lần
59 8 lần 91 2 lần