App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 27/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 23
-
01
16
-
01
09
-
01
02
-
01
26
-
12
19
-
12
12
-
12
05
-
12
28
-
11
21
-
11
14
-
11
07
-
11
31
-
10
24
-
10
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 111 3
03 111 3
04 1111111 7
05 11 2
06 11 2
07 2111111 8
08 111 3
09 1111 4
10 11 2
11 12 3
12 1 1
13 11 2
14 11 2
15 1 1
16 1111 4
17 1111 4
18 0
19 11 2
20 21 3
21 111 3
22 0
23 1 1
24 111 3
25 21 3
26 111 3
27 11111 5
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 12 3
32 1 1
33 11 2
34 1 1
35 21 3
36 1111 4
37 1111 4
38 1 1
39 11 2
40 111 3
41 1 1
42 1 1
43 11 2
44 11111 5
45 11 2
46 11 2
47 111 3
48 11 2
49 1 1
50 11 2
51 1 1
52 2 2
53 1 1
54 1111 4
55 111 3
56 11 2
57 111 3
58 111 3
59 111 3
60 1 1
61 2111 5
62 1 1
63 11 2
64 1 1
65 111211 7
66 1111 4
67 11 2
68 1 1
69 211 4
70 1 1
71 111 3
72 111 3
73 1111 4
74 111 3
75 11111 5
76 111 3
77 0
78 1 1
79 111 3
80 111 3
81 2 2
82 112 4
83 0
84 21 3
85 11112 6
86 1 1
87 1 1
88 111111 6
89 111 3
90 12 3
91 1 1
92 111 3
93 0
94 11 2
95 1 1
96 111 3
97 111 3
98 1 1
99 31 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
04 12 lần 51 1 lần
85 11 lần 32 1 lần
61 10 lần 83 1 lần
07 10 lần 56 2 lần
72 9 lần 18 2 lần
75 9 lần 52 2 lần
88 9 lần 49 2 lần
82 9 lần 70 2 lần
80 9 lần 39 2 lần
60 8 lần 14 2 lần