App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 99 ngày trước 19/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
Tổng lượt về
00 111 3
01 1111 4
02 1111 4
03 112 4
04 111 3
05 1111 4
06 1 1
07 11111 5
08 1 1
09 211 4
10 1 1
11 1 1
12 11 2
13 111 3
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 1111 4
18 11 2
19 1111 4
20 111 3
21 1 1
22 11 2
23 1111 4
24 1111 4
25 111 3
26 111 3
27 111 3
28 0
29 21111 6
30 0
31 0
32 11111 5
33 1 1
34 0
35 1 1
36 11 2
37 11 2
38 11 2
39 11 2
40 1 1
41 111 3
42 1111 4
43 12 3
44 11 2
45 11211 6
46 11 2
47 1 1
48 1 1
49 1111 4
50 2111111 8
51 11 2
52 131 5
53 3 3
54 11 2
55 0
56 2111 5
57 11 2
58 0
59 111211 7
60 0
61 112 4
62 11 2
63 111 3
64 11 2
65 111 3
66 111 3
67 11 2
68 1 1
69 11 2
70 11 2
71 211 4
72 2 2
73 111 3
74 11 2
75 11 2
76 11 2
77 11 2
78 111 3
79 11 2
80 12 3
81 21 3
82 1 1
83 1 1
84 11 2
85 12 3
86 11 2
87 1 1
88 21111 6
89 1111 4
90 0
91 0
92 111 3
93 1111 4
94 11111 5
95 0
96 11 2
97 1111 4
98 1 1
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
32 12 lần 48 1 lần
59 11 lần 55 1 lần
50 11 lần 30 1 lần
62 10 lần 60 1 lần
23 10 lần 86 2 lần
42 10 lần 77 2 lần
63 9 lần 83 2 lần
52 9 lần 34 2 lần
17 9 lần 31 2 lần
61 9 lần 95 2 lần