App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
04
06
-
04
30
-
03
23
-
03
16
-
03
09
-
03
02
-
03
23
-
02
16
-
02
09
-
02
02
-
02
26
-
01
19
-
01
12
-
01
05
-
01
Tổng lượt về
00 1 1
01 11 2
02 0
03 1111 4
04 11 2
05 11111 5
06 11 2
07 111 3
08 112 4
09 3 3
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 11 2
14 1 1
15 111 3
16 111 3
17 0
18 111 3
19 112 4
20 1111 4
21 1 1
22 1 1
23 1 1
24 111 3
25 1 1
26 11 2
27 211 4
28 111 3
29 1111 4
30 0
31 111 3
32 0
33 1211 5
34 111 3
35 0
36 11 2
37 1112 5
38 21 3
39 0
40 111 3
41 11 2
42 11 2
43 2 2
44 11111 5
45 111111 6
46 12 3
47 11 2
48 1111 4
49 0
50 11 2
51 1111 4
52 111 3
53 121 4
54 21 3
55 11 2
56 111 3
57 111 3
58 1 1
59 1 1
60 212 5
61 11 2
62 1111 4
63 11 2
64 1 1
65 112 4
66 21211 7
67 11111 5
68 11 2
69 11 2
70 111 3
71 111 3
72 11 2
73 1 1
74 1 1
75 11112 6
76 1231 7
77 11 2
78 1 1
79 1111 4
80 1 1
81 11111 5
82 21 3
83 1 1
84 1111 4
85 111 3
86 112 4
87 111 3
88 211 4
89 1 1
90 11 2
91 1 1
92 11 2
93 111212 8
94 11 2
95 111 3
96 1112 5
97 11 2
98 2221 7
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
76 13 lần 02 2 lần
33 12 lần 78 2 lần
98 11 lần 32 2 lần
93 11 lần 83 2 lần
29 11 lần 89 2 lần
66 11 lần 17 2 lần
03 9 lần 11 2 lần
45 9 lần 25 3 lần
08 9 lần 59 3 lần
70 9 lần 23 3 lần