App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 99 ngày trước 04/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 30
-
06
23
-
06
16
-
06
09
-
06
02
-
06
26
-
05
19
-
05
12
-
05
05
-
05
28
-
04
21
-
04
14
-
04
07
-
04
31
-
03
Tổng lượt về
00 12 3
01 1 1
02 0
03 11 2
04 111 3
05 111 3
06 0
07 11 2
08 11 2
09 111 3
10 1 1
11 0
12 0
13 1 1
14 11 2
15 1 1
16 111 3
17 111 3
18 1 1
19 11 2
20 111 3
21 11 2
22 1 1
23 11 2
24 0
25 2 2
26 11 2
27 1 1
28 1 1
29 0
30 12 3
31 0
32 2 2
33 1 1
34 1 1
35 1 1
36 2 2
37 111 3
38 1 1
39 11 2
40 1 1
41 0
42 11 2
43 11111 5
44 1111 4
45 11 2
46 2 2
47 1 1
48 11 2
49 11 2
50 1 1
51 11121 6
52 1131 6
53 1 1
54 1 1
55 1 1
56 21 3
57 11 2
58 1 1
59 1 1
60 11 2
61 0
62 21 3
63 11 2
64 11 2
65 0
66 11 2
67 0
68 1 1
69 1 1
70 11 2
71 11 2
72 112 4
73 21 3
74 0
75 11 2
76 1 1
77 111 3
78 11 2
79 11 2
80 12 3
81 1 1
82 0
83 1 1
84 1 1
85 11 2
86 1 1
87 1112 5
88 1 1
89 111 3
90 1 1
91 11 2
92 12 3
93 11 2
94 2 2
95 111 3
96 1 1
97 112 4
98 1 1
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
56 11 lần 76 1 lần
09 9 lần 65 1 lần
72 8 lần 82 1 lần
30 8 lần 61 1 lần
37 8 lần 40 1 lần
45 8 lần 34 2 lần
51 8 lần 46 2 lần
17 8 lần 15 2 lần
25 7 lần 85 3 lần
39 7 lần 90 3 lần