App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
20
-
08
13
-
08
06
-
08
30
-
07
23
-
07
16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 11 2
03 11 2
04 111 3
05 11 2
06 111 3
07 0
08 11 2
09 11111 5
10 1 1
11 1111 4
12 1112 5
13 21 3
14 1111 4
15 1111 4
16 11 2
17 1112 5
18 11 2
19 11 2
20 1 1
21 12 3
22 1 1
23 11111 5
24 1111 4
25 11 2
26 0
27 1 1
28 11 2
29 111 3
30 1 1
31 11 2
32 1112 5
33 1 1
34 11 2
35 11 2
36 1111 4
37 2 2
38 1111 4
39 1 1
40 111 3
41 111 3
42 21111 6
43 111 3
44 2111 5
45 0
46 1 1
47 11 2
48 0
49 11 2
50 21 3
51 11 2
52 211 4
53 11111 5
54 111 3
55 1 1
56 1 1
57 21 3
58 111 3
59 111 3
60 0
61 1111 4
62 11121 6
63 11111 5
64 11111 5
65 11 2
66 1121 5
67 11 2
68 1 1
69 12111 6
70 12 3
71 11 2
72 0
73 11 2
74 1111 4
75 1 1
76 111 3
77 1 1
78 1 1
79 111111 6
80 0
81 211 4
82 1 1
83 1 1
84 11121 6
85 11 2
86 1 1
87 1111 4
88 0
89 11 2
90 1211 5
91 21 3
92 0
93 111 3
94 1 1
95 2 2
96 11 2
97 0
98 11 2
99 21 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
14 12 lần 92 0 lần
69 11 lần 30 1 lần
40 11 lần 45 1 lần
44 11 lần 26 1 lần
79 11 lần 88 1 lần
53 10 lần 00 2 lần
17 10 lần 72 2 lần
63 10 lần 46 2 lần
62 10 lần 47 2 lần
61 9 lần 01 2 lần