Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 99 ngày trước 06/12/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 30
-
11
23
-
11
16
-
11
09
-
11
02
-
11
26
-
10
19
-
10
12
-
10
05
-
10
28
-
09
21
-
09
14
-
09
07
-
09
31
-
08
Tổng lượt về
00 1 1
01 0
02 111 3
03 0
04 1 1
05 11 2
06 1 1
07 21 3
08 1 1
09 2 2
10 1 1
11 11 2
12 0
13 21 3
14 0
15 1 1
16 1 1
17 12 3
18 0
19 0
20 0
21 11 2
22 11 2
23 0
24 2 2
25 21 3
26 0
27 0
28 0
29 0
30 11 2
31 1 1
32 1 1
33 0
34 0
35 11 2
36 1 1
37 0
38 1 1
39 11 2
40 11 2
41 1 1
42 0
43 0
44 0
45 1212 6
46 21 3
47 0
48 1 1
49 1 1
50 1 1
51 11 2
52 11 2
53 1 1
54 1 1
55 1 1
56 0
57 0
58 1 1
59 1 1
60 11 2
61 1 1
62 1 1
63 0
64 11 2
65 11 2
66 0
67 0
68 0
69 1 1
70 0
71 0
72 1 1
73 1 1
74 111 3
75 0
76 2 2
77 1 1
78 0
79 0
80 1 1
81 0
82 0
83 1 1
84 1 1
85 1 1
86 11 2
87 1 1
88 0
89 21 3
90 11 2
91 1 1
92 1 1
93 1 1
94 1 1
95 11 2
96 1 1
97 1 1
98 1 1
99 2 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
45 8 lần 33 0 lần
11 7 lần 37 0 lần
78 6 lần 63 0 lần
96 6 lần 28 0 lần
40 6 lần 26 0 lần
85 6 lần 75 0 lần
13 6 lần 71 0 lần
73 5 lần 43 0 lần
25 5 lần 50 1 lần
60 5 lần 61 1 lần