App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 99 ngày trước 18/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
11
-
06
04
-
06
28
-
05
21
-
05
14
-
05
07
-
05
30
-
04
23
-
04
16
-
04
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 111 3
03 111 3
04 11 2
05 1 1
06 111 3
07 111 3
08 1 1
09 111 3
10 0
11 1 1
12 1211 5
13 1111 4
14 1112 5
15 1111 4
16 11111 5
17 1211111 8
18 11 2
19 1 1
20 0
21 0
22 111 3
23 111 3
24 1111 4
25 11 2
26 0
27 111 3
28 0
29 111 3
30 0
31 111 3
32 211 4
33 111 3
34 1 1
35 111111 6
36 11111 5
37 0
38 1111 4
39 111 3
40 211 4
41 11 2
42 1 1
43 111 3
44 1111 4
45 1 1
46 0
47 1 1
48 2 2
49 11 2
50 11 2
51 11 2
52 0
53 11111 5
54 111 3
55 112 4
56 111 3
57 1 1
58 11111 5
59 12 3
60 11 2
61 111 3
62 1111 4
63 1111 4
64 0
65 11 2
66 111 3
67 11 2
68 2 2
69 11111 5
70 21 3
71 11 2
72 1 1
73 1 1
74 111 3
75 11 2
76 1 1
77 11 2
78 111 3
79 1111111 7
80 11 2
81 21111 6
82 111 3
83 11 2
84 2111 5
85 1111 4
86 1 1
87 111111 6
88 1 1
89 11 2
90 1 1
91 111 3
92 0
93 112 4
94 0
95 1 1
96 1 1
97 11 2
98 111 3
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
14 15 lần 52 0 lần
75 11 lần 92 0 lần
87 11 lần 37 1 lần
53 11 lần 45 1 lần
17 11 lần 95 1 lần
65 9 lần 57 1 lần
63 9 lần 30 2 lần
90 9 lần 26 2 lần
69 9 lần 47 2 lần
79 8 lần 01 2 lần