Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

Thống kê XSBP tần suất loto xổ số Bình Phước trong vòng 99 ngày trước 06/12/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 04
-
12
27
-
11
20
-
11
13
-
11
06
-
11
30
-
10
23
-
10
16
-
10
09
-
10
02
-
10
25
-
09
18
-
09
11
-
09
04
-
09
Tổng lượt về
00 0
01 0
02 1 1
03 0
04 111 3
05 11 2
06 1 1
07 1 1
08 1 1
09 2 2
10 12 3
11 0
12 11 2
13 11 2
14 11 2
15 112 4
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 0
20 111 3
21 0
22 0
23 11 2
24 1111 4
25 11 2
26 0
27 0
28 2 2
29 1 1
30 1111 4
31 0
32 11 2
33 1 1
34 11 2
35 12 3
36 1 1
37 0
38 11 2
39 1 1
40 1 1
41 11 2
42 1 1
43 1 1
44 0
45 1 1
46 1211 5
47 1 1
48 11 2
49 0
50 11 2
51 1 1
52 0
53 0
54 0
55 1 1
56 1 1
57 0
58 0
59 0
60 111 3
61 0
62 12 3
63 0
64 111 3
65 1 1
66 1 1
67 11 2
68 0
69 0
70 2 2
71 11 2
72 1 1
73 11 2
74 0
75 1 1
76 1 1
77 12 3
78 0
79 1 1
80 11 2
81 1 1
82 11 2
83 1 1
84 1 1
85 1 1
86 111 3
87 0
88 11 2
89 11 2
90 0
91 0
92 1 1
93 1 1
94 0
95 0
96 0
97 122 5
98 1 1
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBP về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
97 9 lần 27 0 lần
35 8 lần 11 0 lần
13 8 lần 49 0 lần
60 7 lần 19 0 lần
46 7 lần 01 0 lần
04 7 lần 52 0 lần
41 7 lần 57 0 lần
12 5 lần 58 0 lần
62 5 lần 74 0 lần
86 5 lần 91 0 lần