App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê XSBTH tần suất loto xổ số Bình Thuận trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
Tổng lượt về
00 21 3
01 111 3
02 1111 4
03 111 3
04 111 3
05 11 2
06 11 2
07 1 1
08 11 2
09 11 2
10 1 1
11 11111 5
12 0
13 1 1
14 111 3
15 11 2
16 111 3
17 11 2
18 1 1
19 11 2
20 111 3
21 1 1
22 111 3
23 1 1
24 1 1
25 21 3
26 11111 5
27 1 1
28 11 2
29 0
30 11 2
31 1 1
32 1 1
33 0
34 12 3
35 1 1
36 0
37 1111 4
38 1 1
39 1 1
40 1111 4
41 11 2
42 1111 4
43 1 1
44 111 3
45 11 2
46 1111 4
47 0
48 11 2
49 11111 5
50 111 3
51 111 3
52 1 1
53 1 1
54 1 1
55 11 2
56 1 1
57 1 1
58 1 1
59 121111 7
60 111 3
61 0
62 1 1
63 1111 4
64 11 2
65 111 3
66 111111 6
67 11 2
68 1 1
69 11 2
70 11111 5
71 112 4
72 1111 4
73 21 3
74 11 2
75 111 3
76 21 3
77 112 4
78 111 3
79 112 4
80 0
81 111 3
82 11111 5
83 111 3
84 111111 6
85 0
86 1111 4
87 11111 5
88 111 3
89 1 1
90 1 1
91 0
92 111 3
93 11 2
94 11 2
95 11 2
96 11 2
97 2 2
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBTH về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
73 12 lần 90 1 lần
59 12 lần 47 2 lần
66 11 lần 17 3 lần
87 10 lần 85 3 lần
79 10 lần 78 3 lần
26 9 lần 43 3 lần
63 9 lần 53 3 lần
82 9 lần 38 3 lần
49 8 lần 35 3 lần
98 8 lần 33 3 lần