App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê XSBTR tần suất loto xổ số Bến Tre trong vòng 99 ngày trước 03/08/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 28
-
07
21
-
07
14
-
07
07
-
07
30
-
06
23
-
06
16
-
06
09
-
06
02
-
06
26
-
05
19
-
05
12
-
05
05
-
05
28
-
04
Tổng lượt về
00 12 3
01 11 2
02 11111 5
03 11 2
04 1 1
05 0
06 2 2
07 111 3
08 1 1
09 1 1
10 1 1
11 12 3
12 1 1
13 1 1
14 11 2
15 1111 4
16 111 3
17 1 1
18 11 2
19 0
20 11 2
21 1 1
22 122 5
23 1 1
24 111 3
25 12 3
26 111 3
27 11 2
28 1 1
29 111111 6
30 1111 4
31 1111 4
32 111 3
33 1 1
34 11 2
35 1 1
36 111 3
37 111 3
38 1 1
39 1 1
40 11 2
41 1 1
42 111 3
43 111 3
44 2 2
45 1 1
46 1111 4
47 1111 4
48 1 1
49 11 2
50 11 2
51 2 2
52 111111 6
53 1 1
54 3 3
55 111 3
56 1211 5
57 1 1
58 11 2
59 111 3
60 1 1
61 0
62 11 2
63 1 1
64 11 2
65 1111 4
66 211 4
67 21111 6
68 11121 6
69 2111 5
70 1 1
71 11111 5
72 0
73 1 1
74 11 2
75 1 1
76 21 3
77 1 1
78 11 2
79 111 3
80 1111 4
81 21 3
82 1 1
83 0
84 1 1
85 11 2
86 1111 4
87 21 3
88 21 3
89 1 1
90 21 3
91 1111 4
92 0
93 11 2
94 1 1
95 111 3
96 211 4
97 1 1
98 1 1
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBTR về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
47 10 lần 19 0 lần
00 9 lần 72 0 lần
71 9 lần 05 1 lần
02 9 lần 77 1 lần
29 9 lần 38 2 lần
60 9 lần 28 2 lần
48 8 lần 93 2 lần
31 8 lần 13 2 lần
63 8 lần 21 2 lần
66 8 lần 09 2 lần