App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê XSBTR tần suất loto xổ số Bến Tre trong vòng 99 ngày trước 19/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
Tổng lượt về
00 111 3
01 1 1
02 111 3
03 111 3
04 11 2
05 11 2
06 111 3
07 1 1
08 1 1
09 0
10 11 2
11 1111 4
12 111 3
13 111 3
14 11 2
15 111 3
16 211 4
17 1111 4
18 111 3
19 0
20 1 1
21 0
22 0
23 11122 7
24 1211 5
25 11 2
26 1 1
27 11 2
28 111 3
29 21 3
30 2 2
31 11 2
32 0
33 1 1
34 1111 4
35 11 2
36 111 3
37 11 2
38 111111 6
39 1111 4
40 111 3
41 11 2
42 11111 5
43 1111 4
44 111 3
45 1 1
46 1 1
47 11 2
48 111 3
49 1111 4
50 211 4
51 11 2
52 2 2
53 1111 4
54 1111111 7
55 2 2
56 1121 5
57 11212 7
58 11 2
59 0
60 1 1
61 1111 4
62 1 1
63 11 2
64 1 1
65 11 2
66 1 1
67 212 5
68 111 3
69 11 2
70 1 1
71 11 2
72 0
73 1111 4
74 211 4
75 211 4
76 211111211 11
77 12 3
78 0
79 1 1
80 11 2
81 0
82 0
83 1 1
84 1 1
85 1 1
86 12 3
87 1 1
88 11 2
89 11111 5
90 111 3
91 111 3
92 11111 5
93 1 1
94 0
95 1 1
96 1111 4
97 1 1
98 1 1
99 1112 5

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBTR về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
76 13 lần 19 0 lần
23 12 lần 22 0 lần
89 10 lần 72 1 lần
67 10 lần 95 1 lần
65 10 lần 93 1 lần
57 10 lần 59 1 lần
54 10 lần 62 1 lần
49 10 lần 07 1 lần
99 9 lần 46 1 lần
92 9 lần 84 2 lần