App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê XSBTR tần suất loto xổ số Bến Tre trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
04
06
-
04
30
-
03
23
-
03
16
-
03
09
-
03
02
-
03
23
-
02
16
-
02
09
-
02
02
-
02
26
-
01
19
-
01
12
-
01
05
-
01
Tổng lượt về
00 11 2
01 1 1
02 11 2
03 111 3
04 1111 4
05 1 1
06 11 2
07 11 2
08 2111 5
09 11111 5
10 11 2
11 1 1
12 0
13 111 3
14 1111 4
15 111 3
16 11 2
17 11 2
18 1 1
19 12 3
20 111 3
21 121 4
22 1 1
23 112 4
24 1 1
25 111 3
26 211 4
27 1 1
28 111 3
29 11 2
30 111 3
31 11 2
32 1 1
33 11111 5
34 111 3
35 111 3
36 1112 5
37 1 1
38 11 2
39 1111 4
40 2111 5
41 1 1
42 11 2
43 111 3
44 1 1
45 111 3
46 1 1
47 1 1
48 0
49 1 1
50 11111 5
51 1111 4
52 11 2
53 1 1
54 11 2
55 1111 4
56 21 3
57 1 1
58 1111 4
59 11111 5
60 121 4
61 1 1
62 111 3
63 0
64 0
65 111 3
66 1212 6
67 111 3
68 1 1
69 11111 5
70 1112 5
71 1 1
72 11 2
73 0
74 11 2
75 111 3
76 12 3
77 1 1
78 1112 5
79 111 3
80 22 4
81 111 3
82 1111 4
83 121 4
84 1 1
85 1 1
86 111 3
87 121 4
88 2111 5
89 1 1
90 111 3
91 121111 7
92 111 3
93 1121 5
94 111 3
95 121 4
96 21111 6
97 11 2
98 1 1
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBTR về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
69 11 lần 05 1 lần
96 11 lần 48 1 lần
03 10 lần 57 2 lần
14 10 lần 49 2 lần
33 9 lần 29 2 lần
91 9 lần 89 2 lần
82 9 lần 24 2 lần
41 9 lần 10 2 lần
78 9 lần 84 2 lần
30 8 lần 68 2 lần