App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê XSCT tần suất loto xổ số Cần Thơ trong vòng 99 ngày trước 16/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
01
06
-
01
30
-
12
23
-
12
16
-
12
09
-
12
02
-
12
25
-
11
18
-
11
11
-
11
04
-
11
28
-
10
21
-
10
14
-
10
Tổng lượt về
00 211 4
01 1 1
02 11 2
03 111 3
04 321 6
05 1 1
06 111 3
07 11 2
08 12 3
09 1111 4
10 111 3
11 1111 4
12 11 2
13 11 2
14 1111 4
15 111 3
16 11 2
17 1 1
18 111 3
19 11 2
20 2 2
21 0
22 12 3
23 11 2
24 12 3
25 111111 6
26 1211 5
27 11 2
28 1 1
29 111 3
30 1 1
31 1 1
32 22 4
33 111 3
34 1 1
35 1 1
36 11 2
37 11 2
38 11112 6
39 1 1
40 111113 8
41 1 1
42 11 2
43 11 2
44 1111 4
45 111 3
46 112 4
47 1 1
48 11 2
49 11 2
50 1 1
51 112111 7
52 11 2
53 1111 4
54 1 1
55 0
56 1111 4
57 11 2
58 1 1
59 112 4
60 11 2
61 112 4
62 1111111 7
63 1111 4
64 11 2
65 1 1
66 1111111 7
67 12211 7
68 111 3
69 11 2
70 1 1
71 0
72 0
73 111 3
74 11 2
75 1 1
76 11 2
77 2 2
78 1 1
79 11111 5
80 11 2
81 11 2
82 1 1
83 12 3
84 0
85 1 1
86 11 2
87 121 4
88 11 2
89 1 1
90 11 2
91 131 5
92 0
93 1 1
94 11 2
95 1 1
96 11 2
97 11 2
98 0
99 121 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSCT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
40 15 lần 71 0 lần
25 12 lần 72 1 lần
67 11 lần 98 1 lần
66 10 lần 21 1 lần
51 10 lần 95 2 lần
24 9 lần 93 2 lần
12 9 lần 64 2 lần
11 9 lần 65 3 lần
61 9 lần 34 3 lần
75 9 lần 70 3 lần