App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê XSCT tần suất loto xổ số Cần Thơ trong vòng 99 ngày trước 19/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
11
06
-
11
30
-
10
23
-
10
16
-
10
09
-
10
02
-
10
25
-
09
18
-
09
11
-
09
04
-
09
28
-
08
21
-
08
14
-
08
Tổng lượt về
00 11 2
01 1 1
02 1 1
03 1 1
04 111 3
05 11 2
06 11111 5
07 111 3
08 11 2
09 11 2
10 2111 5
11 11111 5
12 1 1
13 11111 5
14 111 3
15 121 4
16 111 3
17 112 4
18 1 1
19 1 1
20 11 2
21 1 1
22 11 2
23 111111 6
24 111111 6
25 111 3
26 111 3
27 0
28 1 1
29 1 1
30 11 2
31 11 2
32 11 2
33 11 2
34 11 2
35 11 2
36 1 1
37 111 3
38 11 2
39 111 3
40 1 1
41 2 2
42 111 3
43 11 2
44 111 3
45 1 1
46 1 1
47 1 1
48 11 2
49 1111 4
50 111 3
51 2 2
52 1111 4
53 1111 4
54 1 1
55 11 2
56 11 2
57 1112 5
58 11 2
59 121 4
60 1 1
61 11 2
62 1111 4
63 1 1
64 112 4
65 0
66 111 3
67 11 2
68 111 3
69 1111 4
70 1111 4
71 11 2
72 1111 4
73 111 3
74 1111 4
75 1111 4
76 0
77 111 3
78 1 1
79 1 1
80 0
81 0
82 111 3
83 1 1
84 111 3
85 11 2
86 111 3
87 1111 4
88 11 2
89 112 4
90 11312 8
91 21 3
92 0
93 1 1
94 111 3
95 111 3
96 111 3
97 112 4
98 12 3
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSCT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
24 11 lần 27 0 lần
64 11 lần 76 1 lần
90 10 lần 65 1 lần
16 10 lần 92 1 lần
77 10 lần 12 2 lần
06 9 lần 41 2 lần
07 9 lần 40 2 lần
15 9 lần 60 2 lần
86 8 lần 00 2 lần
89 8 lần 93 3 lần