App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê XSDL tần suất loto xổ số Đà Lạt trong vòng 99 ngày trước 16/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 10
-
01
03
-
01
27
-
12
20
-
12
13
-
12
06
-
12
29
-
11
22
-
11
15
-
11
08
-
11
01
-
11
25
-
10
18
-
10
11
-
10
Tổng lượt về
00 1 1
01 11 2
02 11 2
03 111 3
04 11 2
05 1 1
06 11 2
07 11 2
08 1 1
09 1 1
10 12 3
11 1 1
12 1211 5
13 1111111 7
14 0
15 121 4
16 11 2
17 1 1
18 111 3
19 11 2
20 11 2
21 21 3
22 11 2
23 11122 7
24 11 2
25 11 2
26 121 4
27 11 2
28 111 3
29 11 2
30 11 2
31 111 3
32 11111 5
33 11 2
34 1121 5
35 111 3
36 111 3
37 212 5
38 121 4
39 1 1
40 1 1
41 1 1
42 111 3
43 11 2
44 1 1
45 0
46 1111 4
47 112 4
48 1111 4
49 0
50 111 3
51 11 2
52 1 1
53 2 2
54 11 2
55 111 3
56 1 1
57 111 3
58 111 3
59 1 1
60 1111 4
61 11 2
62 1 1
63 1121 5
64 11 2
65 111 3
66 112 4
67 112 4
68 1 1
69 1111 4
70 211 4
71 1111 4
72 1111 4
73 21 3
74 121 4
75 11 2
76 11 2
77 111 3
78 11 2
79 1 1
80 11 2
81 111 3
82 12 3
83 111 3
84 1111 4
85 11 2
86 21 3
87 111 3
88 1111 4
89 111 3
90 111 3
91 1 1
92 11 2
93 111 3
94 0
95 111 3
96 0
97 1 1
98 1 1
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
13 12 lần 14 1 lần
58 12 lần 98 1 lần
32 11 lần 00 2 lần
23 10 lần 08 2 lần
12 9 lần 94 2 lần
74 9 lần 75 2 lần
69 8 lần 59 2 lần
70 8 lần 99 2 lần
63 8 lần 25 3 lần
86 8 lần 17 3 lần