App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê XSDL tần suất loto xổ số Đà Lạt trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 11
-
04
04
-
04
28
-
03
21
-
03
14
-
03
07
-
03
28
-
02
21
-
02
14
-
02
07
-
02
31
-
01
24
-
01
17
-
01
10
-
01
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 1 1
03 0
04 1 1
05 11 2
06 111 3
07 1 1
08 21 3
09 1 1
10 1 1
11 111 3
12 11 2
13 221111 8
14 1 1
15 1 1
16 21 3
17 111 3
18 1111 4
19 11 2
20 111 3
21 211 4
22 0
23 21 3
24 111111 6
25 1 1
26 1 1
27 1111 4
28 1 1
29 11 2
30 11 2
31 1 1
32 1111 4
33 11111 5
34 1121 5
35 0
36 1111 4
37 111 3
38 11 2
39 1 1
40 0
41 1211 5
42 11 2
43 1 1
44 1211 5
45 1 1
46 111 3
47 1 1
48 11 2
49 111 3
50 11 2
51 1 1
52 211 4
53 12 3
54 11 2
55 11111 5
56 0
57 1 1
58 11111 5
59 111111 6
60 211 4
61 111 3
62 112 4
63 111 3
64 1 1
65 11 2
66 11111 5
67 111 3
68 2111 5
69 111 3
70 11 2
71 11 2
72 11111 5
73 1 1
74 111 3
75 11 2
76 1111 4
77 11 2
78 0
79 11 2
80 11 2
81 1 1
82 111 3
83 1111 4
84 11 2
85 1 1
86 11 2
87 1 1
88 11 2
89 1111 4
90 11 2
91 11 2
92 12111 6
93 12 3
94 1 1
95 111 3
96 1 1
97 1111 4
98 1 1
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
13 17 lần 56 1 lần
23 11 lần 14 1 lần
55 10 lần 40 1 lần
32 10 lần 45 1 lần
72 10 lần 98 2 lần
21 9 lần 96 2 lần
63 9 lần 94 2 lần
58 9 lần 91 2 lần
92 9 lần 78 2 lần
34 9 lần 39 2 lần