App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê XSDL tần suất loto xổ số Đà Lạt trong vòng 99 ngày trước 18/09/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
09
-
08
02
-
08
26
-
07
19
-
07
12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 11 2
02 11112 6
03 11 2
04 22 4
05 111 3
06 211 4
07 11 2
08 1 1
09 11111 5
10 111 3
11 1 1
12 111 3
13 2 2
14 11 2
15 1 1
16 112 4
17 1 1
18 1 1
19 111 3
20 1 1
21 1 1
22 111 3
23 11 2
24 1 1
25 1 1
26 0
27 1 1
28 11 2
29 11 2
30 1122 6
31 1 1
32 1111 4
33 111 3
34 1 1
35 111 3
36 0
37 11 2
38 0
39 211 4
40 1121 5
41 11 2
42 1 1
43 12 3
44 11 2
45 1112 5
46 0
47 11 2
48 11 2
49 111 3
50 11 2
51 1111 4
52 11111 5
53 111 3
54 111 3
55 111 3
56 11 2
57 0
58 12111 6
59 1 1
60 11111 5
61 1 1
62 11111 5
63 11 2
64 11 2
65 111 3
66 2 2
67 11 2
68 111 3
69 11111 5
70 111 3
71 11 2
72 0
73 111 3
74 1111 4
75 0
76 11 2
77 11 2
78 11111 5
79 111 3
80 111 3
81 1111 4
82 113 5
83 1 1
84 0
85 1111 4
86 13 4
87 112 4
88 11 2
89 2 2
90 111 3
91 21 3
92 111 3
93 112 4
94 1 1
95 11 2
96 2111 5
97 11 2
98 1 1
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
86 9 lần 75 1 lần
30 9 lần 61 2 lần
21 9 lần 46 2 lần
85 8 lần 27 2 lần
02 8 lần 18 2 lần
58 8 lần 83 2 lần
39 8 lần 77 2 lần
32 8 lần 72 2 lần
69 8 lần 38 2 lần
16 7 lần 57 2 lần