App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê XSDL tần suất loto xổ số Đà Lạt trong vòng 99 ngày trước 28/02/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 23
-
02
16
-
02
09
-
02
02
-
02
26
-
01
19
-
01
12
-
01
05
-
01
29
-
12
22
-
12
15
-
12
08
-
12
01
-
12
24
-
11
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 21 3
03 1 1
04 211 4
05 1 1
06 1 1
07 1 1
08 111 3
09 111 3
10 111 3
11 111 3
12 11 2
13 2211 6
14 1 1
15 1 1
16 111111 6
17 1 1
18 21 3
19 12 3
20 11211 6
21 1121 5
22 121 4
23 1111 4
24 11 2
25 0
26 11 2
27 11 2
28 11111 5
29 0
30 11 2
31 111 3
32 111 3
33 1111 4
34 1 1
35 1 1
36 1111 4
37 11 2
38 11 2
39 0
40 121 4
41 1111 4
42 1 1
43 1111 4
44 11 2
45 111 3
46 111 3
47 0
48 1 1
49 11 2
50 1111 4
51 1 1
52 11 2
53 111 3
54 111 3
55 1111 4
56 1 1
57 1 1
58 11 2
59 212 5
60 1 1
61 1 1
62 12 3
63 111 3
64 11111 5
65 121 4
66 31121 8
67 111 3
68 1 1
69 1 1
70 112 4
71 11 2
72 111111 6
73 112 4
74 0
75 11111 5
76 1111 4
77 1 1
78 11 2
79 111 3
80 111 3
81 111 3
82 111 3
83 1111 4
84 0
85 0
86 11 2
87 11 2
88 1 1
89 111 3
90 0
91 11 2
92 111 3
93 1111 4
94 1 1
95 11 2
96 0
97 11 2
98 1121 5
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
66 11 lần 29 0 lần
75 9 lần 25 1 lần
72 9 lần 85 2 lần
13 9 lần 60 2 lần
21 9 lần 52 2 lần
24 9 lần 26 2 lần
09 9 lần 68 2 lần
18 9 lần 07 2 lần
30 9 lần 06 2 lần
33 9 lần 35 2 lần