App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê XSDLK tần suất loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 99 ngày trước 13/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
08
-
10
01
-
10
24
-
09
17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
20
-
08
13
-
08
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 1111 4
03 11 2
04 111 3
05 11 2
06 11 2
07 111 3
08 11 2
09 11 2
10 1311 6
11 0
12 112 4
13 11111 5
14 11 2
15 1 1
16 11 2
17 1211 5
18 0
19 11 2
20 111 3
21 221 5
22 21 3
23 1 1
24 1 1
25 1 1
26 21 3
27 111 3
28 111 3
29 11111 5
30 1111 4
31 11 2
32 1 1
33 111 3
34 1111 4
35 211 4
36 1 1
37 21 3
38 1 1
39 111 3
40 1 1
41 1 1
42 11111 5
43 1111 4
44 111 3
45 1111 4
46 11 2
47 11 2
48 111111 6
49 0
50 11 2
51 1 1
52 111 3
53 11111 5
54 12121 7
55 1 1
56 11 2
57 1 1
58 11 2
59 1111 4
60 111 3
61 12 3
62 11 2
63 111 3
64 111 3
65 111 3
66 1111 4
67 121 4
68 111 3
69 11 2
70 121 4
71 0
72 111 3
73 1 1
74 11 2
75 11 2
76 11111 5
77 1 1
78 1111 4
79 11 2
80 1 1
81 11 2
82 1 1
83 0
84 11 2
85 11 2
86 1 1
87 0
88 11 2
89 11 2
90 111 3
91 1 1
92 11 2
93 111 3
94 13111 7
95 111 3
96 111 3
97 1 1
98 0
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDLK về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
94 10 lần 25 1 lần
04 10 lần 87 1 lần
70 10 lần 80 2 lần
74 10 lần 98 2 lần
10 10 lần 38 2 lần
54 9 lần 71 2 lần
53 9 lần 83 2 lần
52 9 lần 55 2 lần
42 9 lần 49 2 lần
29 9 lần 77 3 lần