App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê XSDLK tần suất loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
01
12
-
01
05
-
01
29
-
12
22
-
12
15
-
12
08
-
12
01
-
12
24
-
11
17
-
11
10
-
11
03
-
11
27
-
10
20
-
10
13
-
10
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 11112 6
03 21 3
04 111 3
05 131 5
06 11 2
07 1 1
08 1 1
09 11121 6
10 111 3
11 0
12 1 1
13 111 3
14 1111 4
15 11 2
16 11 2
17 1 1
18 111 3
19 0
20 1111 4
21 1 1
22 2 2
23 1111 4
24 11 2
25 113 5
26 1 1
27 0
28 11 2
29 1 1
30 11111 5
31 11111 5
32 111 3
33 12 3
34 111 3
35 1111111 7
36 11 2
37 211 4
38 1121 5
39 1111 4
40 11 2
41 1 1
42 111 3
43 1111121 8
44 1 1
45 11 2
46 11111111 8
47 111 3
48 2 2
49 111 3
50 111 3
51 0
52 11 2
53 11 2
54 112 4
55 111 3
56 0
57 22 4
58 111 3
59 1 1
60 111112 7
61 1 1
62 11 2
63 0
64 1 1
65 1 1
66 11 2
67 1 1
68 11 2
69 111 3
70 11 2
71 11 2
72 111 3
73 121 4
74 11 2
75 1 1
76 14 5
77 211 4
78 2111 5
79 11 2
80 113 5
81 0
82 11 2
83 11 2
84 0
85 1 1
86 1 1
87 21211 7
88 1111111 7
89 1 1
90 12 3
91 111 3
92 1111 4
93 11 2
94 1 1
95 111 3
96 1111 4
97 111 3
98 111 3
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDLK về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
05 12 lần 19 1 lần
78 12 lần 63 1 lần
60 11 lần 51 1 lần
43 11 lần 00 2 lần
92 11 lần 93 2 lần
46 10 lần 81 2 lần
39 10 lần 67 2 lần
35 10 lần 59 2 lần
91 9 lần 22 2 lần
88 9 lần 99 2 lần