App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê XSDLK tần suất loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
04
06
-
04
30
-
03
23
-
03
16
-
03
09
-
03
02
-
03
23
-
02
16
-
02
09
-
02
02
-
02
26
-
01
19
-
01
12
-
01
05
-
01
Tổng lượt về
00 21 3
01 111 3
02 11 2
03 112 4
04 11 2
05 11 2
06 1 1
07 1 1
08 11 2
09 211 4
10 1 1
11 1111 4
12 1111 4
13 11 2
14 11111 5
15 1 1
16 111 3
17 1111 4
18 11 2
19 111 3
20 1211 5
21 0
22 111 3
23 21 3
24 1 1
25 111 3
26 1111 4
27 0
28 0
29 1111 4
30 1 1
31 111 3
32 11 2
33 11 2
34 121 4
35 11 2
36 11 2
37 2 2
38 11111 5
39 11 2
40 111 3
41 1 1
42 1 1
43 111 3
44 0
45 111 3
46 1 1
47 11 2
48 2 2
49 1 1
50 11111 5
51 11111 5
52 11121 6
53 12 3
54 1111111 7
55 111 3
56 1 1
57 11 2
58 121 4
59 11 2
60 111 3
61 11 2
62 21 3
63 11 2
64 11 2
65 1111 4
66 111 3
67 11111 5
68 1 1
69 1 1
70 1 1
71 1 1
72 2111 5
73 1 1
74 111 3
75 11 2
76 1111 4
77 12 3
78 1 1
79 111 3
80 111 3
81 1 1
82 0
83 0
84 1211 5
85 2111 5
86 1 1
87 111121 7
88 21111 6
89 11111 5
90 11111 5
91 1211 5
92 11 2
93 1 1
94 12 3
95 11 2
96 1111 4
97 1111 4
98 11 2
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDLK về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
87 11 lần 44 1 lần
88 11 lần 81 1 lần
50 10 lần 27 1 lần
92 10 lần 56 1 lần
43 10 lần 48 2 lần
35 9 lần 83 2 lần
72 9 lần 28 2 lần
54 9 lần 63 2 lần
46 9 lần 82 2 lần
20 9 lần 07 2 lần