App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê XSDLK tần suất loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 99 ngày trước 20/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
11
-
06
04
-
06
28
-
05
21
-
05
14
-
05
07
-
05
30
-
04
23
-
04
16
-
04
Tổng lượt về
00 111 3
01 1211 5
02 211 4
03 111111 6
04 11121 6
05 11 2
06 1 1
07 111 3
08 111 3
09 12 3
10 111 3
11 21111 6
12 11 2
13 1 1
14 11 2
15 11 2
16 11 2
17 1 1
18 113 5
19 1 1
20 11 2
21 1111 4
22 11 2
23 11 2
24 1 1
25 0
26 11 2
27 11111 5
28 11 2
29 111 3
30 11 2
31 11 2
32 121 4
33 111 3
34 111 3
35 1 1
36 211 4
37 1 1
38 1 1
39 111 3
40 1 1
41 1111 4
42 1111 4
43 1 1
44 1 1
45 1111 4
46 1 1
47 11 2
48 11 2
49 11 2
50 11 2
51 11112 6
52 12111 6
53 11 2
54 111 3
55 1 1
56 0
57 111 3
58 0
59 11 2
60 111 3
61 11 2
62 11 2
63 111 3
64 1 1
65 1 1
66 11 2
67 1 1
68 1 1
69 21 3
70 111 3
71 1 1
72 21 3
73 111 3
74 11112 6
75 1 1
76 1 1
77 111 3
78 11 2
79 111 3
80 1 1
81 1 1
82 111 3
83 11 2
84 11111 5
85 111 3
86 11 2
87 1 1
88 121 4
89 111 3
90 1 1
91 1111 4
92 11 2
93 111 3
94 2 2
95 111 3
96 111 3
97 1112 5
98 1 1
99 21 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDLK về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
84 14 lần 25 0 lần
27 12 lần 68 1 lần
18 11 lần 13 2 lần
09 10 lần 31 2 lần
82 10 lần 46 2 lần
62 9 lần 56 2 lần
97 9 lần 35 2 lần
96 9 lần 38 2 lần
74 9 lần 94 2 lần
45 9 lần 87 3 lần