App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê XSDN tần suất loto xổ số Đồng Nai trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 18
-
09
11
-
09
04
-
09
28
-
08
21
-
08
14
-
08
07
-
08
31
-
07
24
-
07
17
-
07
10
-
07
03
-
07
26
-
06
19
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 11 2
03 21 3
04 111 3
05 11 2
06 1 1
07 111 3
08 111 3
09 1 1
10 112 4
11 12 3
12 1 1
13 1111 4
14 1 1
15 113111 8
16 11 2
17 11 2
18 1 1
19 11 2
20 11 2
21 1 1
22 11 2
23 11 2
24 111 3
25 11 2
26 11111111 8
27 111 3
28 11 2
29 1111 4
30 111 3
31 11 2
32 2 2
33 1 1
34 11 2
35 1 1
36 121 4
37 111 3
38 111 3
39 1111 4
40 11 2
41 112 4
42 1 1
43 111121 7
44 1111 4
45 111 3
46 11 2
47 1 1
48 1 1
49 11 2
50 111 3
51 121 4
52 12 3
53 11 2
54 1 1
55 1 1
56 11 2
57 111 3
58 0
59 111 3
60 11 2
61 121 4
62 1111 4
63 1 1
64 1111 4
65 111 3
66 11 2
67 211 4
68 1 1
69 0
70 1112 5
71 111 3
72 21 3
73 111 3
74 113 5
75 1 1
76 111 3
77 1 1
78 1 1
79 111 3
80 11111 5
81 211 4
82 12 3
83 1111 4
84 11 2
85 11 2
86 11 2
87 11111 5
88 11 2
89 1 1
90 111 3
91 0
92 2 2
93 111 3
94 11 2
95 12 3
96 0
97 1 1
98 111 3
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
87 12 lần 96 0 lần
39 12 lần 12 1 lần
43 11 lần 16 2 lần
15 10 lần 02 2 lần
07 10 lần 91 2 lần
41 10 lần 06 2 lần
32 9 lần 48 2 lần
26 9 lần 68 3 lần
61 9 lần 47 3 lần
70 9 lần 49 3 lần