App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê XSDN tần suất loto xổ số Đồng Nai trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
01
06
-
01
30
-
12
23
-
12
16
-
12
09
-
12
02
-
12
25
-
11
18
-
11
11
-
11
04
-
11
28
-
10
21
-
10
14
-
10
Tổng lượt về
00 11 2
01 1111 4
02 1 1
03 11111 5
04 111 3
05 111 3
06 1111 4
07 11111 5
08 11 2
09 1 1
10 112 4
11 111 3
12 1 1
13 12111 6
14 1111 4
15 1 1
16 1111 4
17 11 2
18 111 3
19 1 1
20 1 1
21 11 2
22 1 1
23 11111 5
24 1 1
25 11 2
26 111 3
27 11 2
28 1 1
29 1 1
30 21 3
31 11 2
32 11 2
33 1 1
34 1111 4
35 11 2
36 1 1
37 111 3
38 11 2
39 1111 4
40 1 1
41 11 2
42 1 1
43 0
44 11 2
45 111 3
46 111 3
47 111 3
48 0
49 11 2
50 11111 5
51 1111 4
52 11 2
53 1111 4
54 1 1
55 111 3
56 111 3
57 11 2
58 211 4
59 11 2
60 21 3
61 1111 4
62 1211 5
63 1 1
64 121 4
65 111 3
66 111 3
67 111 3
68 12 3
69 211 4
70 1111 4
71 1 1
72 11 2
73 0
74 11 2
75 1 1
76 1 1
77 1 1
78 1111 4
79 0
80 1 1
81 0
82 111111 6
83 21 3
84 111 3
85 111 3
86 111 3
87 111 3
88 1111 4
89 12 3
90 111 3
91 11 2
92 11 2
93 1 1
94 1111 4
95 0
96 1 1
97 111111 6
98 111 3
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
05 12 lần 95 1 lần
17 11 lần 63 1 lần
39 11 lần 75 1 lần
56 10 lần 00 2 lần
34 10 lần 22 2 lần
99 9 lần 15 2 lần
13 9 lần 92 2 lần
57 9 lần 79 3 lần
62 9 lần 80 3 lần
82 9 lần 20 3 lần