App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê XSDN tần suất loto xổ số Đồng Nai trong vòng 99 ngày trước 03/08/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 28
-
07
21
-
07
14
-
07
07
-
07
30
-
06
23
-
06
16
-
06
09
-
06
02
-
06
26
-
05
19
-
05
12
-
05
05
-
05
28
-
04
Tổng lượt về
00 0
01 11 2
02 121 4
03 1 1
04 111 3
05 11 2
06 11 2
07 12 3
08 1111 4
09 111 3
10 11 2
11 111 3
12 1 1
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 11 2
17 211 4
18 1 1
19 11 2
20 0
21 11 2
22 0
23 311 5
24 0
25 11 2
26 11 2
27 21 3
28 1 1
29 11111 5
30 111 3
31 1 1
32 11 2
33 0
34 111 3
35 112 4
36 111 3
37 1 1
38 121 4
39 11 2
40 21 3
41 1 1
42 12 3
43 1 1
44 0
45 1 1
46 11 2
47 0
48 11 2
49 1 1
50 111 3
51 0
52 21 3
53 11 2
54 1 1
55 111112 7
56 1111 4
57 0
58 1111 4
59 111 3
60 1 1
61 11 2
62 1 1
63 1 1
64 1 1
65 1 1
66 1211 5
67 1 1
68 0
69 0
70 1 1
71 0
72 11 2
73 0
74 12 3
75 11 2
76 11 2
77 1 1
78 211 4
79 1 1
80 0
81 1 1
82 11 2
83 1111 4
84 0
85 111 3
86 0
87 111 3
88 11 2
89 1111 4
90 1111 4
91 11 2
92 211 4
93 111 3
94 1 1
95 2 2
96 13 4
97 0
98 21 3
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
23 13 lần 22 0 lần
83 11 lần 33 1 lần
58 11 lần 54 1 lần
78 9 lần 63 1 lần
29 8 lần 12 1 lần
59 8 lần 00 2 lần
55 8 lần 79 2 lần
08 8 lần 51 2 lần
18 8 lần 68 2 lần
74 8 lần 69 2 lần