App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê XSDN tần suất loto xổ số Đồng Nai trong vòng 99 ngày trước 25/02/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
02
12
-
02
05
-
02
29
-
01
22
-
01
15
-
01
08
-
01
01
-
01
25
-
12
18
-
12
11
-
12
04
-
12
27
-
11
20
-
11
Tổng lượt về
00 21 3
01 1 1
02 11111 5
03 1 1
04 11 2
05 1111 4
06 111 3
07 1111 4
08 111 3
09 21 3
10 1111 4
11 1111 4
12 111 3
13 0
14 0
15 11 2
16 12 3
17 11111 5
18 11 2
19 1112 5
20 1 1
21 121 4
22 1 1
23 121 4
24 1 1
25 211 4
26 121111 7
27 1121 5
28 0
29 11 2
30 1 1
31 1 1
32 11 2
33 1 1
34 1 1
35 1111 4
36 111 3
37 1 1
38 1 1
39 11 2
40 1111 4
41 1111211 8
42 111 3
43 11 2
44 11 2
45 1 1
46 1 1
47 11111 5
48 1 1
49 1111 4
50 1 1
51 11 2
52 0
53 11 2
54 11 2
55 11 2
56 11 2
57 12 3
58 111 3
59 112 4
60 12 3
61 1 1
62 0
63 21111 6
64 11111 5
65 1111 4
66 21 3
67 1111 4
68 2 2
69 11 2
70 1 1
71 2 2
72 111 3
73 111 3
74 1111 4
75 1111 4
76 111 3
77 11 2
78 11 2
79 111 3
80 1 1
81 0
82 0
83 1 1
84 131 5
85 11 2
86 2 2
87 0
88 0
89 111 3
90 1211 5
91 1 1
92 111 3
93 113 5
94 0
95 11 2
96 11 2
97 11 2
98 1 1
99 2111 5

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
41 14 lần 94 1 lần
26 12 lần 82 1 lần
59 12 lần 61 1 lần
67 11 lần 32 2 lần
47 10 lần 31 2 lần
02 9 lần 33 2 lần
93 9 lần 69 2 lần
90 9 lần 91 2 lần
84 9 lần 62 2 lần
43 9 lần 14 2 lần