App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê XSDNO tần suất loto xổ số Đắk Nông trong vòng 99 ngày trước 16/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
01
09
-
01
02
-
01
26
-
12
19
-
12
12
-
12
05
-
12
28
-
11
21
-
11
14
-
11
07
-
11
31
-
10
24
-
10
17
-
10
10
-
10
Tổng lượt về
00 11 2
01 111 3
02 11 2
03 1 1
04 0
05 1111 4
06 11111 5
07 1 1
08 11 2
09 11 2
10 11 2
11 0
12 11 2
13 11 2
14 4111 7
15 11111 5
16 1 1
17 11 2
18 11 2
19 3111111 9
20 11112 6
21 3111 6
22 111 3
23 0
24 11 2
25 11211 6
26 1211 5
27 1131 6
28 1111 4
29 1111 4
30 111 3
31 111 3
32 11111 5
33 11 2
34 11111 5
35 1111 4
36 11111 5
37 1 1
38 11111 5
39 111 3
40 1111 4
41 1 1
42 0
43 111 3
44 111 3
45 11 2
46 11 2
47 111 3
48 11 2
49 0
50 111 3
51 1211 5
52 2 2
53 111 3
54 11 2
55 121 4
56 1 1
57 1 1
58 1 1
59 2 2
60 11 2
61 11 2
62 111111 6
63 12 3
64 1111 4
65 2 2
66 1112 5
67 0
68 1 1
69 1 1
70 11 2
71 11111 5
72 11 2
73 1 1
74 1 1
75 111 3
76 11 2
77 1 1
78 11 2
79 1 1
80 1 1
81 1 1
82 1 1
83 21121 7
84 221 5
85 1111 4
86 1 1
87 1 1
88 1 1
89 11 2
90 21 3
91 12 3
92 1 1
93 0
94 11 2
95 111 3
96 0
97 11312 8
98 111 3
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDNO về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
14 15 lần 96 0 lần
38 11 lần 49 0 lần
55 11 lần 82 1 lần
27 11 lần 68 1 lần
19 10 lần 73 1 lần
15 9 lần 60 2 lần
40 9 lần 57 2 lần
65 9 lần 23 2 lần
64 9 lần 59 2 lần
71 9 lần 46 2 lần