App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê XSDNO tần suất loto xổ số Đắk Nông trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 10
-
04
03
-
04
27
-
03
20
-
03
13
-
03
06
-
03
27
-
02
20
-
02
13
-
02
06
-
02
30
-
01
23
-
01
16
-
01
09
-
01
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 0
03 1 1
04 11 2
05 0
06 1 1
07 111111 6
08 111 3
09 111 3
10 111 3
11 1111 4
12 0
13 0
14 1114 7
15 11 2
16 1 1
17 11 2
18 1 1
19 111 3
20 1 1
21 2 2
22 1221 6
23 0
24 21 3
25 1111 4
26 11 2
27 1 1
28 31 4
29 111 3
30 111 3
31 1111 4
32 11111 5
33 21 3
34 311 5
35 0
36 111 3
37 2 2
38 1 1
39 111 3
40 1111 4
41 0
42 11 2
43 1 1
44 0
45 12 3
46 11 2
47 11 2
48 1 1
49 11 2
50 1111 4
51 21211 7
52 1112 5
53 1111 4
54 1 1
55 1 1
56 1111 4
57 1 1
58 212 5
59 1 1
60 1 1
61 1 1
62 11 2
63 11 2
64 1 1
65 1 1
66 12 3
67 1211 5
68 11 2
69 2 2
70 21 3
71 111 3
72 11 2
73 0
74 111 3
75 0
76 121 4
77 11 2
78 11111 5
79 11 2
80 111 3
81 11112 6
82 11 2
83 2 2
84 12 3
85 111 3
86 1 1
87 1 1
88 111 3
89 11 2
90 1111 4
91 11 2
92 111 3
93 111111 6
94 1 1
95 111 3
96 111 3
97 1111111 7
98 111 3
99 11111 5

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDNO về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
97 13 lần 23 0 lần
51 12 lần 73 1 lần
19 12 lần 42 2 lần
14 11 lần 86 2 lần
22 11 lần 12 2 lần
25 10 lần 41 2 lần
34 9 lần 57 2 lần
81 9 lần 49 2 lần
32 9 lần 04 2 lần
15 8 lần 03 2 lần