App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê XSDNO tần suất loto xổ số Đắk Nông trong vòng 99 ngày trước 19/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 18
-
01
11
-
01
04
-
01
28
-
12
21
-
12
14
-
12
07
-
12
30
-
11
23
-
11
16
-
11
09
-
11
02
-
11
26
-
10
19
-
10
Tổng lượt về
00 1111 4
01 1 1
02 0
03 211 4
04 2 2
05 1 1
06 11 2
07 111 3
08 112 4
09 1211 5
10 211 4
11 11111 5
12 11 2
13 11 2
14 1 1
15 11 2
16 1112 5
17 1111 4
18 11111 5
19 1 1
20 11 2
21 11 2
22 111 3
23 11 2
24 111 3
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 112 4
30 11 2
31 1121 5
32 111 3
33 111 3
34 11 2
35 11 2
36 1 1
37 111 3
38 1 1
39 11 2
40 111 3
41 11 2
42 211 4
43 1 1
44 1111 4
45 2 2
46 11211 6
47 11 2
48 111 3
49 11 2
50 12 3
51 11 2
52 11 2
53 1 1
54 1111 4
55 1211 5
56 111 3
57 11 2
58 111 3
59 1 1
60 1 1
61 1 1
62 11 2
63 0
64 1111 4
65 11 2
66 11111 5
67 0
68 11 2
69 1 1
70 111 3
71 1 1
72 111 3
73 2 2
74 1111 4
75 1 1
76 1111 4
77 1 1
78 11 2
79 0
80 111111 6
81 11 2
82 111 3
83 21 3
84 1 1
85 1112 5
86 1111 4
87 211 4
88 2 2
89 11 2
90 11 2
91 1111 4
92 111 3
93 1121 5
94 1 1
95 1 1
96 3 3
97 11 2
98 1 1
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDNO về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
10 10 lần 77 1 lần
00 9 lần 38 2 lần
48 9 lần 51 2 lần
57 9 lần 47 2 lần
16 9 lần 94 2 lần
80 9 lần 23 2 lần
31 9 lần 81 3 lần
06 9 lần 21 3 lần
91 8 lần 43 3 lần
90 8 lần 26 3 lần