App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê XSDNO tần suất loto xổ số Đắk Nông trong vòng 99 ngày trước 26/10/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 23
-
10
16
-
10
09
-
10
02
-
10
25
-
09
18
-
09
11
-
09
04
-
09
28
-
08
21
-
08
14
-
08
07
-
08
31
-
07
24
-
07
Tổng lượt về
00 111 3
01 1 1
02 211 4
03 11 2
04 1 1
05 2 2
06 11 2
07 2111 5
08 1 1
09 11 2
10 0
11 21 3
12 1 1
13 1111 4
14 11 2
15 11 2
16 111 3
17 111 3
18 112 4
19 1 1
20 0
21 11 2
22 1 1
23 121 4
24 0
25 0
26 1 1
27 11 2
28 1 1
29 0
30 11 2
31 1 1
32 11 2
33 22 4
34 11 2
35 11 2
36 11 2
37 2 2
38 11 2
39 11211 6
40 11 2
41 11 2
42 11 2
43 2 2
44 121 4
45 121111 7
46 11 2
47 1 1
48 1111 4
49 1 1
50 1111 4
51 1 1
52 121 4
53 111 3
54 1 1
55 1 1
56 1111 4
57 1 1
58 11 2
59 11 2
60 0
61 0
62 12 3
63 21 3
64 1 1
65 121 4
66 111 3
67 0
68 11 2
69 11 2
70 1 1
71 1 1
72 11 2
73 1 1
74 111 3
75 1 1
76 1 1
77 11 2
78 111 3
79 0
80 11 2
81 111 3
82 11 2
83 111 3
84 111 3
85 11 2
86 2 2
87 1 1
88 1 1
89 1 1
90 12 3
91 11 2
92 111 3
93 111 3
94 1 1
95 121 4
96 11 2
97 111 3
98 2 2
99 211211 8

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDNO về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 11 lần 67 2 lần
45 11 lần 88 2 lần
14 10 lần 43 2 lần
13 9 lần 96 2 lần
78 9 lần 30 2 lần
39 9 lần 29 2 lần
17 9 lần 79 2 lần
97 8 lần 24 2 lần
91 8 lần 57 3 lần
81 8 lần 15 3 lần