App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê XSDT tần suất loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 99 ngày trước 03/08/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 02
-
08
26
-
07
19
-
07
12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
07
-
06
31
-
05
24
-
05
17
-
05
10
-
05
03
-
05
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 11 2
03 11 2
04 11 2
05 11 2
06 111 3
07 11 2
08 1 1
09 111 3
10 1111 4
11 1111 4
12 0
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 11 2
18 0
19 0
20 0
21 1 1
22 2 2
23 11 2
24 1111 4
25 111 3
26 0
27 11 2
28 1 1
29 12 3
30 1112 5
31 11 2
32 111 3
33 111 3
34 1 1
35 11 2
36 0
37 1 1
38 11 2
39 1 1
40 11 2
41 21 3
42 1 1
43 11 2
44 1 1
45 11 2
46 11 2
47 1111 4
48 111 3
49 1 1
50 0
51 1 1
52 11 2
53 11 2
54 0
55 1 1
56 1 1
57 211 4
58 11 2
59 1 1
60 11 2
61 0
62 11 2
63 1 1
64 2 2
65 1 1
66 111 3
67 11 2
68 0
69 11 2
70 112 4
71 1 1
72 121 4
73 112 4
74 1 1
75 11 2
76 1 1
77 1 1
78 1 1
79 0
80 11 2
81 111 3
82 211 4
83 11 2
84 11 2
85 0
86 11 2
87 0
88 111 3
89 11 2
90 1 1
91 11 2
92 1 1
93 0
94 1 1
95 11 2
96 212 5
97 1111 4
98 1 1
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
10 10 lần 93 0 lần
06 10 lần 42 1 lần
30 10 lần 50 2 lần
47 9 lần 26 2 lần
82 9 lần 22 2 lần
04 9 lần 01 2 lần
32 8 lần 15 2 lần
29 8 lần 31 2 lần
58 8 lần 79 2 lần
96 8 lần 98 2 lần