App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê XSDT tần suất loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 99 ngày trước 16/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
09
09
-
09
02
-
09
26
-
08
19
-
08
12
-
08
05
-
08
29
-
07
22
-
07
15
-
07
08
-
07
01
-
07
24
-
06
17
-
06
10
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 11111 5
02 11 2
03 1 1
04 21 3
05 1111 4
06 1 1
07 112 4
08 11 2
09 1111 4
10 11 2
11 12 3
12 1 1
13 1 1
14 11 2
15 21 3
16 111 3
17 1111 4
18 111 3
19 1111 4
20 1111 4
21 0
22 11 2
23 111 3
24 111 3
25 1111 4
26 112 4
27 2111 5
28 11 2
29 11111 5
30 11 2
31 111 3
32 1 1
33 11 2
34 111 3
35 1 1
36 112 4
37 1111 4
38 12 3
39 11111 5
40 11 2
41 1 1
42 2 2
43 1 1
44 1112 5
45 11 2
46 1 1
47 11 2
48 1111 4
49 12 3
50 11 2
51 21 3
52 0
53 0
54 11 2
55 1 1
56 1 1
57 0
58 11211 6
59 121 4
60 21 3
61 11 2
62 111 3
63 1111 4
64 2 2
65 11 2
66 111 3
67 111 3
68 11 2
69 11 2
70 111 3
71 1111 4
72 121111 7
73 0
74 11 2
75 1111 4
76 1 1
77 21 3
78 1111 4
79 12 3
80 111 3
81 1111 4
82 111 3
83 0
84 1111 4
85 1 1
86 11 2
87 1111 4
88 111 3
89 111 3
90 11 2
91 1111 4
92 11 2
93 111 3
94 1211 5
95 1121 5
96 11 2
97 1111 4
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
31 10 lần 00 1 lần
58 9 lần 21 2 lần
26 9 lần 47 2 lần
19 9 lần 41 2 lần
72 9 lần 73 2 lần
37 9 lần 45 2 lần
71 9 lần 06 2 lần
51 9 lần 79 3 lần
60 8 lần 02 3 lần
09 8 lần 54 3 lần