App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê XSDT tần suất loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 99 ngày trước 26/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 25
-
01
18
-
01
11
-
01
04
-
01
28
-
12
21
-
12
14
-
12
07
-
12
30
-
11
23
-
11
16
-
11
09
-
11
02
-
11
26
-
10
Tổng lượt về
00 111 3
01 111 3
02 121 4
03 1 1
04 11 2
05 1 1
06 11 2
07 211 4
08 11 2
09 11 2
10 111 3
11 1 1
12 11 2
13 11 2
14 111 3
15 1111 4
16 1 1
17 11111 5
18 21 3
19 0
20 1111 4
21 1 1
22 11 2
23 1 1
24 112 4
25 1 1
26 111 3
27 11 2
28 11 2
29 111 3
30 1 1
31 1 1
32 12 3
33 11 2
34 1 1
35 111 3
36 1 1
37 1 1
38 111 3
39 2111 5
40 11111 5
41 1 1
42 2 2
43 11 2
44 1 1
45 11 2
46 11 2
47 21 3
48 1 1
49 111 3
50 1 1
51 1111 4
52 1 1
53 11 2
54 2112 6
55 12111 6
56 111 3
57 111 3
58 111 3
59 111 3
60 11 2
61 111 3
62 111 3
63 111 3
64 1 1
65 1 1
66 111 3
67 11111 5
68 1111 4
69 1111 4
70 11 2
71 11 2
72 11 2
73 0
74 121 4
75 1111 4
76 11 2
77 1111 4
78 211 4
79 1112 5
80 21 3
81 11 2
82 111 3
83 1211 5
84 11111 5
85 1111 4
86 0
87 11 2
88 0
89 111 3
90 11 2
91 11 2
92 111 3
93 11 2
94 1121 5
95 11 2
96 111 3
97 0
98 1 1
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
83 12 lần 50 2 lần
79 11 lần 23 2 lần
82 9 lần 37 2 lần
39 9 lần 03 3 lần
46 9 lần 04 3 lần
99 8 lần 30 3 lần
20 8 lần 98 3 lần
69 8 lần 34 3 lần
67 8 lần 18 3 lần
15 8 lần 86 3 lần