App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê XSDT tần suất loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 99 ngày trước 29/10/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 26
-
10
19
-
10
12
-
10
05
-
10
28
-
09
21
-
09
14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
17
-
08
10
-
08
03
-
08
27
-
07
Tổng lượt về
00 11 2
01 1111 4
02 31 4
03 1 1
04 1 1
05 11 2
06 111 3
07 11 2
08 0
09 11 2
10 1111 4
11 1 1
12 1111 4
13 0
14 111 3
15 111 3
16 11111 5
17 1 1
18 0
19 111 3
20 11111 5
21 11 2
22 11111 5
23 1 1
24 1 1
25 11 2
26 11 2
27 1111 4
28 112 4
29 111 3
30 11 2
31 111 3
32 1 1
33 11 2
34 11 2
35 1111 4
36 121 4
37 1 1
38 111 3
39 11 2
40 111 3
41 1 1
42 1111 4
43 111 3
44 1112 5
45 1 1
46 23 5
47 1111 4
48 21 3
49 111 3
50 1 1
51 11 2
52 11 2
53 1 1
54 11 2
55 11 2
56 111 3
57 11 2
58 11 2
59 1 1
60 111 3
61 11 2
62 1 1
63 0
64 111 3
65 211 4
66 11 2
67 1 1
68 1 1
69 11 2
70 111 3
71 111 3
72 11111 5
73 11 2
74 1 1
75 11 2
76 1 1
77 111 3
78 1 1
79 111111 6
80 1 1
81 111 3
82 111111 6
83 111111 6
84 1 1
85 11 2
86 111 3
87 1 1
88 11 2
89 11111 5
90 1 1
91 11 2
92 1111 4
93 11 2
94 11 2
95 1 1
96 1211 5
97 112 4
98 11 2
99 122 5

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
82 8 lần 23 1 lần
99 7 lần 18 1 lần
92 7 lần 37 1 lần
30 7 lần 95 2 lần
83 7 lần 04 2 lần
20 7 lần 24 2 lần
89 7 lần 08 2 lần
16 7 lần 63 2 lần
79 7 lần 32 2 lần
27 7 lần 41 2 lần