App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê XSDT tần suất loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 12
-
04
05
-
04
29
-
03
22
-
03
15
-
03
08
-
03
01
-
03
22
-
02
15
-
02
08
-
02
01
-
02
25
-
01
18
-
01
11
-
01
Tổng lượt về
00 1111 4
01 0
02 11 2
03 11 2
04 12111 6
05 11 2
06 112111 7
07 112 4
08 11111 5
09 11 2
10 11121 6
11 11 2
12 111 3
13 11111 5
14 11 2
15 1 1
16 1111 4
17 11 2
18 111 3
19 11 2
20 112 4
21 111 3
22 0
23 1 1
24 1 1
25 11 2
26 11 2
27 11 2
28 111 3
29 11111 5
30 11111 5
31 0
32 1121 5
33 1 1
34 2 2
35 11 2
36 11 2
37 11 2
38 1 1
39 112 4
40 11 2
41 11 2
42 0
43 111 3
44 1111 4
45 1 1
46 111 3
47 1112 5
48 1 1
49 11 2
50 11 2
51 11 2
52 12 3
53 1 1
54 12 3
55 11112 6
56 111 3
57 111 3
58 21111 6
59 11 2
60 1 1
61 11 2
62 111 3
63 11 2
64 11 2
65 11111 5
66 0
67 1 1
68 11 2
69 111 3
70 11 2
71 111 3
72 11 2
73 0
74 111 3
75 1111 4
76 11 2
77 11 2
78 22 4
79 11 2
80 11 2
81 0
82 1111 4
83 11 2
84 1111 4
85 111 3
86 111 3
87 111 3
88 11 2
89 1 1
90 1 1
91 1111 4
92 111 3
93 0
94 111 3
95 1 1
96 111 3
97 0
98 1 1
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
06 12 lần 73 0 lần
10 11 lần 97 1 lần
58 10 lần 31 2 lần
55 10 lần 25 2 lần
79 10 lần 93 2 lần
65 9 lần 88 2 lần
83 9 lần 37 2 lần
84 9 lần 99 3 lần
20 9 lần 45 3 lần
82 9 lần 23 3 lần