App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê XSDT tần suất loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 99 ngày trước 12/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 06
-
07
29
-
06
22
-
06
15
-
06
08
-
06
01
-
06
25
-
05
18
-
05
11
-
05
04
-
05
27
-
04
20
-
04
13
-
04
06
-
04
Tổng lượt về
00 11 2
01 0
02 12 3
03 211 4
04 1 1
05 2 2
06 121 4
07 1 1
08 0
09 1111 4
10 0
11 1 1
12 0
13 1 1
14 3 3
15 1 1
16 11 2
17 21 3
18 1 1
19 0
20 11 2
21 11 2
22 1 1
23 0
24 1 1
25 1121 5
26 0
27 111 3
28 1 1
29 1 1
30 1112 5
31 111 3
32 1 1
33 121 4
34 0
35 11 2
36 0
37 0
38 111 3
39 11 2
40 11 2
41 0
42 0
43 1 1
44 1 1
45 11 2
46 1 1
47 1 1
48 11 2
49 1 1
50 11 2
51 1 1
52 11 2
53 11 2
54 1 1
55 11 2
56 11 2
57 111 3
58 11 2
59 1 1
60 111 3
61 1 1
62 11 2
63 11 2
64 1 1
65 1 1
66 11 2
67 1111 4
68 1111 4
69 11 2
70 111 3
71 0
72 2 2
73 1111 4
74 11 2
75 21 3
76 11 2
77 1 1
78 11 2
79 1 1
80 11 2
81 1 1
82 11 2
83 0
84 1112 5
85 211 4
86 1 1
87 11 2
88 11 2
89 11 2
90 1111 4
91 11 2
92 1 1
93 11 2
94 1 1
95 1 1
96 1 1
97 11 2
98 211 4
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
67 10 lần 34 1 lần
25 10 lần 07 1 lần
78 9 lần 12 1 lần
98 9 lần 77 2 lần
84 9 lần 04 2 lần
63 8 lần 37 2 lần
03 8 lần 69 2 lần
35 8 lần 08 2 lần
56 8 lần 28 2 lần
57 8 lần 46 2 lần