App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê XSGL tần suất loto xổ số Gia Lai trong vòng 99 ngày trước 11/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 10
-
07
03
-
07
26
-
06
19
-
06
12
-
06
05
-
06
29
-
05
22
-
05
15
-
05
08
-
05
01
-
05
24
-
04
17
-
04
10
-
04
Tổng lượt về
00 111 3
01 121 4
02 111 3
03 1 1
04 11 2
05 121 4
06 11111 5
07 0
08 111 3
09 111 3
10 1111 4
11 11 2
12 1 1
13 1111 4
14 2111 5
15 1 1
16 111 3
17 11 2
18 11 2
19 1111 4
20 11 2
21 1 1
22 13 4
23 1 1
24 0
25 11 2
26 111 3
27 1 1
28 1 1
29 2 2
30 112 4
31 21 3
32 2 2
33 1 1
34 111 3
35 1 1
36 11 2
37 0
38 1 1
39 211 4
40 0
41 1 1
42 12 3
43 1 1
44 0
45 11 2
46 0
47 2 2
48 11 2
49 111 3
50 1 1
51 12 3
52 1 1
53 0
54 111 3
55 122 5
56 11 2
57 11 2
58 11 2
59 1 1
60 211 4
61 211 4
62 111 3
63 111 3
64 112 4
65 1 1
66 1111 4
67 1 1
68 0
69 11 2
70 0
71 11111 5
72 1 1
73 1 1
74 1 1
75 1 1
76 2111 5
77 121 4
78 1 1
79 11 2
80 11 2
81 1111 4
82 1111 4
83 1 1
84 1 1
85 0
86 21 3
87 1 1
88 11113 7
89 11 2
90 0
91 1 1
92 1 1
93 1111 4
94 1 1
95 111 3
96 11 2
97 11 2
98 0
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSGL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
22 11 lần 98 1 lần
14 10 lần 23 1 lần
25 9 lần 33 1 lần
76 9 lần 75 2 lần
96 9 lần 52 2 lần
88 8 lần 74 2 lần
15 8 lần 70 2 lần
55 8 lần 44 2 lần
85 8 lần 91 2 lần
02 8 lần 53 2 lần