App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê XSGL tần suất loto xổ số Gia Lai trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 20
-
09
13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
09
-
08
02
-
08
26
-
07
19
-
07
12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
Tổng lượt về
00 111 3
01 1 1
02 1 1
03 111 3
04 121 4
05 11 2
06 11111 5
07 21 3
08 111 3
09 112 4
10 11 2
11 11 2
12 11 2
13 111 3
14 1111 4
15 111111 6
16 1 1
17 2111 5
18 111 3
19 12 3
20 111 3
21 1 1
22 11 2
23 11111 5
24 1111 4
25 0
26 11 2
27 1 1
28 111 3
29 1 1
30 11 2
31 211 4
32 11111 5
33 0
34 1 1
35 111 3
36 0
37 1112 5
38 111 3
39 1 1
40 1 1
41 11 2
42 111 3
43 111 3
44 0
45 111 3
46 21211 7
47 1 1
48 1111 4
49 1 1
50 21 3
51 1 1
52 121 4
53 1112 5
54 121 4
55 1111111 7
56 11 2
57 1111111 7
58 211 4
59 11111 5
60 11 2
61 11 2
62 111 3
63 1 1
64 21 3
65 11 2
66 11 2
67 11 2
68 11 2
69 111111 6
70 111 3
71 111 3
72 11 2
73 2 2
74 1 1
75 0
76 0
77 1 1
78 111 3
79 211 4
80 11 2
81 12111 6
82 111 3
83 11 2
84 11 2
85 1 1
86 111111 6
87 1121 5
88 111 3
89 1 1
90 22 4
91 1 1
92 12111 6
93 1 1
94 11 2
95 1 1
96 0
97 2 2
98 11 2
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSGL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
06 12 lần 75 1 lần
69 11 lần 44 1 lần
20 11 lần 21 2 lần
09 10 lần 16 2 lần
55 10 lần 83 2 lần
38 9 lần 39 2 lần
14 9 lần 25 2 lần
53 9 lần 97 2 lần
46 9 lần 96 2 lần
48 9 lần 93 3 lần