App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê XSGL tần suất loto xổ số Gia Lai trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 09
-
04
02
-
04
26
-
03
19
-
03
12
-
03
05
-
03
26
-
02
19
-
02
12
-
02
05
-
02
29
-
01
22
-
01
15
-
01
08
-
01
Tổng lượt về
00 1 1
01 111 3
02 11 2
03 1111 4
04 1 1
05 111 3
06 111 3
07 11 2
08 0
09 1111 4
10 0
11 111 3
12 11 2
13 11 2
14 1111 4
15 211 4
16 11 2
17 11 2
18 11 2
19 111111 6
20 1111 4
21 11 2
22 1 1
23 111 3
24 1 1
25 12 3
26 0
27 11 2
28 121 4
29 1 1
30 1111 4
31 111 3
32 11 2
33 1 1
34 0
35 11 2
36 111 3
37 0
38 1111 4
39 111 3
40 111 3
41 0
42 11 2
43 111 3
44 11111 5
45 2 2
46 1 1
47 1 1
48 111 3
49 111211 7
50 121111 7
51 1 1
52 1 1
53 1 1
54 11 2
55 11 2
56 1 1
57 0
58 11 2
59 11 2
60 1 1
61 1 1
62 0
63 121 4
64 11 2
65 12 3
66 1121 5
67 112 4
68 11 2
69 12 3
70 11 2
71 1 1
72 11 2
73 112 4
74 111 3
75 11 2
76 111 3
77 11 2
78 121 4
79 1212 6
80 21111 6
81 111 3
82 111 3
83 11 2
84 11 2
85 1111 4
86 111 3
87 13 4
88 1111 4
89 21 3
90 1 1
91 11 2
92 111 3
93 1 1
94 1 1
95 111 3
96 1121 5
97 1 1
98 11 2
99 2121 6

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSGL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
50 12 lần 90 1 lần
81 11 lần 26 1 lần
31 10 lần 60 2 lần
88 10 lần 62 2 lần
86 10 lần 71 2 lần
82 10 lần 57 2 lần
39 10 lần 18 2 lần
85 9 lần 16 2 lần
79 9 lần 10 2 lần
32 9 lần 97 2 lần