App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê XSGL tần suất loto xổ số Gia Lai trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 15
-
01
08
-
01
01
-
01
25
-
12
18
-
12
11
-
12
04
-
12
27
-
11
20
-
11
13
-
11
06
-
11
30
-
10
23
-
10
16
-
10
Tổng lượt về
00 21 3
01 11 2
02 111 3
03 1 1
04 1112 5
05 1 1
06 111111 6
07 111 3
08 111 3
09 111 3
10 11 2
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 0
15 1111 4
16 0
17 1111 4
18 11 2
19 11 2
20 0
21 1111 4
22 12 3
23 11 2
24 111 3
25 2111 5
26 0
27 11 2
28 1 1
29 11 2
30 1 1
31 1121 5
32 111111 6
33 1111 4
34 1 1
35 1 1
36 2 2
37 111 3
38 11 2
39 11211 6
40 11 2
41 121 4
42 111 3
43 111 3
44 1111 4
45 2111 5
46 11 2
47 11 2
48 211 4
49 0
50 1211 5
51 1 1
52 1 1
53 1111 4
54 1 1
55 11 2
56 1 1
57 11 2
58 121 4
59 111 3
60 1 1
61 11 2
62 1 1
63 11 2
64 1111 4
65 1 1
66 211 4
67 12 3
68 2 2
69 11111 5
70 1 1
71 1 1
72 0
73 0
74 11 2
75 111 3
76 11 2
77 11 2
78 11 2
79 11 2
80 11 2
81 111111 6
82 111211 7
83 111 3
84 111 3
85 11111 5
86 1111121 8
87 11 2
88 1211 5
89 11 2
90 0
91 11 2
92 1 1
93 2 2
94 11 2
95 1 1
96 111 3
97 1 1
98 111 3
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSGL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
31 13 lần 49 1 lần
32 10 lần 35 1 lần
86 10 lần 60 1 lần
81 10 lần 01 2 lần
39 10 lần 95 2 lần
06 9 lần 90 2 lần
82 9 lần 23 2 lần
88 9 lần 13 3 lần
76 9 lần 68 3 lần
77 9 lần 26 3 lần