App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê XSGL tần suất loto xổ số Gia Lai trong vòng 99 ngày trước 27/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 24
-
01
17
-
01
10
-
01
03
-
01
27
-
12
20
-
12
13
-
12
06
-
12
29
-
11
22
-
11
15
-
11
08
-
11
01
-
11
25
-
10
Tổng lượt về
00 111 3
01 11 2
02 1111 4
03 11111 5
04 1 1
05 1 1
06 111 3
07 11 2
08 1111 4
09 11 2
10 0
11 11 2
12 111 3
13 1 1
14 11 2
15 1111 4
16 11 2
17 111 3
18 2 2
19 12 3
20 0
21 0
22 1211 5
23 21 3
24 111 3
25 211 4
26 111 3
27 11 2
28 1131 6
29 11 2
30 111 3
31 0
32 11112 6
33 11 2
34 12 3
35 11 2
36 11 2
37 12 3
38 111 3
39 1 1
40 11 2
41 1 1
42 12 3
43 11 2
44 1 1
45 0
46 111 3
47 1211 5
48 12 3
49 1 1
50 1211 5
51 1112 5
52 111 3
53 1111 4
54 111 3
55 0
56 1 1
57 1 1
58 11 2
59 11 2
60 12 3
61 11 2
62 11 2
63 1 1
64 11 2
65 11 2
66 111 3
67 11111 5
68 1121 5
69 111 3
70 111 3
71 11 2
72 121 4
73 111 3
74 11 2
75 1111 4
76 12 3
77 1111 4
78 1 1
79 1 1
80 1 1
81 11 2
82 1 1
83 1122 6
84 0
85 121 4
86 11 2
87 1111 4
88 11 2
89 1 1
90 111 3
91 112 4
92 111 3
93 11 2
94 11 2
95 111 3
96 1 1
97 111 3
98 2 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSGL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
37 11 lần 45 1 lần
15 10 lần 21 1 lần
92 10 lần 31 2 lần
50 9 lần 33 2 lần
47 9 lần 63 2 lần
32 9 lần 84 2 lần
28 9 lần 01 2 lần
17 9 lần 96 2 lần
46 9 lần 49 2 lần
03 9 lần 10 2 lần