App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê XSHG tần suất loto xổ số Hậu Giang trong vòng 99 ngày trước 12/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 11
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
13
-
06
06
-
06
30
-
05
23
-
05
16
-
05
09
-
05
02
-
05
25
-
04
18
-
04
11
-
04
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 1 1
03 1 1
04 2111 5
05 1 1
06 1 1
07 0
08 0
09 1 1
10 112 4
11 1 1
12 122 5
13 1 1
14 111 3
15 112 4
16 1 1
17 11111 5
18 0
19 1111 4
20 21 3
21 0
22 11 2
23 0
24 11 2
25 12 3
26 1 1
27 0
28 111 3
29 1 1
30 1 1
31 1 1
32 11 2
33 11 2
34 11 2
35 111 3
36 111 3
37 11 2
38 1113 6
39 1 1
40 11 2
41 1 1
42 11 2
43 1 1
44 111 3
45 121 4
46 1 1
47 11 2
48 1 1
49 11 2
50 11 2
51 1 1
52 1 1
53 14 5
54 1 1
55 1 1
56 1 1
57 1 1
58 1111 4
59 1 1
60 1 1
61 1111 4
62 11 2
63 11 2
64 11 2
65 1 1
66 0
67 1 1
68 11 2
69 1 1
70 211 4
71 11 2
72 11 2
73 1 1
74 211 4
75 11 2
76 1 1
77 1 1
78 11 2
79 11 2
80 11 2
81 11 2
82 12211 7
83 1111 4
84 121 4
85 111 3
86 111 3
87 1 1
88 11 2
89 0
90 1 1
91 0
92 111 3
93 111 3
94 1 1
95 12 3
96 0
97 11 2
98 111 3
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSHG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
38 11 lần 13 1 lần
45 9 lần 39 1 lần
61 9 lần 89 1 lần
10 8 lần 06 1 lần
81 8 lần 87 1 lần
40 8 lần 18 1 lần
82 8 lần 51 1 lần
57 8 lần 56 2 lần
53 8 lần 21 2 lần
70 8 lần 46 2 lần