App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê XSHG tần suất loto xổ số Hậu Giang trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 10
-
04
03
-
04
27
-
03
20
-
03
13
-
03
06
-
03
27
-
02
20
-
02
13
-
02
06
-
02
30
-
01
23
-
01
16
-
01
09
-
01
Tổng lượt về
00 0
01 11 2
02 111 3
03 0
04 11 2
05 11 2
06 111 3
07 11 2
08 111 3
09 11 2
10 111 3
11 11 2
12 11 2
13 0
14 11 2
15 11 2
16 221 5
17 1111 4
18 1 1
19 11111 5
20 111 3
21 1 1
22 1 1
23 1 1
24 111 3
25 1111 4
26 11 2
27 1 1
28 111 3
29 1111 4
30 1111 4
31 11 2
32 1111 4
33 1 1
34 11 2
35 1 1
36 2 2
37 0
38 111 3
39 1111 4
40 2211 6
41 12 3
42 11111 5
43 11 2
44 111 3
45 1 1
46 1 1
47 1 1
48 131 5
49 111 3
50 1 1
51 111 3
52 211 4
53 1111 4
54 1 1
55 11 2
56 111 3
57 11 2
58 0
59 111 3
60 1111 4
61 111 3
62 111 3
63 1 1
64 11 2
65 1 1
66 1111 4
67 2121 6
68 111 3
69 1 1
70 11 2
71 1 1
72 12 3
73 111111 6
74 11 2
75 111 3
76 11 2
77 112 4
78 11 2
79 0
80 1 1
81 0
82 1 1
83 2 2
84 111 3
85 111 3
86 1111 4
87 111 3
88 1 1
89 11111 5
90 21 3
91 11 2
92 111111 6
93 11111 5
94 112 4
95 12111 6
96 11 2
97 11 2
98 0
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSHG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
40 12 lần 22 1 lần
66 12 lần 27 1 lần
93 10 lần 58 1 lần
92 10 lần 81 1 lần
89 10 lần 21 2 lần
73 10 lần 57 2 lần
19 10 lần 36 2 lần
95 10 lần 99 2 lần
32 9 lần 79 3 lần
39 9 lần 78 3 lần