App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê XSHG tần suất loto xổ số Hậu Giang trong vòng 99 ngày trước 29/10/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 24
-
10
17
-
10
10
-
10
03
-
10
26
-
09
19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
22
-
08
15
-
08
08
-
08
01
-
08
25
-
07
Tổng lượt về
00 111 3
01 0
02 1 1
03 111 3
04 1 1
05 111 3
06 1 1
07 113 5
08 111 3
09 111 3
10 11311 7
11 111 3
12 112 4
13 111 3
14 111 3
15 2111 5
16 111 3
17 11 2
18 111 3
19 211 4
20 1 1
21 11 2
22 11 2
23 2111 5
24 1 1
25 11 2
26 11 2
27 0
28 1 1
29 1 1
30 111 3
31 1211 5
32 1111 4
33 1 1
34 11111 5
35 1 1
36 21 3
37 1111 4
38 11111 5
39 111 3
40 21 3
41 1 1
42 1 1
43 1111 4
44 112 4
45 1 1
46 12 3
47 1 1
48 11 2
49 11 2
50 111 3
51 21 3
52 2111 5
53 0
54 111 3
55 1111 4
56 1211 5
57 1111 4
58 1 1
59 1111 4
60 1 1
61 11 2
62 0
63 1 1
64 0
65 1 1
66 1211 5
67 11 2
68 11 2
69 1111 4
70 11111 5
71 0
72 11 2
73 111 3
74 111 3
75 11 2
76 111 3
77 11 2
78 11 2
79 211 4
80 12 3
81 11 2
82 11 2
83 11 2
84 21 3
85 11 2
86 1 1
87 1 1
88 1111 4
89 1111 4
90 1 1
91 2 2
92 11 2
93 1111 4
94 1 1
95 111 3
96 0
97 0
98 1111 4
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSHG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
10 11 lần 27 0 lần
38 11 lần 96 0 lần
12 9 lần 01 1 lần
70 9 lần 71 2 lần
82 9 lần 29 2 lần
15 9 lần 87 2 lần
19 8 lần 90 2 lần
34 8 lần 91 2 lần
17 7 lần 64 2 lần
74 7 lần 94 2 lần