App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê XSHG tần suất loto xổ số Hậu Giang trong vòng 99 ngày trước 21/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 21
-
09
14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
17
-
08
10
-
08
03
-
08
27
-
07
20
-
07
13
-
07
06
-
07
29
-
06
22
-
06
15
-
06
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 11 2
03 0
04 111 3
05 0
06 1 1
07 0
08 11111 5
09 1111 4
10 11 2
11 11111 5
12 1 1
13 11 2
14 1 1
15 1 1
16 112 4
17 1111 4
18 121 4
19 11111 5
20 111 3
21 111121 7
22 1 1
23 11111 5
24 1111 4
25 1 1
26 111 3
27 1 1
28 11 2
29 0
30 111 3
31 111 3
32 1 1
33 211 4
34 111 3
35 1111 4
36 1 1
37 1111 4
38 11 2
39 11 2
40 1 1
41 1 1
42 1211 5
43 1 1
44 111111 6
45 112 4
46 111 3
47 12 3
48 1 1
49 1111 4
50 11 2
51 1 1
52 112 4
53 111 3
54 1 1
55 131111 8
56 11 2
57 1 1
58 1111 4
59 1112 5
60 11 2
61 2111 5
62 111 3
63 211 4
64 11111 5
65 111 3
66 111 3
67 111 3
68 1 1
69 0
70 11 2
71 111 3
72 11 2
73 1 1
74 1111 4
75 12 3
76 11 2
77 11 2
78 112 4
79 11 2
80 1111 4
81 11 2
82 1111 4
83 11 2
84 111 3
85 0
86 11111 5
87 111 3
88 111 3
89 11 2
90 11 2
91 11 2
92 11 2
93 111111 6
94 1111 4
95 1 1
96 111 3
97 111 3
98 11 2
99 211 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSHG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
55 13 lần 05 0 lần
35 10 lần 29 1 lần
45 10 lần 43 1 lần
44 10 lần 85 1 lần
59 10 lần 69 2 lần
99 9 lần 03 2 lần
21 9 lần 41 2 lần
86 9 lần 06 2 lần
87 9 lần 07 2 lần
61 9 lần 95 2 lần