App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê XSKG tần suất loto xổ số Kiên Giang trong vòng 99 ngày trước 19/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
01
12
-
01
05
-
01
29
-
12
22
-
12
15
-
12
08
-
12
01
-
12
24
-
11
17
-
11
10
-
11
03
-
11
27
-
10
20
-
10
13
-
10
Tổng lượt về
00 1111 4
01 11121 6
02 1 1
03 111211 7
04 1 1
05 11 2
06 111 3
07 11 2
08 111 3
09 11 2
10 11 2
11 1 1
12 2111 5
13 111 3
14 1111 4
15 0
16 11111 5
17 111 3
18 0
19 1111 4
20 1 1
21 1111 4
22 1 1
23 211111 7
24 11111 5
25 12 3
26 121 4
27 111 3
28 1 1
29 1 1
30 11 2
31 1 1
32 121 4
33 1 1
34 11 2
35 0
36 11 2
37 111 3
38 21 3
39 11 2
40 11 2
41 11 2
42 1 1
43 1 1
44 1 1
45 131111 8
46 2 2
47 1 1
48 11 2
49 1111 4
50 11111 5
51 11 2
52 1111 4
53 11 2
54 1111 4
55 0
56 121 4
57 1 1
58 111 3
59 111 3
60 1 1
61 11111 5
62 111 3
63 11 2
64 1 1
65 111111 6
66 0
67 11 2
68 11 2
69 11 2
70 1 1
71 2 2
72 111 3
73 11 2
74 111 3
75 11 2
76 111 3
77 11 2
78 111113 8
79 1 1
80 11 2
81 1111 4
82 112111 7
83 111 3
84 111 3
85 11111 5
86 11 2
87 1 1
88 1111 4
89 11111 5
90 11 2
91 111 3
92 1 1
93 12 3
94 11 2
95 1 1
96 111 3
97 11 2
98 1111 4
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSKG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
82 11 lần 55 1 lần
56 11 lần 15 1 lần
01 10 lần 94 2 lần
88 10 lần 43 2 lần
23 10 lần 97 2 lần
24 9 lần 22 2 lần
03 9 lần 87 2 lần
78 9 lần 47 2 lần
65 9 lần 35 2 lần
45 9 lần 66 3 lần