App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê XSKG tần suất loto xổ số Kiên Giang trong vòng 99 ngày trước 21/09/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
22
-
08
15
-
08
08
-
08
01
-
08
25
-
07
18
-
07
11
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 0
03 0
04 0
05 1 1
06 1 1
07 1 1
08 0
09 1 1
10 0
11 1 1
12 11 2
13 21 3
14 0
15 0
16 1 1
17 0
18 0
19 11 2
20 1 1
21 0
22 0
23 0
24 1 1
25 11 2
26 1 1
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 2 2
36 0
37 0
38 0
39 1 1
40 1 1
41 0
42 0
43 11 2
44 0
45 0
46 0
47 0
48 1 1
49 0
50 2 2
51 2 2
52 1 1
53 1 1
54 0
55 0
56 1 1
57 0
58 1 1
59 11 2
60 1 1
61 0
62 1 1
63 1 1
64 1 1
65 0
66 0
67 1 1
68 1 1
69 0
70 1 1
71 0
72 0
73 1 1
74 0
75 0
76 0
77 0
78 0
79 1 1
80 11 2
81 1 1
82 1 1
83 0
84 0
85 0
86 0
87 0
88 0
89 0
90 0
91 0
92 1 1
93 11 2
94 0
95 1 1
96 0
97 1 1
98 0
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSKG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
75 12 lần 02 0 lần
79 9 lần 65 0 lần
00 8 lần 23 0 lần
67 8 lần 47 0 lần
51 7 lần 96 0 lần
35 7 lần 10 0 lần
70 7 lần 78 0 lần
80 7 lần 61 1 lần
52 6 lần 94 1 lần
25 6 lần 83 1 lần