App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê XSKG tần suất loto xổ số Kiên Giang trong vòng 99 ngày trước 16/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 10
-
01
03
-
01
27
-
12
20
-
12
13
-
12
06
-
12
29
-
11
22
-
11
15
-
11
08
-
11
01
-
11
25
-
10
18
-
10
11
-
10
Tổng lượt về
00 1 1
01 111 3
02 11 2
03 1 1
04 111 3
05 11 2
06 11 2
07 111 3
08 0
09 11 2
10 1 1
11 11111 5
12 1111 4
13 211 4
14 2 2
15 11 2
16 121211 8
17 1 1
18 1 1
19 0
20 1111 4
21 111 3
22 1 1
23 1111 4
24 1 1
25 12 3
26 1 1
27 111 3
28 0
29 0
30 111 3
31 0
32 111 3
33 11 2
34 11 2
35 21 3
36 111 3
37 1 1
38 12 3
39 11 2
40 111 3
41 21211 7
42 1 1
43 1 1
44 1111 4
45 12 3
46 1111 4
47 11 2
48 11 2
49 11 2
50 11 2
51 11 2
52 11 2
53 11 2
54 1111 4
55 11 2
56 112 4
57 1 1
58 11111 5
59 111 3
60 1211 5
61 0
62 111 3
63 11 2
64 111 3
65 111 3
66 11 2
67 1111 4
68 1111 4
69 1111 4
70 111 3
71 11 2
72 1 1
73 11 2
74 11 2
75 0
76 111 3
77 22 4
78 11 2
79 1111 4
80 12 3
81 1111 4
82 11 2
83 111 3
84 11 2
85 11 2
86 1 1
87 11211 6
88 11 2
89 1 1
90 11 2
91 0
92 1 1
93 1212131 11
94 1111 4
95 1 1
96 0
97 0
98 11111 5
99 112 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSKG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
93 17 lần 28 0 lần
87 11 lần 61 1 lần
58 10 lần 09 2 lần
60 10 lần 84 2 lần
41 10 lần 18 2 lần
99 9 lần 17 2 lần
44 9 lần 00 2 lần
73 9 lần 75 3 lần
76 9 lần 05 3 lần
94 9 lần 29 3 lần