App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 05/03/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 27
-
02
20
-
02
13
-
02
06
-
02
30
-
01
23
-
01
16
-
01
09
-
01
02
-
01
26
-
12
19
-
12
12
-
12
05
-
12
28
-
11
Tổng lượt về
00 11 2
01 1 1
02 1 1
03 11 2
04 111 3
05 1111 4
06 1 1
07 11 2
08 11111 5
09 111 3
10 1112 5
11 0
12 1 1
13 111 3
14 1 1
15 11 2
16 0
17 111 3
18 11 2
19 11 2
20 11 2
21 211 4
22 11 2
23 1111 4
24 1 1
25 11 2
26 11 2
27 1 1
28 111 3
29 111 3
30 111 3
31 11 2
32 1 1
33 112 4
34 2112 6
35 1 1
36 111 3
37 1 1
38 111 3
39 1 1
40 11 2
41 11 2
42 21 3
43 111 3
44 11 2
45 11 2
46 1111 4
47 112 4
48 11 2
49 11 2
50 112 4
51 12 3
52 111 3
53 12 3
54 2 2
55 11 2
56 1 1
57 1 1
58 11 2
59 111 3
60 1111 4
61 1 1
62 12 3
63 1 1
64 1 1
65 1111 4
66 111 3
67 111111 6
68 11 2
69 11 2
70 1 1
71 211 4
72 1 1
73 11 2
74 1131 6
75 2121 6
76 121 4
77 11 2
78 1111 4
79 1 1
80 11 2
81 111 3
82 1 1
83 11 2
84 11 2
85 1 1
86 0
87 111 3
88 1111 4
89 111111 6
90 11 2
91 11 2
92 111 3
93 11 2
94 1 1
95 111111 6
96 1 1
97 1211 5
98 11111 5
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
34 11 lần 11 1 lần
12 10 lần 27 2 lần
74 10 lần 56 2 lần
95 10 lần 22 2 lần
48 10 lần 01 2 lần
13 10 lần 86 2 lần
70 9 lần 14 2 lần
98 9 lần 57 2 lần
67 9 lần 77 2 lần
07 9 lần 06 3 lần