App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 13/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 11
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
13
-
06
06
-
06
30
-
05
23
-
05
16
-
05
09
-
05
02
-
05
25
-
04
18
-
04
11
-
04
Tổng lượt về
00 11 2
01 111 3
02 11 2
03 111 3
04 1 1
05 0
06 1 1
07 11 2
08 21 3
09 111 3
10 0
11 121 4
12 2 2
13 112 4
14 1 1
15 11 2
16 1 1
17 1 1
18 12 3
19 11 2
20 1111 4
21 1 1
22 1 1
23 0
24 11 2
25 21112 7
26 1 1
27 21 3
28 111 3
29 1 1
30 1 1
31 0
32 1111 4
33 2 2
34 1 1
35 2 2
36 111 3
37 11 2
38 112 4
39 111 3
40 1 1
41 11 2
42 1111 4
43 0
44 11 2
45 1 1
46 1 1
47 11 2
48 11 2
49 1 1
50 1 1
51 1 1
52 0
53 211 4
54 1211 5
55 11 2
56 11 2
57 1 1
58 1111 4
59 11 2
60 1 1
61 11 2
62 1 1
63 11 2
64 0
65 1 1
66 111 3
67 0
68 1 1
69 111 3
70 11 2
71 11 2
72 111 3
73 0
74 11 2
75 31 4
76 111 3
77 1 1
78 11 2
79 12 3
80 1211 5
81 0
82 1 1
83 2 2
84 11 2
85 11 2
86 11 2
87 11 2
88 0
89 11 2
90 11 2
91 1 1
92 12 3
93 11 2
94 1 1
95 111 3
96 11 2
97 0
98 1111 4
99 12 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
55 10 lần 64 0 lần
83 10 lần 41 2 lần
80 9 lần 88 2 lần
54 9 lần 48 2 lần
63 9 lần 52 2 lần
39 9 lần 31 2 lần
69 8 lần 65 2 lần
25 8 lần 67 2 lần
95 8 lần 81 2 lần
13 8 lần 68 2 lần