App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 29/11/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 28
-
11
21
-
11
14
-
11
07
-
11
31
-
10
24
-
10
17
-
10
10
-
10
03
-
10
26
-
09
19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
Tổng lượt về
00 12 3
01 1 1
02 11 2
03 1 1
04 1111 4
05 1111 4
06 11 2
07 2112 6
08 11 2
09 2 2
10 1 1
11 1 1
12 112111 7
13 11121 6
14 1 1
15 111 3
16 11 2
17 11 2
18 11 2
19 1 1
20 1111 4
21 1111 4
22 0
23 1111 4
24 11111 5
25 1111 4
26 111 3
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 111 3
31 1 1
32 1 1
33 11 2
34 111 3
35 11 2
36 1 1
37 1 1
38 11 2
39 11 2
40 11 2
41 1111 4
42 1 1
43 121 4
44 111 3
45 11111 5
46 1111 4
47 11 2
48 1111111 7
49 11 2
50 211 4
51 11 2
52 1 1
53 112 4
54 2111 5
55 1 1
56 1 1
57 1 1
58 1112 5
59 0
60 111 3
61 11111 5
62 21111 6
63 11 2
64 1121 5
65 2 2
66 1 1
67 111 3
68 111 3
69 1 1
70 111111 6
71 11 2
72 11 2
73 11 2
74 1121 5
75 111 3
76 1111 4
77 0
78 1 1
79 11 2
80 11 2
81 0
82 11 2
83 1 1
84 11 2
85 1111 4
86 11 2
87 0
88 1 1
89 1 1
90 11 2
91 112 4
92 0
93 1 1
94 11 2
95 31 4
96 11 2
97 1 1
98 111 3
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
58 12 lần 77 1 lần
54 11 lần 22 1 lần
13 11 lần 97 1 lần
12 11 lần 14 1 lần
25 11 lần 81 1 lần
48 10 lần 57 2 lần
07 10 lần 29 2 lần
61 9 lần 31 2 lần
70 9 lần 88 2 lần
75 9 lần 52 2 lần