App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 18/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
07
06
-
07
29
-
06
22
-
06
15
-
06
08
-
06
01
-
06
25
-
05
18
-
05
11
-
05
04
-
05
27
-
04
20
-
04
13
-
04
Tổng lượt về
00 0
01 0
02 11 2
03 1111 4
04 111111 6
05 11 2
06 121111 7
07 111 3
08 1 1
09 111 3
10 1 1
11 0
12 11 2
13 111 3
14 112 4
15 111 3
16 1211 5
17 1111 4
18 12 3
19 11 2
20 1 1
21 1111 4
22 1111 4
23 1 1
24 111 3
25 0
26 1 1
27 21 3
28 12 3
29 111 3
30 1111 4
31 11 2
32 111 3
33 111 3
34 1212 6
35 1 1
36 11 2
37 11 2
38 111 3
39 1212 6
40 11111 5
41 311 5
42 111 3
43 2 2
44 1111 4
45 1 1
46 11 2
47 11 2
48 111 3
49 0
50 11 2
51 11 2
52 12 3
53 111 3
54 11 2
55 11 2
56 0
57 11 2
58 1 1
59 1 1
60 11 2
61 1 1
62 11 2
63 2 2
64 112 4
65 11 2
66 11 2
67 11 2
68 11 2
69 1 1
70 1111 4
71 1 1
72 12 3
73 11 2
74 11 2
75 1111 4
76 11 2
77 121 4
78 1111 4
79 11 2
80 11 2
81 1 1
82 11 2
83 1 1
84 1111 4
85 1 1
86 111 3
87 1111 4
88 1 1
89 11 2
90 11 2
91 111 3
92 11111 5
93 11 2
94 1111 4
95 11 2
96 11111 5
97 11 2
98 11 2
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
16 12 lần 25 0 lần
04 11 lần 11 0 lần
44 11 lần 00 1 lần
38 10 lần 58 1 lần
06 10 lần 01 1 lần
76 9 lần 49 2 lần
90 9 lần 88 2 lần
14 9 lần 69 2 lần
40 9 lần 56 2 lần
47 9 lần 37 3 lần