App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 12/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 09
-
11
02
-
11
26
-
10
19
-
10
12
-
10
05
-
10
28
-
09
21
-
09
14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
17
-
08
10
-
08
Tổng lượt về
00 112 4
01 2111 5
02 1 1
03 21 3
04 0
05 111 3
06 1 1
07 11111 5
08 1121 5
09 111 3
10 31 4
11 1111 4
12 11 2
13 12 3
14 112 4
15 111 3
16 111 3
17 11 2
18 1 1
19 3 3
20 1 1
21 111 3
22 113 5
23 111 3
24 1111 4
25 0
26 11 2
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 11 2
31 1 1
32 11 2
33 11 2
34 12111 6
35 0
36 11 2
37 11 2
38 111 3
39 12 3
40 1 1
41 1 1
42 111111 6
43 1 1
44 1 1
45 11 2
46 11 2
47 111 3
48 111 3
49 1111 4
50 2111111 8
51 1 1
52 111 3
53 11 2
54 111 3
55 1 1
56 12 3
57 0
58 111 3
59 1 1
60 1 1
61 11 2
62 111 3
63 211 4
64 0
65 111 3
66 1 1
67 111 3
68 11 2
69 1 1
70 1 1
71 1 1
72 11 2
73 1 1
74 11 2
75 11111 5
76 2211 6
77 1111 4
78 1111 4
79 1 1
80 1 1
81 21 3
82 111 3
83 11 2
84 11 2
85 11 2
86 1111 4
87 1 1
88 111 3
89 1111 4
90 11 2
91 11 2
92 111 3
93 111 3
94 1111 4
95 0
96 211 4
97 1211 5
98 13 4
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
50 11 lần 25 0 lần
39 11 lần 35 1 lần
75 11 lần 43 1 lần
16 10 lần 99 2 lần
34 10 lần 69 2 lần
96 10 lần 20 2 lần
48 9 lần 64 2 lần
42 9 lần 59 2 lần
06 9 lần 71 2 lần
76 9 lần 79 3 lần