App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 27/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 25
-
01
18
-
01
11
-
01
04
-
01
28
-
12
21
-
12
14
-
12
07
-
12
30
-
11
23
-
11
16
-
11
09
-
11
02
-
11
26
-
10
Tổng lượt về
00 11 2
01 11221 7
02 11 2
03 112 4
04 1 1
05 1 1
06 121 4
07 11 2
08 111 3
09 1111 4
10 13 4
11 0
12 21 3
13 1111 4
14 111 3
15 11 2
16 11 2
17 11 2
18 21 3
19 1 1
20 0
21 11 2
22 1 1
23 111111 6
24 2111 5
25 1 1
26 11 2
27 0
28 1 1
29 11 2
30 1 1
31 1 1
32 1121 5
33 0
34 1112 5
35 1 1
36 111 3
37 11 2
38 11 2
39 111 3
40 112 4
41 111 3
42 11 2
43 1 1
44 1 1
45 11111 5
46 111 3
47 21111 6
48 1 1
49 1 1
50 111121 7
51 111 3
52 111 3
53 111 3
54 11 2
55 22111 7
56 11111 5
57 11 2
58 211 4
59 11 2
60 111 3
61 11 2
62 0
63 11112 6
64 0
65 0
66 111 3
67 111 3
68 111 3
69 0
70 112111 7
71 11 2
72 11 2
73 11 2
74 11 2
75 11 2
76 12 3
77 1 1
78 11 2
79 11 2
80 1 1
81 11 2
82 0
83 1121 5
84 111 3
85 1 1
86 2 2
87 1 1
88 111 3
89 11 2
90 11 2
91 1 1
92 111 3
93 11 2
94 11 2
95 11 2
96 111 3
97 11111 5
98 1 1
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
50 13 lần 69 1 lần
97 11 lần 64 1 lần
86 10 lần 35 1 lần
83 9 lần 31 1 lần
39 9 lần 27 1 lần
01 9 lần 25 1 lần
56 9 lần 20 1 lần
76 9 lần 43 2 lần
63 9 lần 29 2 lần
92 9 lần 28 2 lần